Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na zimní semestr 2004/2005

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Výběrové a diplomní semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Úvod do studia historie Jakubecúterý13:20-14:55201
Jančíkpondělí11:40-13:15201
Klusákováčtvrtek10:00-11:35302b
Kubůstředa10:00-11:35209
Nálevkapondělí11:40-13:15209
Říchovápondělí15:00-16:35302b
Zilynskáúterý11:40-13:15200
Historický proseminář Bobkováčtvrtek11:40-13:15201
Čechurová / Kvačekúterý11:40-13:15201
Klusákováčtvrtek10:00-11:35302b
Maurstředa10:00-11:35201
Pullmanpátek8:20-9:55209
Říchovápondělí15:00-16:35302b
Stellnerstředa13:20-14:55209
Štaifpondělí10:00-11:35201
Dějiny pravěku Popelkastředa10:00-11:35200
Dějiny starověku – přednáška Součekpondělí9:10-9:55301
přednáška bude zahájena 11.10.2004
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Bobkováčtvrtek16:40-18:15209
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Klusákováúterý10:00-11:35209
Dějiny dějepisectví Beneščtvrtek10:00-11:35200
Didaktika dějepisu Beneš / Hudecováúterý16:40-18:15209
Filozofie dějin Havelkastředa16:40-18:15200
Dějiny umění viz rozvrh Ústavu pro dějiny umění v Celetné ul.
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Dějiny správy Bláhová / Hojdastředa11:40-13:15200
Pomocné vědy historické - přednáška Šoušapondělí8:20-9:05301
Pomocné vědy historické – cvičení viz rozvrh Katedry PVH a archivního studia
Úvod do psychologie pro učitele Slaměníkúterý17:30-19:05206 / Hybernská
přednáška bude zahájena 12.10.2004
Obecné dějiny středověku a) – přednáška Pickovápondělí11:40-13:15301
Obecné dějiny středověku a) – cvičení Drškapondělí16:40-18:15209
Drškaúterý13:20-14:55301
Drškaúterý16:40-18:15301
Pickovápondělí13:20-14:55209
Suchánekčtvrtek16:40-18:15301
Obecné dějiny novověku Ia) – přednáška Skřivanúterý10:00-11:35301
Obecné dějiny novověku Ia) – cvičení Kovářstředa11:40-13:15209
Kubišpondělí10:00-11:35209
Kubišúterý11:40-13:15209
Stellnerúterý13:20-14:55209
Županičstředa11:40-13:15301
Županiččtvrtek8:20-9:55209
Obecné dějiny novověku IIa) – přednáška Nálevkapondělí10:00-11:35301
Obecné dějiny novověku IIa) – cvičení Cuhrapondělí18:20-19:55302a
Horčičkastředa16:40-18:15209
Horčičkačtvrtek11:40-13:15301
Jakubecúterý8:20-9:55201
Jančíkpondělí13:20-14:55201
Kovářstředa13:20-14:55301
Pelikánpondělí15:00-16:35209
Pelikánčtvrtek8:20-9:55209
Říchovápondělí10:00-11:35302b
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku Cuhrapondělí15:00-16:35301
Kapitoly z dějin světové politiky Nálevkapátek8:20-9:55301
Úvod do studia nejnovějších dějin Nálevkapátek11:40-13:15301
Dějiny jihovýchodní Evropy ve 20. století Pelikánpondělí16:40-18:15301
Seminář novověkých dějin
Dějiny mezinárodního práva Horčičkačtvrtek15:00-16:35209
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 Županičstředa16:40-18:15301
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerstředa15:00-16:35204
Úvod do teorie a praxe diplomacie Skřivanúterý11:40-13:15301
Historická geografie Evropy Kovářstředa10:00-11:35204
Seminář středověkých dějin
Středověká civilizace latinského Západu Drškapondělí13:20-14:55306
Úvod do studia dějin středověku Drška / Pickovápondělí15:00-16:35306
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Picková / Suchánekčtvrtek13:20-14:55306
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v evropském novověku Klusákováčtvrtek11:40-13:15209
ERASMUS Klusákováúterý15:00-16:35302b
Úvod do evropských studií I. Kubišstředa10:00-13:15302b
1x za 14 dnů každý lichý týden
Vztah ekonomiky a politiky I. Kubišúterý10:00-11:35302b
Komparativní dějiny Hrochstředa13:20-14:55201
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Lokální konflikty po roce 1945 Nálevkapátek10:00-11:35301
Velká Británie ve 20. století Kovářčtvrtek10:00-11:35301
Německo 1955-1990: od dvou německých států ke sjednocení Moravcováčtvrtek10:00-11:35209
Vznik moderního bulharského státu a jeho dějiny do roku 1918 Pelikánpondělí13:20-14:55301
Seminář novověkých dějin
Německá zahraniční politika 1933-1939 II. Horčičkačtvrtek13:20-14:55301
Prokesch von Osten, rakouská diplomacie v Levantě, podíl rakouských cestovatelů na objevování Blízkého východu Míšekstředa18:20-19:55301
přednáška bude zahájena 27.10.2004
Dálný východ v 19. století Skřivanstředa10:00-11:35301
Osobnosti koloniální Severní Ameriky 1600-1770 Starýpondělí18:20-19:55301
Dějiny Ruska I (do 1801) Stellnerúterý15:00-16:35209
Východoindické společnosti a euroasijské vztahy v 18. století Wannerčtvrtek18:20-19:55301
Habsburkové - osudy dynastie v 19. a 20. století Županičstředa15:00-16:35301
Seminář středověkých dějin
Duchovní svět karolínské epochy Drškaúterý15:00-16:35301
Evropa na prahu novověku Pickováčtvrtek15:00-16:35301
Středověká křesťanská církev Picková / Suchánekčtvrtek13:20-14:55209
Dějiny Byzance Vavřínek   
Seminář obecných a komparativních dějin
Komparativní dějiny Hrochstředa13:20-14:55201
Historická statistika Kubišpondělí8:20-9:55209
Městská společnost raného novověku ve střední Evropě Millerstředa10:00-13:15302b
1x za 14 dnů každý sudý týden
Komparativní analýza západoevropských politických systémů 20. století Říchovápondělí11:40-13:15302b
Výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století Horčičkastředa15:00-16:35306
Dějiny 20. století Nálevkapondělí13:20-14:55302a
Německé dějiny 20. století Moravcováčtvrtek11:40-13:15302a
Dějiny Velké Británie a Spojených států amerických ve 20. století Kovářčtvrtek11:40-13:15204
Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí11:40-13:15302a
Střední Evropa a komunismus 1945-1989 Cuhrapondělí16:40-18:15302a
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991 Horčičkastředa15:00-16:35306
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-19. století Kovářčtvrtek11:40-13:15204
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa11:40-13:15306
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerúterý16:40-18:15204
Rakouská a rakousko-uherská společnost Županiččtvrtek11:40-13:15306
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškapondělí11:40-13:15306
Střední a východní Evropa ve středověku Pickováčtvrtek11:40-13:15306
Seminář obecných a komparativních dějin
Modernizace evropské společnosti II: sociálně kulturní aspekty Klusákováúterý11:40-13:15302b
ERASMUS: Modernity and Backwardness Klusákováúterý15:00-16:35302b
Doktorandský seminář Klusáková, Hroch, Kubiš, Miller, Říchovástředa15:00-16:35201
Tradiční a moderní v evropském novověku Kubišstředa8:20-9:55302b
Národní konflikty v Evropě Říchováčtvrtek15:00-16:35302b

Poslední aktualizace: 16.02.2005

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: