Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Vybrané kapitoly ze starších ruských dějin

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

  1. Byli Varjagové skutečnými zakladateli ruského státu?
  2. Jak se tvoří letopis: Něstor a ti druzí
  3. Normanisté versus antinormanisté – o jednom stále živém konfliktu
  4. Křesťanství na Rusi
  5. „Mongolské jho“ a jeho dopad na ruské země
  6. Alexandr Něvský, národní hrdina, světec nebo kolaborant?
  7. Mezi ortodoxií a katolickým Římem: Daniil Romanovič Haličský – Alexandr Něvský – Mindaugas
  8. Z raných dějin Novgorodu Velikého
  9. Novgorod Veliký – Florencie východní Evropy?
  10. Z raných dějin Pskova

Atestace

kolokvium (krátká esej) nebo zkouška

Vybraná literatura

Dvornik, F., Byzantské misie u Slovanů, Praha 1971

Havlík, L.E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987

Lášek, J.B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Síť, Praha 1997

Počátky dějepisectví východní a jihovýchodní Evropy, (skriptum), Praha 1990

Ruské písemnictví ve středověku, Praha, Vyšehrad 1990

Pipes, R., Rusko za starého režimu, Argo, Praha 2004

Picková, D., O počátcích státu Rusů, in: Historický obzor 18, 2007, č.11/12

Vaigendová, D., Kulikovská bitva, in: Společenské vědy ve škole 36, 1979-80, č.7

Handbuch der Geschichte Russlands, Bis 1613 von der Kiever Reichsbildung bis zum Moskauer Zartum I, Stuttgart 1981

Stökl, G., Russische Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 1973

Zernack,K., Polen und Rußland. Zwei Wege in der europäischen Gechichte, Berlin 1994

Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus´ 900-1200, Cambridge 2007

Spuler, B., Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland 1223 - 1502, Wiebaden 1965

Jakubovskij, A.Ju., Zolotaja Orda i jejo paděnije, Moskva - Leningrad 1950

Fennell,J., The Crisis of Medieval Russia 1200 - 1304, London - New York 1983

Halperin, Ch.J., Russia and the Golden Horde. The Mongol Impact on Medieval Russian History, London 1985

Běgunov Jurij, Aleksandr Něvskij. Žizň i dějanija svjatogo i blagovernogo velikogo kňazja, (Žizň zamečatělnych ljuděj 1041), Moskva 2003

Leitsch, W., Einige Beobachtungen zum politischen Weltbild Aleksandrs Nevskijs, in: Forschungen zur osteuropaischen Geschichte 25 (1978)

Poslední aktualizace: 2008-02-24 13:10

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: