Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na letní semestr 2010/2011

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

Historie
Jednooborové bakalářské studium a I. cyklus dvouoborového magisterského studia | II. cyklus dvouoborového magisterského studia a navazující magisterské studium | Specializační přednášky | Výběrové a diplomní semináře | Bakalářské semináře | Doktorské semináře

Historie – Evropská studia
Povinné předměty | Povinně volitelné předměty

Historie

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Studenti bakalářského jednooborového studia si zapisují výhradně kódy začínající AHS1*****.
Studenti magisterského studia v dvojoborové kombinaci si zapisují výhradně kódy AHS4*****.
Studenti navazujícího magisterského studia si zapisují výhradně kódy začínající AHS5*****.
Kódy AHSV***** představují volitelné předměty pro všechny obory.
Sledujte rekvizity u jednotlivých předmětů v SIS, zejména neslučitelnost!!!
Tento rozvrh platí i pro studenty kombinované formy studia.

Jednooborové bakalářské studium a I. cyklus dvouoborového magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Úvod do studia historie Bobková    
Fantysová-Matějkovástředa12:30-14:05201  
Jakubecstředa9:10-10:45 302a  
Jančíkúterý9:10-10:45201 
Vojtěchovskýúterý17:30-19:05209 
Velekčtvrtek14:10-15:45 201 
Tumisúterý10:50-12:25 302a 
Zilynskáúterý14:10-15:45201 
Dějiny starověku – přednáška Marekstředa 8:20-9:05301AHS100003
AHS400004
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk)* Bobková / Drška (ZS)
Picková / Bláhová (LS)
čtvrtek15:50-17:25 301AHS100004
AHS110000
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Pokornástředa9:10-10:45 301AHS110181
Didaktika dějepisu Benešúterý15:50-17:25209ÚČD
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Obecné dějiny středověku b) – přednáška Drška / Picková / Suchánekčtvrtek12:30-14:05301AHS410088 (Zk)
AHS110201 (Kv, Zk)
Picková / Drška / Suchánek
Obecné dějiny středověku b) – cvičení Drškaúterý9:10-10:45 209AHS110232
Drškaúterý12:30-14:05 209
Drškaúterý10:50-12:25301
Smržčtvrtek 7:30-9:05 209 AHS110230
Obecné dějiny novověku Ib) – přednáška Skřivanúterý12:30-14:05301AHS110202 (Kv, Zk)
AHS410037 (Zk)
Skřivan / Stellner / Kovář;
AHS110203 (Kv, Zk)
AHS410055 (Zk)
Kubiš / Županič / Tumis;
AHS110228 (Kv, Zk)
AHS410414 (Zk)
Koura / Valkoun
Obecné dějiny novověku Ib) – cvičení Kouračtvrtek7:30-9:05 301AHS110040
Kouračtvrtek9:10-10:45 301
Kubiščtvrtek10:50-12:25209AHS110039
Valkoun pátek9:10-10:45 209AHS110040
Valkoun pátek 12:30-14:05 302a
Obecné dějiny novověku IIb) – přednáška Horčičkastředa10:50-12:25301 AHS110020 (Kv, Zk)
AHS410018 (Zk)
Horčička / Tumis / Vojtěchovský;
AHS110082 (Kv, Zk)
AHS410050 (Zk)
Pelikán / Kovář;
AHS110229 (Kv, Zk)
AHS410415 (Zk)
Soukup / Valkoun
Obecné dějiny novověku IIb) – cvičení Kovář / Houskastředa14:10-15:45 301AHS110019
Pelikánpondělí12:30-14:05 302aAHS110046
Soukuppondělí10:50-12:25 209AHS110233
Soukuppondělí12:30-14:05 209
Valkounúterý9:10-10:45 301
II. cyklus dvouoborového magisterského studia a navazující magisterské studium
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Vznik, vývoj a rozpad Sovětského bloku Horčičkačtvrtek15:50-17:25 209AHS410211, AHS510009
Kapitoly z dějin světové politiky 20. století Soukuppondělí9:10-10:45 301 AHS410076, AHS510011
Meziamerické vztahy po I. světové válce Kourapátek10:50-12:25 209AHS510148
Dekolonizace třetího světa po druhé světové válce Soukupstředa 9:10-10:45 209AHS410412, AHS510043
Seminář novověkých dějin
Historická geografie novověku Kovářstředa12:30-14:05 301AHS410369, AHS510042
Dějiny mezinárodních vztahů 1918-1991 Horčičkastředa 8:20-9:55 Hybernská  206AHS510025, AHS410391
Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1918 Skřivanstředa12:30-14:05 302aAHS410344, AHS510008
Dějiny mezinárodních vztahů 1789/1815-1918 Stellnerpátek12:30-14:05 301 AHS410344, AHS510008
Novověká paleografie Županičstředa15:50-17:25 209AHS510026, AHS410383
Seminář středověkých dějin
Středověká civilizace latinského Západu Drškaúterý14:10-15:45306AHS510002, AHS410014
Úvod do studia dějin středověku Drška / Picková / Suchánek čtvrtek15:50-17:25306AHS510001, AHS410017
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickovápondělí10:50-12:25306AHS400034, AHS510003
Středověká křesťanská církev II Picková pondělí 14:10-15:45 209 AHS410192, AHS510028
Seminář obecných a komparativních dějin
Dějiny politických systémů Vojtěchovskýstředa17:30-19:05302bAHS410323, AHS510017
Kultura a společnost v novověké Evropě II Klusákovástředa15:50-17:25302bAHS410224, AHS510014
Vztah ekonomiky a politiky Kubiš středa 10:50-12:25 209 AHS410229, AHS510015
Úvod do evropských studií Kubiš / Janáč úterý 9:10-10:45 302b AHS410227, AHS510016
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Proměny britské metropole ve 20. století - historie londýnských olympiád Kovářstředa15:50-17:25 301AHSV10250 (Kv), AHSV10249 (Zk)
Meziamerické vztahy ve 20. stol. Koura pátek10:50-12:25 209AHSV10110 (Kv), AHSV10111 (Zk)
Dekolonizace třetího světa po 2. sv. válce Soukupstředa9:10-10:45 209AHSV10252 (Kv), AHSV10251 (Zk)
Ruské (sovětské) moderní a avantgardní výtvarné umění Tumis úterý 17:30-19:05301AHSV10243 (Kv), AHSV10244 (Zk)
Seminář novověkých dějin
Thomas Hobbes - Leviathan: Archetyp moderního státu Novákčtvrtek9:10-10:45 302aAHSV10254 (Kv), AHSV10253 (Zk)
Francie Ludvíka XIV. Skřivanúterý14:10-15:45301AHSV10013 (Kv), AHSV10014 (Zk)
Dějiny Ruska ve 20. století Stellner pátek9:10-10:45 301AHSV10100 (Kv), AHSV10101 (Zk)
Totalitní režimy Stellnerpátek10:50-12:25 301AHSV10211 (Kv), AHSV10210 (Zk)
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerpátek12:30-14:05 301 AHSV10223 (Kv), AHSV10224 (Zk)
Střední Evropa v moderní době Županiččtvrtek10:50-12:25301AHSV10239 (Kv), AHSV10240 (Zk)
Novověká paleografie pro historiky Županičstředa15:50-17:25 209AHSV10106 (Kv), AHSV10107 (Zk)
Seminář středověkých dějin
Nomen Burgundiae II: vrcholný a pozdní středověk Drškačtvrtek14:10-15:45301AHSV10229 (Kv), AHSV10230 (Zk)
Středověká křesťanská církev II Pickovápondělí14:10-15:45 209 AHSV10025 (Kv), AHSV10026 (Zk)
Temné dějiny církve? Suchánekčtvrtek17:30-19:05209AHSV10027 (Kv), AHSV10028 (Zk)
Seminář obecných a komparativních dějin
Proměny ekonomického myšlení v evropském novověku Kubiš středa10:50-12:25209AHSV10060 (Kv), AHSV10061 (Zk)
Historická statistika Kubiščtvrtek9:10-10:45209AHSV10021 (Kv), AHSV10022 (Zk)
Kultura a společnost v novověké Evropě II Klusákovástředa15:50-17:25302bAHSV10157 (Kv), AHSV10158 (Zk)
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě II Vojtěchovskýúterý15:50-17:25 301AHSV10062 (Kv), AHSV10063 (Zk)
Výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Dějiny jihovýchodní a východní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí 14:10-15:45302aAHS410087, AHS410206,
AHS510036, AHS510021
Dějiny Blízkého a Středního východu v 19. a 20. století Tumisúterý15:50-17:25302aAHSV10225, AHS410410,
AHS510022, AHS510037
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století
Dějiny USA ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Sport – fenomén 20. století
Kovářstředa10:50-12:25204AHS410351, AHS410389,
AHS410390, AHS410397,
AHS410405, AHS510036,
AHS510021, AHS510019,
AHS510033, AHSV10328,
AHS410424, AHS410423
Afrika ve 20. století
Britské impérium ve 20. století
Soukup pondělí 15:00-16:30204AHSV10222, AHS410416,
AHS410417, AHS510022,
AHS510037, AHSV10327,
AHS410425, AHS410426
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Horčičkastředa12:30-14:05 306AHS410196, AHS410198,
AHS410398, AHS410409,
AHS510022, AHS510037,
AHS510020, AHS510034,
AHS510046
Zahraniční a koloniální politika velmocí v letech 1648-1914 Skřivanstředa14:10-15:45306AHS410124, AHS410399,
AHS510019, AHS510033
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellner pátek 7:30-9:05 204AHS410140, AHS410400,
AHS510019, AHS510033
Afrika v 19. století
Britské a francouzské impérium v 18.-20. století
Valkounstředa15:50-17:25 206 AHSV10326
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550-1918
Županiččtvrtek9:10-10:45306AHS410401, AHS410402,
AHS410403, AHS410404,
AHS510020, AHS510034,
AHS510046
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drška čtvrtek10:50-12:25 206AHSV10043, AHS410016,
AHS510018, AHS510032
Střední a východní Evropa ve středověku
Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku
Pickovápondělí15:50-17:25306AHS410099, AHS410394,
AHS510018, AHS510032,
AHS510047
Vybrané kapitoly z církevních dějin Suchánekčtvrtek10:50-12:25306AHSV10045, AHS410396,
AHS510018, AHS510032
Seminář obecných a komparativních dějin
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákovástředa10:50-12:25302bAHS410406, AHS410407,
AHS510023, AHS510041
Evropa ve 20. století: Politika a společnost Vojtěchovskýstředa9:10-10:45302bAHS510023, AHS510041, AHS410411, AHS510021, AHS510036
Bakalářské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Dějiny jihovýchodní a východní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí 14:10-15:45302aAHS110196, AHS110221
Dějiny Blízkého a Středního východu v 19. a 20. století Tumisúterý15:50-17:25302aAHS110195, AHS110223
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století
Dějiny USA ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Sport – fenomén 20. století
Kovářstředa10:50-12:25204AHS110195, AHS110223
Afrika ve 20. století
Britské impérium ve 20. století
Soukup pondělí 15:00-16:30204AHS110198, AHS110226
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Horčičkastředa12:30-14:05 306AHS110195, AHS110223
Zahraniční a koloniální politika velmocí v letech 1648-1914 Skřivanstředa14:10-15:45306AHS110197, AHS110224
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellner pátek 7:30-9:05204AHS110197, AHS110224
Afrika v 19. století
Britské a francouzské impérium v 18.-20. století
Valkounstředa15:50-17:25 206 AHS110196, AHS110221
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550-1918
Županiččtvrtek9:10-10:45306AHS110197, AHS110224
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškačtvrtek10:50-12:25 206AHS110199, AHS110227
Střední a východní Evropa ve středověku
Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku
Pickovápondělí15:50-17:25306AHS110199, AHS110227
Vybrané kapitoly z církevních dějin Suchánekčtvrtek10:50-12:25306AHS110199, AHS110227
Seminář obecných a komparativních dějin
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákovástředa10:50-12:25302bAHS110198, AHS110226
Evropa ve 20. století: Politika a společnost Vojtěchovskýstředa9:10-10:45302bAHS110196, AHS110221
Doktorské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář ke světovým novověkým a nejnovějším dějinám Horčička / Kovář / Pelikán / Skřivan / Stellner / Županič / Soukupdle dohody
Seminář ke středověkým světovým dějinám Picková / Drška / Suchánekdle dohody
Seminář k obecným a komparativním dějinám Klusáková / Kubiš / Vojtěchovskýstředa14:10-15:45201

Historie – Evropská studia

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie – evropská studia z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Studenti bakalářského jednooborového studia si zapisují výhradně kódy začínající AHES1***.
Studenti bakalářského dvojoborového studia si zapisují výhradně kódy začínající AHES2***.
Kódy AHESV*** představují povinně volitelné předměty.
Kódy AHSV***** představují volitelné předměty pro všechny obory.
Sledujte rekvizity u jednotlivých předmětů v SIS, zejména neslučitelnost!!!

Povinné předměty
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Úvod do studia historie II Vojtěchovskýúterý10:50-12:25 209 AHES1002, AHES2002
Úvod do evropských studií II Kovář / Soukup pondělí17:30-19:05 301AHES1004, AHES2004
Evropské novověké dějiny I (1714-1815) Tumis středa 12:30-14:05 209 AHES1009, AHES2009
Evropské novověké dějiny II (1815-1914/1918) Županičstředa14:10-15:45 209AHES1010, AHES2010
Evropské nejnovější dějiny I (1914/1918-1945) Kovář / Soukupčtvrtek12:30-14:05 209AHES1011, AHES2011
Evropské nejnovější dějiny II (1945-současnost) Kovář / Soukup / Kouračtvrtek 14:10-15:45 209AHES1012, AHES2012
Povinně volitelné předměty
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Temné dějiny církve? Suchánekčtvrtek17:30-19:05209 AHESV002
Nomen Burgundiae II: vrcholný a pozdní středověk Drškačtvrtek14:10-15:45301 AHESV004
Středověká křesťanská církev II Pickovápondělí14:10-15:45 209 AHESV032
Dějiny Ruska ve 20. století Stellner pátek9:10-10:45 301 AHESV008
Totalitní režimy Stellnerpátek10:50-12:25 301 AHESV035
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerpátek12:30-14:05 301 AHESV007
Novověká paleografie pro historiky Županičstředa15:50-17:25 209 AHESV012
Střední Evropa v moderní době Županiččtvrtek10:50-12:25301 AHESV014
Ruské (sovětské) moderní a avantgardní výtvarné umění Tumis úterý 17:30-19:05301 AHESV016
Proměny britské metropole ve 20. století - historie londýnských olympiád Kovářstředa15:50-17:25 301 AHESV019
Dekolonizace třetího světa po 2. sv. válce Soukup středa 9:10-10:45 209 AHESV020
Francie Ludvíka XIV. Skřivanúterý14:10-15:45301 AHESV022
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě II Vojtěchovskýúterý15:50-17:25 301 AHESV024
Kultura a společnost v novověké Evropě II Klusákovástředa15:50-17:25 302b AHESV029
Thomas Hobbes - Leviathan: Archetyp moderního státu Novákčtvrtek9:10-10:45 302aAHESV026
Historická statistika Kubiščtvrtek9:10-10:45209AHESV033
Proměny ekonomického myšlení v evropském novověku Kubiš středa10:50-12:25209AHESV034
Meziamerické vztahy ve 20. stol. Koura pátek10:50-12:25 209AHESV036

Poznámky

* ^ Studenti si u předmětu Duchovní a materiální kultura v dějinách I zapisují kód toho vyučujícího, u něhož budou skládat atestaci a jenž ji zapíše do indexu.

Poslední aktualizace: 2011-03-01 21:52

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: