Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na zimní semestr 2007/2008

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Bakalářské, výběrové a diplomní semináře | Doktorské semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Úvod do studia historie Bobkováčtvrtek12:30-14:05201
Čechurováúterý10:50-12:25201
Klusáková / Vojtěchovskýúterý9:10-10:45209
Kubůčtvrtek14:10-15:45Celetná / 117
Pullmannpondělí17:30-19:05301
Stellnerpondělí14:10-15:45209
Štaifpondělí10:50-12:25201
Historický proseminář Jakubecpondělí12:30-14:05201
Jančíkúterý12:30-14:05201
Tinková / Randákčtvrtek14:10-15:45201
Zilynskáúterý14:10-15:45201
Dějiny pravěku  středa9:10-10:45200
Dějiny starověku – přednáška Součekpondělí9:10-9:55301
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Bobková / Drškačtvrtek15:50-17:25209
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Klusáková / Pokornástředa9:10-10:45200
Didaktika dějepisu Benešúterý15:50-17:25209
Dějiny dějepisectví Beneščtvrtek10:50-12:25200
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Dějiny správy viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Pomocné vědy historické - přednáška Šoušačtvrtek7:30-9:05209
Pomocné vědy historické - cvičení viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Obecné dějiny středověku a) – přednáška Pickovápondělí9:10-10:45201
Obecné dějiny středověku a) – cvičení Drškaúterý10:50-12:25301
Drškaúterý15:50-17:25301
Drškačtvrtek7:30-9:05301
Pickovápondělí10:50-12:25209
Suchánekčtvrtek12:30-14:05301
Suchánekčtvrtek15:50-17:25301
Obecné dějiny novověku Ia) – přednáška Skřivanúterý12:30-14:05301
Obecné dějiny novověku Ia) – cvičení Kubišpondělí12:30-14:05209
Kubiščtvrtek12:30-14:05209
Stellnerpondělí17:30-19:05209
Tumisúterý9:10-10:45301
Tumisúterý17:30-19:05301
Županičstředa12:30-14:05209
Obecné dějiny novověku IIa) – přednáška Nálevkapondělí12:30-14:05301
Obecné dějiny novověku IIa) – cvičení Horčičkastředa12:30-14:05201
Kovářstředa10:50-12:25301
Pelikánpondělí10:50-12:25301
Tumisúterý7:30-9:05301
Vojtěchovskýúterý10:50-12:25209
Vojtěchovskýstředa15:50-17:25209
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Západní Evropa mezi světovými válkami Kovářstředa14:10-15:45209
Kapitoly z dějin světové politiky 20. století Nálevkapátek12:30-14:05301
Úvod do studia nejnovějších dějin Nálevkapátek14:10-15:45301
Seminář novověkých dějin
Dějiny mezinárodního práva Horčičkačtvrtek10:50-12:25301
Úvod do teorie a praxe diplomacie Skřivanúterý14:10-15:45301
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerpondělí15:50-17:25209
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 Županiččtvrtek9:10-10:45209
Seminář středověkých dějin
Úvod do studia dějin středověku Drška / Pickováčtvrtek10:50-12:25306
Středověká civilizace latinského Západu Drškačtvrtek12:30-14:05306
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickováčtvrtek9:10-10:45306
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v evropských dějinách Klusákováčtvrtek10:50-12:25302b
Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusáková / Pullmannúterý14:10-15:45209
Vztah ekonomiky a politiky Kubišpondělí9:10-10:45302b
Komparativní analýza politických systémů 19. a 20. století Vojtěchovskýúterý12:30-14:05209
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Spojené státy a Rakousko-Uhersko v letech 1914-1918 Horčičkastředa15:50-17:25301
Londýn v proměnách staletí. Vybrané kapitoly z dějin britské metropole Kovářstředa12:30-14:05301
Španělská občanská válka Nálevkapátek10:50-12:25301
Jugoslávie ve 30. letech 20. století Pelikánpondělí14:10-15:45301
Seminář novověkých dějin
Spojené státy a Rakousko-Uhersko v letech 1914-1918 Horčičkastředa15:50-17:25301
Habsburkové 1815-1867 Skřivanstředa14:10-15:45301
Rakouské císařství: od Solferina ke krizi dualismu Županiččtvrtek10:50-12:25209
Seminář středověkých dějin
Franská dělení Drškačtvrtek9:10-10:45301
Dějiny papežství Suchánekčtvrtek14:10-15:45301
Seminář obecných a komparativních dějin
Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusáková / Pullmannúterý14:10-15:45209
Historická statistika Kubiščtvrtek14:10-15:45209
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě II. Vojtěchovskýúterý12:30-14:05209
Bakalářské, výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století Horčičkastředa10:50-12:25306
Dějiny Velké Británie a jejího impéria v 19. a 20. století
Dějiny Spojených států amerických ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Kovářčtvrtek9:10-10:45204
Dějiny 20. století Nálevkapondělí14:10-15:45302a
Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí12:30-14:05302a
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991 Horčičkastředa10:50-12:25306
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-19. století Kovářčtvrtek9:10-10:45204
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa12:30-14:05306
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerpondělí12:30-14:05204
Šlechta ve střední Evropě 19. a 20. století
Vojenské dějiny střední a východní Evropy novověku
Županiččtvrtek12:30-14:05306
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškaúterý14:10-15:45306
Střední a východní Evropa v raném středověku Pickováčtvrtek10:50-12:25306
Vybrané problémy z církevních dějin Suchánekčtvrtek9:10-10:45306
Seminář obecných a komparativních dějin
Tradiční a moderní v evropském novověku Kubišpondělí10:50-12:25302b
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek14:05-15:45302b
Doktorské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář ke světovým novověkým a nejnovějším dějinám Horčička / Kovář / Nálevka / Skřivan / Stellner / Županičdle dohody
Seminář k dějinám středověké Evropy Picková / Drška / Suchánekdle dohody
Modernizace evropské společnosti: hranice a identity Klusáková / Kubiš / Vojtěchovskýstředa14:10-15:45201

Poslední aktualizace: 2007-10-02 15:01

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: