Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Středověká civilizace latinského Západu

PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Přednáška s cvičením je určena pro studenty II. cyklu specializace semináře dějin středověku. Jejím cílem je detailnější seznámení posluchačů se soudobými trendy evropské medievistiky na vybraných tématech sledovaného období.

Hlavní tématické okruhy

 1. Antické dědictví: stát, společnost a kultura na přelomu antiky a středověku.
 2. Germánsko-románský svět a jeho kultura: etnické přesuny a jejich sociální důsledky, formování lenní struktury Západu.
 3. Franská Evropa: pokus o novou kulturní a politickou jednotu Západu?
 4. Stát, společnost a kultura Franské říše za Karlovců.
 5. Anticko-franské dědictví: počátky Francie a středověké říše, správní uspořádání, duchovní život.
 6. Pokusy o universalismus: papežský, ottonsko-sálský, anjouovský a jeho důsledky.
 7. Duchovní a kulturní hnutí 12.-13. století.
 8. Světský stát a duchovní moc v období štaufském.
 9. Francouzská monarchie vrcholného středověku a „moderní“ stát anglických Plantagenetů.
 10. Od evropského universalismu ke Evropě národních států.
 11. Kulturní a společenský život pozdního středověku.

Atestace

zkouška, zápočet

Doporučená literatura bude studentům zadávána podle potřeb průběžně během výuky.

Poslední aktualizace: 2007-02-01 22:00

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: