Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Starší novinky

2010

4. října 2010
Uveřejněny konzultační hodiny v zimním semestru 2010/2011. Aktualizován rozvrh!
26. září 2010
Uveřejněn rozvrh na zimní semestr 2010/2011.
22. dubna 2010
Zveme Vás na sympózia
  • Film a dějiny – Dějiny ve filmu. Čtvrtek 29. dubna 2010, č. 201, 10:50 hodin, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1.
  • Latinská Amerika v dějinách a dnes – Otázka latinskoamerické identity. Čtvrtek 29. dubna 2010, č. 201, 15:50 hodin, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1.
(pozvánky).
5. dubna 2010
Ústav anglofonních literatur a kultur, Ústav světových dějin a Středisko ibero-amerických studií Vás srdečně zvou na přednášku The Vision of Thomas Jefferson Erica S. Petersena (New York, USA), předního světového odborníka na život a dílo Thomase Jeffersona. Středa, 5. května 2010, 14:10 hod., posluchárna č. 200, Filozofická fakulta UK. nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (pozvánka v PDF, DOC).
20. února 2010
Uveřejněny konzultační hodiny na letní semestr 2009/2010.
15. února 2010
Uveřejněn rozvrh na letní semestr 2009/2010.

2009

4. října 2009
Uveřejněny konzultační hodiny v zimním semestru 2009/2010. Aktualizován rozvrh!
22. září 2009
Dne 22. září 2009 jmenoval děkan FF UK v Praze, pan PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., dosavadního ředitele Ústavu světových dějin, doc. PhDr. Martina Kováře, Ph.D., ředitelem tohoto pracoviště i na následující tříleté období (1. 12. 2009 - 30. 11. 2012). Stalo se tak po předložení jeho Koncepce rozvoje ústavu a po jeho nominaci ze strany členů ústavu.
14. září 2009
Uveřejněn rozvrh na zimní semestr 2009/2010.
21. května 2009
Zveme Vás na mezinárodní kolokvium The World after the Great War, které proběhne dne 22. května 2009 v místnosti Historického kabinetu (č. 203 hlavní budovy FF UK v Praze).
7. dubna 2009
Zveme Vás na konferenci Migrace a emigrace v českém a mezinárodním kontextu, která proběhne dne 14. dubna 2009 v místnosti č. 201 hlavní budovy FF UK v Praze.
2. března 2009
Uveřejněny konzultační hodiny v letním semestru 2008/2009. Aktualizován rozvrh!
1. února 2009
Uveřejněn rozvrh na letní semestr 2008/2009.

2008

12. října 2008
Uveřejněny konzultační hodiny v zimním semestru 2008/2009. Aktualizován rozvrh!
21. září 2008
Uveřejněn rozvrh na zimní semestr 2008/2009.
10. února 2008
Uveřejněny rozvrh a konzultační hodiny na letní semestr 2007/2008.

2007

15. října 2007
Uveřejněny konzultační hodiny v zimním semestru 2007/2008.
15. září 2007
Uveřejněn rozvrh na zimní semestr 2007/2008.
26. února 2007
Uveřejněny konzultační hodiny v letním semestru 2006/2007.
12. února 2007
Uveřejněn rozvrh na letní semestr 2006/2007.
4. ledna 2007
Uveřejněny základní osnovy studijních plánů oboru historie, na kterých se podílí Ústav světových dějin. Obsahují seznamy povinných a povinně volitelných předmětů, atestací a přidělených kreditů, doporučené rozložení předmětů do jednotlivých studijních roků a další podrobnosti.

2006

7. prosince 2006
Na hlavní stránce byla zřízena sekce Nástěnka, kde se budou objevovat aktuální informace a oznámení s časově omezenou platností (např. termíny zkoušek, informačních schůzek, administrativní oznámení apod.), které se budou pouze obměňovat, nikoli archivovat.
1. prosince 2006
Dne 1. prosince 2006 byl doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. jmenován děkanem fakulty ředitelem Ústavu světových dějin na další funkční období (Koncepce rozvoje ÚSD FF UK v Praze 2006-2009).
22. září 2006
Uveřejněny konzultační hodiny v zimním semestru 2006/2007.
12. září 2006
Uveřejněn rozvrh na zimní semestr 2006/2007.
5. září 2006
Schůze, na níž bude nominován vedoucí ÚSD, se uskuteční v pondělí 13. listopadu 2006 v 17:00 hodin v Historickém kabinetu (hlavní budova UK FF, č. 203). Tato zpráva byla oznámena též děkanovi UK FF, panu PhDr. Michalu Stehlíkovi, Ph.D.
4. září 2006
Uveřejněna webová prezentace Historického kabinetu FF UK.
12. března 2006
Uveřejněny konzultační hodiny v letním semestru 2005/2006.
12. února 2006
Uveřejněn rozvrh na letní semestr 2005/2006.

2005

25. října 2005
Uveřejněny konzultační hodiny v zimním semestru 2005/2006.
17. října 2005
Zveme Vás na mezinárodní konferenci „Německo-ruské vztahy. Politické, ekonomické a kulturní aspekty od raného novověku do 20. století“, která se koná ve dnech 24.-25. listopadu 2005 v Zelené posluchárně v budově Karolina Univerzity Karlovy (Celetná ul. 20, Praha 1) a kterou spolupořádá Ústav světových dějin FF UK. Stáhněte si pozvánku a program konference.
29. září 2005
Oznámení: Informační schůzka pro studenty všech prvních ročníků oboru historie se uskuteční ve čtvrtek 6. října 2005 od 15:00 hodin v místnosti č. 301 pod vedením referenta pro studijní záležitosti PhDr. Václava Dršky, Ph.D.
21. září 2005
Rozvrh byl rozsáhle aktualizován! Proběhlo mnoho korekcí a doplnění. Pokud jste si již rozvrh vytiskli, ujistěte se, že se jedná o verzi z 21. 9. 2005 či novější.
19. září 2005
Uveřejněn rozvrh na zimní semestr 2005/2006.
16. února 2005
Uveřejněn rozvrh na letní semestr 2004/2005.

2004

26. října 2004
Uveřejněny konzultační hodiny v zimním semestru 2004/2005. Pomalu přibývají i aktuální sylaby.
25. října 2004
Uveřejněna doporučená literatura k obecným dějinám středověku.
25. září 2004
Uveřejněn rozvrh na zimní semestr 2004/2005.
2. září 2004
Spuštěny nové stránky ÚSD. Struktura webu byla zpřehledněna, informace aktualizovány. Některé dokumenty (informace o doktorském studijním programu, rigorózní zkoušce aj.) ještě čekají na převedení a začlenění do nových stránek. Bude tak učiněno v nejbližší době.
Vlastní stránky jednotlivých seminářů (netýká se Semináře obecných a komparativních dějin, který má samostatně spravovaný web) byly prozatím ponechány ve staré podobě - v budoucnu budou aktualizovány a pravděpodobně hlouběji integrovány do nových stránek ústavu.
Layout stránek byl vytvořen relativním pozicováním pomocí kaskádových stylů (CSS). Tisk stránky se provádí automaticky bez hlavičky, menu a pravého sloupce, tj. pouze hlavní text (viz náhled tisku v nabídce Soubor). Rozměry v bloku hlavního textu jsou zadány v procentech a jednotce em, aby mohl uživatel prohlížeče MS Internet Explorer tento text zvětšovat a zmenšovat (Zobrazit - Velikost textu).
Prohledávání webu ÚSD (vyhledávání je omezeno na doménu usd.ff.cuni.cz) je možné pomocí Google nebo Jyxo přes tzv. parazitní formuláře v pravém sloupci stránky (bude ale pár dní trvat, než vyhledávací roboti oindexují nové stránky!).

Poslední aktualizace: 2011-02-21 23:32

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: