Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Úvod do evropských studií

PhDr. Karel Kubiš, CSc.

základní přednáška

Dvousemestrální přednáška je určena jako základní kurz pro studenty jednooborového studia specializace Obecné a komparativní dějiny. Ostatní studenti si ji mohou v kterémkoliv semestru zapsat jako jednosemestrální specializační přednášku (vždy s atestací Kv).

Kurz se zabývá problematikou formování moderní Evropy a procesem jejího sjednocování. První semestr je věnován jednak zrodu evropské myšlenky a její proměně v jednotlivých historických epochách, jednak fenoménu tzv. průmyslové revoluce a následnému procesu industrializace s důrazem na jeho integrační roli (v rovině nejen ekonomické, ale i politické, vojenské či kulturně civilizační). Ve druhém semestru se výklad soustřeďuje na integrační procesy ve 20. století, a to z hlediska kontinuity i diskontinuity sledovaného vývoje. Zvláštní pozornost je pak věnována postupnému vzniku Evropské unie v kontextu poválečného vývoje.

Další podrobnosti (včetně nové literatury) budou sděleny úvodem kurzu.

Povinná literatura

Dawson Christopher, Zrození Evropy. Úvod do dějin evropské jednoty. Praha 1994.

Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996.

Luňák Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha 1997.

Gonec Vladinír, Evropská idea. 2000.

Remond René, Náboženství a společnost v Evropě. Praha 2003.

Hobsbawm, Eric, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 - 1991. Praha 1998.

Horyna, Břetislav, Idea Evropy. Praha 2001.

Faltus, J. - Průcha Václav, Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. Praha 1996.

Livi Bacci Massimo, Populace v evropské historii. Praha 2003.

Fontana Josep, Evropa před zrcadlem. Praha 2001.

Doporučená literatura

Réau Elisabeth du, L’Idée d’Europe au XXe siecle. Des mythes aux réalités. Paris 1996.

Aldcroft Derek Howar, The European Economy 1750-1914. 1996.

O’Brien Patrick, Industrialization. 1998.

Woolf Stuart, Napoleon’s Integration of Europe. London, New York 1991.

Mokyr Joel, The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress. Oxford, New York 1990.

Henderson W. O., The Industrialization of Europe. Londýn 1969.

Wrigley Edward Anthony, Continuity and Change. The character of the industrial revolution in England. London 1993.

Urwin D., Western Europe since 1845. London 1992.

Pomian, Krzysztof, Evropa a její národy. Ve znamení jednoty i různosti. Praha 2001.

Steiner Jan, Krol J., Kapitoly z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918 - 1989. 1997.

Leitner Antonín, Z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1992. 1998.

Šulc Zdislav, Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945 - 1995. 1998.

Zlý Bohumír, Mezinárodní ekonomická integrace. 1993.

Rosamond Ben, Theories of European Integration. 2000.

Zlý Bohumír, Evropská unie. 1996.

The Origins and Development of the European Community. Ed. by Weigall D. and Stirk P. London 1992.

Arter David, The Politics of European Integration in the Twentieth Century. 1993.

Stirk Peter M. R., A history of European integration since 1914. 1996.

Zetterholm Staffan, National cultures and European integration. 1996.

Bideleux Robert, European Integration and Disintegration. 1996.

Bitsch Marie-Thérese, Histoire de la construction européenne de 1945 a nos jours. 1996.

Mezihorák František, Evropská integrace. 1996.

Haaland Matlary Jann, The Impact of international institutions. 1996.

Cihelková Eva a kol., Světová ekonomika. Základní nárys a nový vývoj. Praha 1997.

Evropská unie od A do Z. Příručka evropské integrace. Praha 1997.

Pearce David a kol., Macmillanův slovník moderní ekonomie. Praha 1995.

Čepička Jaromír, Evropská integrace. 1999.

Dluhosch Barbara, Industral location and economic integration. 2000.

Fontaine Pascal, A new idea for Europe. 2000.

Karlsson Ingmar, Európa a národy - európský národ alebo Európa národov? 1998.

Nálevka Vladimír, Kapitoly z dějin studené války I. Praha 1997.

Čepelka Oldřich, Katalog organizací, publikací a internetových stránek, které informují o Evropské unii a integraci ČR. 1999.

Atestace

Z po ZS; Zk po LS - Podmínkou Zk je zisk zápočtu uděleného za aktivitu při výuce a průběžné plnění zadaných úkolů. Součástí Zk je rozprava o splněných úkolech.

Poslední aktualizace: 2007-01-31 22:03

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: