Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Válka v Indočíně

prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

Cílem této semestrální speciální přednášky je seznámit studenty s vývojem v Indočíně od počátků francouzské koloniální expanze do kapitulace Spojených států v 70. letech. Těžiště výkladu spočívá v hodnocení obou válek, tj. koloniální války Francie proti emancipačnímu hnutí v letech 1946-1954 a následného konfliktu mezi VDR a jihovietnamsko- severoamerickou koalicí.

Jednotlivá témata

 1. Základní charakteristika Indočíny, prosazení francouzské nadvlády.
 2. Koloniální válka Francie.
 3. Ženevská mírová konference a její výsledky.
 4. Počátky politicko – vojenské angažovanosti Spojených států.
 5. Dilema Johnsonovy administrativy.
 6. Základní principy Nixonovy strategie v Indočíně.
 7. Kambodžská otázka.
 8. Pokus o vietnamizaci konfliktu.
 9. Mezi válkou a příměřím.
 10. Pařížská dohoda z ledna 1973.
 11. Operace Ho Či Min – sjednocení Vietnamu.
 12. Kambodžský epilog.

Literatura a prameny

Dalloz, J., The War in Indochina, 1954-1955, Dublin 1990.

Duiker, W. J., Ho Či Min: životopis, Praha 2003.

Ferro, M., Dějiny kolonizací, Praha 2007.

Frey, M., Dějiny vietnamské války, Praha/Litomyšl 2003.

Herring, G., America´s Longest War: the United States and Vietnam, 1950–1975, New York 1986.

Jankovec, M., Sborník dokumentů Ženevské konference o Indočíně z roku 1954, Praha 1969.

Kimball, J. P., Nixon´s Vietnam War, Lawrence 1998.

Kissinger, H., Umění diplomacie, Praha 1999.

Kissinger, H., White House Years, Boston 1979.

Kissinger, H., Roky obnovy, Praha 2002.

Mrázek, R., Jihovýchodní Asie ve světové politice, 1900–1975, Praha 1980.

Nálevka, V., Čas soumraku: rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce, Praha 2004.

Nixon, R., The Memoirs of Richard Nixon, I-II, New York 1979.

Ort, A., Francouzská koloniální politika po 2. světové válce, Praha 1968.

Poslední aktualizace: 2008-12-25 23:49

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: