Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na letní semestr 2006/2007

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Bakalářské, výběrové a diplomní semináře | Doktorské semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Úvod do studia historie Jakubecpondělí11:40-13:15201
Jančíkúterý13:20-14:55201
Zilynskáúterý15:00-16:35201
Tinkováčtvrtek13:20-14:55201
Historický proseminář Nálevkapondělí15:00-16:35301
Klusáková / Vojtěchovskýúterý10:00-11:35209
Kvačekúterý11:40-13:15201
Bobkováčtvrtek11:40-13:15201
Kubůčtvrtek13:20-14:55Celetná / 117
Pullmannpátek8:20-9:55209
Dějiny starověku – přednáška Marekpondělí9:10-9:55301
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Pickováčtvrtek16:40-18:15209
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Pokornástředa10:00-11:35209
Didaktika dějepisu Benešúterý16:40-18:15209
Dějiny dějepisectví Beneščtvrtek10:00-11:35200
Otázky historické vědy Benešstředa8:20-9:55200
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Obecné dějiny středověku b) – přednáška Pickováčtvrtek13:20-14:55301
Obecné dějiny středověku b) – cvičení Drškapondělí11:40-13:15209
Drškačtvrtek11:40-13:15301
Drškačtvrtek15:00-16:35209
Pickovápondělí15:00-16:35209
Suchánekčtvrtek15:00-16:35301
Suchánekčtvrtek16:40-18:15301
Obecné dějiny novověku Ib) – přednáška Skřivanúterý11:40-13:15301
Obecné dějiny novověku Ib) – cvičení Kubišpondělí13:20-14:55209
Kubiščtvrtek11:40-13:15209
Stellnerúterý15:00-16:35209
Županičstředa15:00-16:35209
Županiččtvrtek8:20-9:55209
Obecné dějiny novověku IIb) – přednáška Nálevkapondělí11:40-13:15301
Obecné dějiny novověku IIb) – cvičení Cuhrapátek13:20-14:55209
Horčičkastředa13:20-14:55201
Horčičkačtvrtek10:00-11:35301
Kovářstředa10:00-11:35301
Pelikánpondělí10:00-11:35301
Vojtěchovskýúterý15:00-16:35302b
Vojtěchovskýstředa18:20-19:55301
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Kapitoly z dějin světové politiky 20. století Nálevkapátek11:40-13:15301
Úvod do studia nejnovějších dějin Nálevkapátek13:20-14:55301
Evropská integrace Horčičkastředa15:00-16:35301
Seminář novověkých dějin
Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1918 Horčičkastředa8:20-9:55301
Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1789 Skřivanúterý13:20-14:55301
Novověká paleografie Županičstředa16:40-18:15209
Seminář středověkých dějin
Úvod do studia dějin středověku Drškapondělí13:20-14:55306
Středověká civilizace latinského Západu Drškačtvrtek13:20-14:55306
Středověká křesťanská církev Suchánekpondělí10:00-11:35209
Stát, společnost a kultura středověku Pickováčtvrtek8:20-9:55306
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickováčtvrtek10:00-11:35306
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v evropských dějinách Klusákováčtvrtek10:00-11:35302b
Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusáková / Pullmannúterý15:00-16:35301
Komparativní dějiny Evropy Klusákovástředa10:00-11:35302b
Komparativní analýza politických systémů 19. a 20. století Vojtěchovskýstředa8:20-9:55302b
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Dějiny evropské integrace Horčičkastředa15:00-16:35301
Velká Británie po roce 1945 Kovářstředa13:20-14:55301
Meziamerické vztahy ve 20. století Nálevkapátek10:00-11:35301
Seminář novověkých dějin
Zahraniční politika Velké Británie na vrcholu viktoriánské éry Skřivanstředa11:40-13:15301
Rusko-německé vztahy v 18. století Stellnerúterý11:40-13:15209
Dějiny Ruska II (po 1801) Stellnerúterý13:20-14:55209
Realita nebo fikce? Světové dějiny ve filmu II. Županiččtvrtek10:00-11:35209
Seminář středověkých dějin
Římská církev a germánské gentes, motivace konverze ke křesťanství Drškapondělí13:20-14:55301
Florencie a Řím – dva fenomény renesanční Itálie Pickovápondělí16:40-18:15209
Středověká křesťanská církev Suchánekpondělí10:00-11:35209
Seminář obecných a komparativních dějin
Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusákováúterý15:00-16:35301
Proměny ekonomického myšlení v evropském novověku Kubišpondělí10:00-11:35302b
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě Vojtěchovskýúterý8:20-9:55301
Bakalářské, výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Střední Evropa a komunismus 1945-1989 Cuhrapondělí10:00-11:35302a
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století Horčičkastředa10:00-11:35306
Dějiny Velké Británie a jejího impéria v 19. a 20. století
Dějiny Spojených států amerických ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Kovářčtvrtek9:10-10:50204
Dějiny 20. století Nálevkapondělí13:20-14:55302a
Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí15:00-16:35302a
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991 Horčičkastředa10:00-11:35306
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-19. století Kovářčtvrtek9:10-10:50204
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa13:20-14:55306
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerúterý16:40-18:15204
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550-1918
Županiččtvrtek11:40-13:15306
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškapondělí15:00-16:35306
Střední a východní Evropa v raném středověku Pickováčtvrtek15:00-16:35306
Vybrané problémy z církevních dějin Suchánekčtvrtek11:40-13:15306
Seminář obecných a komparativních dějin
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek13:20-14:55302b
Doktorské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář ke světovým novověkým a nejnovějším dějinám Horčička / Kovář / Nálevka / Skřivan / Stellner / Županičdle dohody
Modernizace evropské společnosti: hranice a identity Klusáková / Kubišstředa15:00-16:35201

Poslední aktualizace: 2007-02-22 11:14

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: