Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Sylaby

Sylabus by měl v ideálním případě obsahovat popis předmětu, povinnou a doporučenou literaturu, druh atestace a požadavky pro její udělení.

Sylaby aktuálně vyučovaných předmětů můžete vyhledat též v rozvrhu. Měly by být k dispozici také v tištěné podobě na sekretariátu ústavu (místnost 206) nebo v Historickém semináři (knihovna historických ústavů, místnost 203).

Na této stránce najdete všechny sylaby, včetně starších, seřazené podle vyučujících. Nové se zde začnou objevovat postupně vždy se začátkem semestru, jak je budou vyučující dodávat. Prozatím můžete nahlédnout i do archivu starých sylabů (do r. 2003/2004).

Drška | Horčička | Houska | Klusáková | Koura | Kovář | Kubiš | Nálevka | Pelikán | Picková | Pokorná | Skřivan | Smrž | Soukup | Starý | Stellner | Suchánek | Tumis | Valkoun | Vojtěchovský | Županič

PhDr. Václav Drška, Ph.D.

doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

PhDr. Ondřej Houska, Ph.D.

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

PhDr. Jan Koura

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

PhDr. Karel Kubiš, CSc.

prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

PhDr. Pavel Smrž

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Mgr. Miroslav Starý

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

PhDr. et ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D. et Th.D.

PhDr. Stanislav Tumis, MA, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Valkoun

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Poslední aktualizace: 2011-03-01 23:50

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: