Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Vztah ekonomiky a politiky

PhDr. Karel Kubiš, CSc.

základní přednáška - HIS jednooborová
základní přednáška - HIS dvouoborová

Dvousemestrální přednáška je určena jako základní kurz pro studenty jednooborového studia historie specializace Obecné a komparativní dějiny (v úvodním semestru je totožná se stejnojmennou přednáškou pro studenty dvouoborové historie). Ostatní studenti si ji mohou v kterémkoliv semestru zapsat jako jednosemestrální specializační přednášku (vždy s atestací Kv).

V prvním semestru se kurz zabývá teoretickým vymezením vztahu ekonomiky a politiky v dějinách, s důrazem na období od evropského středověku do počátků industrializace. Kromě problematiky proměny ekonomických systémů a změn v bilanci ekonomických zdrojů si všímá debat o (nerovnoměrném) nástupu fází A a B v rámci dlouhodobého hospodářského cyklu (v souvislosti s tzv. krizí 17. století), a to na pozadí zrodu tzv. moderního světového systému. Výklad je dále věnován analýze „demografického“ a „komercializačního“ modelu růstu a doplněn přehlednou komparací a typologií jednotlivých historických modelů růstu, jak k nim docházelo v různých evropských zemích. Kurz je zakončen výkladem o proměnách financí a světové ekonomiky v 16.-18. století.

Ve druhém semestru pokračuje výklad přehledem ekonomického myšlení a jeho tradic v uvedeném období s důrazem na komparaci národních odlišností merkantilistických koncepcí, na analýzu francouzského fyziokratizmu a na počátky klasické politické ekonomie.

Další podrobnosti (včetně nové literatury) budou sděleny úvodem kurzu.

Povinná literatura - HIS jednooborová

Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996.

Braudel Fernand, Dynamika kapitalismu. Praha 1999.

Hroch Miroslav, Petráň Josef, 17. Století - krize feudální společnosti? Praha 1976.

Půlpán Karel, Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. Díl I, II. Praha 1993.

Hájek Jan, Láník Jaroslav, Hospodářské dějiny. 1995.

Holman Robert a kol., Dějiny ekonomického myšlení. Praha 1999.

Doporučená literatura - HIS jednooborová

Žídek Libor, Historie světového hospodářství. 1998.

The Rise of Merchant Empires. Cambridge etc. 1990.

The Political Economy of Merchant Empires. State Power and World Trade 1350 - 1750. Ed. by James D. Tracy. Cambridge etc. 1991.

Wallerstein Immanuel, The Modern World-System I-III (zvláště díl II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy. 1600-1750.). NewYork 1974-1988.

Delumeau Jean, Strach na Západě ve 14. - 18. stoIetí. I. Praha 1997.

Geremek Bronisław, Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství. Praha 1999.

Howard Michael, Válka v evropské historii. Praha 1997.

Towards an Explanation of Economic Growth. Ed. by H. Giersch. TÜbingen 1982.

North Douglas C., The Rise of the Western World. 1995.

DuPlessis Robert S., Transition to Capitalism in Early Modern Europe. 1997.

Geršlová Jana, Hospodářská minulost českých zemí. 1997.

Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách. Ed. L. Klusáková. Praha 1997.

Gylfason Thorvaldur, Principles of economic Growth. Oxford 1999.

Pounds Norman J. G., An Historical Geography of Europe. Cambridge etc. 1990.

The Origins of Backwardness in Eastern Europe. Economics and Politics from the Middle Ages until the Early Twentieth Century. Ed. by Daniel Chirot. University of California Press 1989.

Essays in European Economic History. 1500 - 1800. Ed. by Peter Earle. Oxford 1974.

Topolski Jerzy, Narodziny kapitalizmu w Europie XIV. - XVII. wieku. Warszawa 1987.

Hunt Edwin S., A history of Business in Medieval Europe, 1200 - 1550. 1999.

Histoire économique XVIIIe - XXe siecle. Ed. Michel Margairaz. Paris 1992.

Hicks John, A Theory of Economic History. Oxford 1977.

Sojka Milan a kol., Dějiny ekonomických teorií. Praha 1998.

James Émile, Dějiny ekonomického myšlení 20. Století. Praha 1968.

Buchholz Todd G., Živé myšlenky mrtvých ekonomů. 1993.

Perrot Jean-Claude, Une histoire intellectuelle de l’économie politique. XVIIe - XVIIIe siecle. Paris 1992.

Albert Michel, Christians and a Market Economy. 1991.

Schumpeter Joseph A., History of economic analysis. 1994.

Rothschild Emma, The debate on economic and social security in the late eighteenth century.1995.

Holzbachová Ivana, Dějiny společenských teorií. 1996.

Vencovský František, Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. 1997.

Wilson Rodney, Economics, ethics and religion. 1997.

Krameš Jaroslav, Kameralismus a klasická ekonomie v Čechách. 1998.

Pilzer Paul Zane, Bůh si přeje ať jsme bohatí. 1998.

Povinná literatura - HIS dvouoborová

Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996.

Braudel Fernand, Dynamika kapitalismu. Praha 1999.

Hroch Miroslav, Petráň Josef, 17. Století - krize feudální společnosti? Praha 1976.

Doporučená literatura - HIS dvouoborová

Wallerstein Immanuel, The Modern World-System I-III (zvláště díl II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy. 1600-1750.). NewYork 1974-1988.

Towards an Explanation of Economic Growth. Ed. by H. Giersch. TÜbingen 1982.

Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách. Ed. L. Klusáková. Praha 1997.

Gylfason Thorvaldur, Principles of economic Growth. Oxford 1999.

Pounds Norman J. G., An Historical Geography of Europe. Cambridge etc. 1990.

Delumeau Jean, Strach na Západě ve 14. - 18. stoIetí. I. Praha 1997.

Geremek Bronisław, Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství. Praha 1999.

Howard Michael, Válka v evropské historii. Praha 1997.

Atestace

Forma

HIS jednooborová - Z po ZS; Z, Zk po LS.

HIS dvouoborová - Kv.

Požadavky

HIS jednooborová - Podmínkou Zk je zisk obou zápočtů udělených za aktivitu při výuce a za průběžné plnění zadaných úkolů.

HIS dvouoborová - Úspěšné absolvování závěrečného kolokvia (po splnění průběžných úkolů a na základě probíraných témat a literatury).

Poslední aktualizace: 2007-01-31 20:38

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: