Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na letní semestr 2007/2008

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Bakalářské, výběrové a diplomní semináře | Doktorské semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Úvod do studia historie Bobkováčtvrtek12:30-14:05201
Čechurováúterý10:50-12:25201
Klusáková / Vojtěchovskýúterý9:10-10:45209
Kubůčtvrtek14:10-15:45209
Pullmannpondělí17:30-19:05301
Stellnerpondělí15:50-17:25209
Štaifpondělí10:50-12:25201
Historický proseminář Jakubecpondělí12:30-14:05201
Jančíkúterý12:30-14:05201
Tinková / Randákčtvrtek14:10-15:45201
Zilynskáúterý14:10-15:45201
Dějiny starověku – přednáška Marekstředa9:10-9:55301
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Bláhová / Pickováčtvrtek15:50-17:25200
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Pokornástředa9:10-10:45200
Didaktika dějepisu Benešúterý15:50-17:25209
Dějiny dějepisectví Beneščtvrtek10:50-12:25200
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Dějiny správy viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Obecné dějiny středověku b) – přednáška Pickovápondělí10:50-12:25301
Obecné dějiny středověku b) – cvičení Drškaúterý10:50-12:25301
Drškaúterý15:50-17:25301
Drškačtvrtek7:30-9:05209
Pickovápondělí9:10-10:45201
Suchánekčtvrtek12:30-14:05301
Suchánekčtvrtek15:50-17:25301
Obecné dějiny novověku Ib) – přednáška Skřivanúterý12:30-14:05301
Obecné dějiny novověku Ib) – cvičení Kubišpondělí12:30-14:05209
Kubiščtvrtek12:30-14:05209
Stellnerpondělí17:30-19:05209
Tumisúterý9:10-10:45301
Tumisúterý17:30-19:05301
Županičstředa12:30-14:05209
Obecné dějiny novověku IIb) – přednáška Nálevkapondělí12:30-14:05301
Obecné dějiny novověku IIb) – cvičení Horčičkastředa12:30-14:05201
Kovářstředa10:50-12:25301
Pelikánpondělí10:50-12:25209
Tumisúterý7:30-9:05301
Vojtěchovskýúterý10:50-12:25209
Vojtěchovskýstředa15:50-17:25209
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku Horčičkačtvrtek9:10-10:45301
Dějiny evropské integrace Horčičkastředa15:50-17:25301
Meziamerické vztahy ve 20. století Nálevkapátek10:50-12:25301
Kapitoly z dějin světové politiky 20. století Nálevkapátek12:30-14:05301
Seminář novověkých dějin
Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1918 Horčičkačtvrtek10:50-12:25301
Historická geografie novověku Kovářstředa12:30-14:05301
Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1789 Skřivanúterý14:10-15:45301
Novověká paleografie Županiččtvrtek9:10-10:45209
Seminář středověkých dějin
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickováčtvrtek9:10-10:45306
Středověká civilizace latinského Západu Drškaúterý9:10-10:40306
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v evropských dějinách Klusákováčtvrtek10:50-12:25302b
Komparativní dějiny Evropy Klusákovástředa10:50-12:25302b
Modernity and Backwardness in Comparative Perspective Klusáková / Pullmannúterý14:10-15:45209
Proměny ekonomického myšlení v evropském novověku Kubišpondělí9:10-10:45302b
Komparativní analýza politických systémů 19. a 20. století Vojtěchovskýúterý12:30-14:05209
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Dějiny evropské integrace Horčičkastředa15:50-17:25301
Vybrané kapitoly z anglických (britských) dějin 16.-20. století Kovářstředa14:10-15:45209
Meziamerické vztahy ve 20. století Nálevkapátek10:50-12:25301
Jugoslávie za druhé světové války Pelikánpondělí14:10-15:45301
Seminář novověkých dějin
Dějiny evropské integrace Horčičkastředa15:50-17:25301
Vybrané kapitoly z anglických (britských) dějin 16.-20. století Kovářstředa14:10-15:45209
Rakousko-Uhersko v koncertu velmocí v letech 1867-1914 Skřivanstředa14:10-15:45301
Dějiny Ruského impéria 19. století Stellnerpondělí14:10-15:45209
Novověká paleografie pro historiky Županiččtvrtek9:10-10:45209
Zapomenuté dějiny střední Evropy Županiččtvrtek10:50-12:25209
Seminář středověkých dějin
Franská dělení II Drškaúterý7:30-9:05209
Vybrané kapitoly ze starších ruských dějin Pickováčtvrtek14:10-15:45301
Seminář obecných a komparativních dějin
Modernity and Backwardness in Comparative Perspective Klusáková / Pullmannúterý14:10-15:45209
Proměny ekonomického myšlení v evropském novověku Kubišpondělí9:10-10:45302b
Jugoslávie a Československo v bipolárním světě Vojtěchovskýúterý12:30-14:05209
Bakalářské, výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století Horčičkačtvrtek12:30-14:05306
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století
Dějiny Spojených států amerických ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Kovářčtvrtek9:10-10:45204
Světové dějiny 20. století Nálevkapondělí14:10-15:45302a
Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí12:30-14:05302a
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991 Horčičkačtvrtek12:30-14:05306
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa12:30-14:05306
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerpondělí12:30-14:05204
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Vojenské dějiny evropského novověku
Županiččtvrtek12:30-14:05306
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškaúterý14:10-15:45306
Střední a východní Evropa v raném středověku Pickovápondělí12:30-14:05306
Vybrané problémy z církevních dějin Suchánekčtvrtek9:10-10:45306
Seminář obecných a komparativních dějin
Tradiční a moderní v evropském novověku Kubišpondělí10:50-12:25302b
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek14:10-15:45302b
Doktorské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář ke světovým novověkým a nejnovějším dějinám Horčička / Kovář / Nálevka / Skřivan / Stellner / Županič / Pelikándle dohody
Seminář ke středověkým dějinám Picková / Drška / Suchánekdle dohody
Modernizace evropské společnosti: hranice a identity Klusáková / Kubiš / Vojtěchovskýstředa14:10-15:45201

Poslední aktualizace: 2008-03-23 11:59

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: