Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Vítejte na stránkách Ústavu světových dějin FF UK v Praze!

Co je nového? | Vedení ústavu

Nástěnka

Úřední hodiny
sekretariátu ÚSD v létě 2011
PZK, BZK a SZZK z historie v září 2011
 1. Závazné termíny pro PZK v září 2011 platné pro všechny studenty, mající v dvouoborové kombinaci historii:
  1. Do 26. srpna 2011 odevzdat index ke kontrole splnění studijních povinností 1. cyklu na studijním oddělení a odevzdání závazné přihlášky k PZK (formulář je na fakultních stránkách) výhradně do rukou dr. Valkouna na sekretariát ÚSD v úředních hodinách.
  2. PZK se bude konat 12. září 2011.
 2. Závazné termíny pro BZK v září 2011 platné pro všechny studenty historie (HS):
  1. do 29. července 2011 odevzdat index ke kontrole splnění studijních povinností na studijní oddělení
  2. do 29. července 2011 odevzdat výhradně do rukou dr. Valkouna na sekretariát ÚSD v úředních hodinách přihlášku k BZK (formulář je na fakultních stránkách) a dva svázané výtisky bakalářské práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit bakalářskou práci do SIS v souladu s opatřením děkana 21/2010.
  3. obhajoba bakalářských prací a BZK se budou konat ve dnech 13.-14. září 2011.
 3. Závazné termíny pro SZZK v září 2011 platné pro všechny studenty historie (HIS), jejichž specializace spadají pod ÚSD:
  1. do 29. července 2011 odevzdat index ke kontrole splnění studijních povinností na studijní oddělení.
  2. do 29. července 2011 odevzdat výhradně do rukou dr. Valkouna na sekretariát ÚSD v úředních hodinách přihlášku k SZZK (formulář je na fakultních stránkách) a dva svázané výtisky diplomové práce s podepsaným prohlášení studenta a elektronicky vložit diplomovou práci do SIS v souladu s opatřením děkana 21/2010.
  3. obhajoba diplomových prací a SZZK se budou konat ve dnech 15.-23. září 2011.
Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u PZK, BZK a SZZK možná.
Pravidla a metodické pokyny
pro zpracování a odevzdání bakalářské / diplomové práce
Formulář pro hlášení zahraničního pobytu
doktorandů Ústavu světových dějin
Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Opatření děkana č. 21/2010 | Vložení e-VŠKP do SIS - manuál pro studenty | Vložení e-VŠKP do SIS pro rigorózní řízení

Co je nového?

12. května 2011
Ústav světových dějin FF UK v Praze si Vás dovoluje pozvat na kolokvium Terorismus ve dvacátém století a jeho obraz na filmovém plátně, v jehož rámci vystoupí Dr. Daniel Carlos Narváez Torregrosa s přednáškou „Státní terorismus a násilí během přechodu Španělska k demokracii v letech 1976-1986 ve filmu“ a doc. dr. Martin Kovář, Ph.D., s přednáškou „Nepokoje. Irsko v boji za nezávislost v letech 1916-1922“. Kolokvium se koná ve čtvrtek 12. května 2011 od 12:30 hodin v č. 209 na hlavní budově FF UK v Praze.
8. dubna 2011
Ústav světových dějin pořádá 8. dubna 2011 v 11:00 v učebně č. 301 na hlavní budově Filozofické fakulty UK v Praze přednášku profesorky CNRS- Université Paris IV Paris Sorbonne
Prof. Dr. Francine-Dominique Liechtenhan
„Russlands Elisabethanisches Zeitalter. Jahrzehnte vergessener Reformen“.
Prof. Dr. Francine-Dominique Liechtenhan působí v Centre Roland Mousnier na pařížské Sorbonně a věnuje se výzkumu ruských dějin 18. až 20. století. Je autorkou monografií: Le grand pillage: Du butin des Nazis aux trophées des Soviétiques, Rennes 1998; Le laboratoire du Goulag: 1918-1939, Paris 2004; Elisabeth Iere de Russie, Paris 2007. V Praze působí v roce 2011 jako hostující profesorka na Katedře hospodářských dějin NF VŠE.
21. února 2011
Uveřejněny konzultační hodiny v letním semestru 2010/2011. Aktualizován rozvrh!
6. února 2011
Uveřejněn rozvrh na letní semestr 2010/2011.
starší novinky
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Vedení ústavu

Ředitel

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. | makovar@atlas.cz | Koncepce rozvoje ÚSD FF UK v Praze pro období 1. 12. 2009 - 30. 11. 2012

Zástupce ředitele

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. | ales.skrivan@ff.cuni.cz

Tajemník a studijní referent pro obor Historie - Evropská studia

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. | jsoukup2003@yahoo.com

Studijní referent pro obor Historie

PhDr. Jaroslav Valkoun | jvalkoun@centrum.cz

Poslední aktualizace: 2011-07-01 19:55

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: