Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Historický kabinet FF UK

Upozornění
Od 26. 7. 2010 jsou z důvodu digitalizace dočasně nedostupné některé bakalářské a diplomové práce Historického kabinetu FF UK (viz seznam). Práce budou posléze zpřístupněny v Digitálním repozitáři UK.

Historický kabinet je společnou knihovnou historických ústavů Filozofické fakulty UK. Řídí se Výpůjčním řádem knihoven Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Knihovna je otevřena studentům a zaměstnancům všech fakult UK i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Fond knihovny obsahuje přes 100 000 svazků z oboru historie (v menší míře jsou zastoupeny i obory příbuzné).

 

Od 1. 11. 2007 používá knihovna elektronický výpůjční systém a katalog ALEPH:

 

Kontakt | Personální složení | Otvírací doba | Čtenářské průkazy | Kopírování | Zásady hledání signatur | Absenční výpůjčky | Výpůjční lhůty a objednávky | Grantová literatura

Přehled elektronických zdrojů vhodných ke studiu světových dějin
Přístup k licencovaným i volným zdrojům na UK je možný též přes Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy.

Kontakt

Historický kabinet FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
(2. patro, místnost 203)

tel.: +420 221 619 295
e-mail: libhist@ff.cuni.cz
Případné návrhy na nákup literatury či další připomínky zasílejte na martina.soukupova@ff.cuni.cz.

Personální složení

Vedoucí

PhDr. Martina Soukupová

Členové

PhDr. Jaroslav Valkoun

Otvírací doba - knihovna a studovna

DenHodina
Pondělí8:30–18:00
Úterý8:30–18:00
Středa8:30–18:00
Čtvrtek8:30–18:00
Pátek8:30–16:00

Léto 2011

ObdobíDenHodina
30.5. - 1.7.Po-Čt 9:00-17:00
9:00-16:00
červeneczavřeno
srpenPo-Čt 10:00-12:00, 13:00-17:00
10:00-12:00, 13:00-16:00

Čtenářské průkazy

V knihovně Historického kabinetu platí průkazy Univerzity Karlovy, které vydává Informačně poradenské centrum (IPC) UK, a to jak studentům a zaměstnancům UK, tak externím uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti.

Kopírování

Pořizovat xerokopie lze pouze z knih vydaných po roce 1945. Před kopírováním je nutné zapsat se do „kopírovací knihy“ (na stole u služby).

Zásady hledání signatur

Signatury publikací získaných knihovnou do roku 1999 je možné dohledat v lístkovém katalogu. Primárně se orientujte podle příjmení autora nebo editora, pouze při absenci obou nebo u časopisů podle názvu publikace.

Signatury publikací získaných po roce 1999 jsou dohledatelné v elektronickém centrálním katalogu. (S vyhledáváním Vám poradí služba). Průběžně se pracuje na doplňování starších záznamů do elektronického katalogu.

Vzorová podoba signatury: 143 F 22

Soupis vybraných pramenů

Absenční výpůjčky

Absenčně (domů) se nepůjčují:
- knihy označené červeným „S“;
- časopisy, sborníky;
- publikace z příruční knihovny;
- tituly tzv. „příručky katedry“ (grantová literatura-viz níže);
- zpravidla knihy starší roku 1945;
- diplomové, rigorózní, disertační a bakalářské práce.

Výpůjční lhůty a objednávky

Výpůjční lhůta je závislá na typu dokumentu a kategorii uživatele. Bližší informace Vám podá služba ve studovně. Knihu je možné prodloužit před uplynutím stanovené výpůjční lhůty, pokud o ni nežádá jiný čtenář.

Typy výpůjček:

Vzhledem k omezené kapacitě knihovny a přilehlého skladiště byly některé tituly umístěny mimo prostory Historického kabinetu. Jedná se o knihy začínající těmito signaturami: 31 (částečně D, E), 32, 33 (částečně A, C, D, E),48, 51, 54 E, 58, 59, 60 H (částečně), 70-74, 76, 100-102, 104, 105, 108, 110-115, 117, 118 (částečně), 150-172, 174, 175, 300-307, 310 a dále všechny signatury začínající písmenem S (např. S3/2p. apod.).

Tuto literaturu je nutné objednat u služby, která Vám také podá bližší informace. Dodací lhůta je závislá na konkrétním umístění dané publikace a činí maximálně jeden týden u knih z učeben; ostatní objednávky budou vyřízeny nejpozději do druhého dne od data podání. (O splnění rezervace budete vyrozuměni e-mailem).

Knihovna umožňuje provádět též tzv. on-line objednávky, tzn. že si můžete objednat knihy přes Vaše čtenářské konto v ALEPHu. Při příchodu do knihovny pak budete mít objednané tituly připravené na Vaše jméno. Po zadání požadavku systém knihu automaticky zarezervuje (pokud je kniha vypůjčena, budete zařazeni do fronty čekatelů). O tom, že je pro Vás kniha připravena, budete informováni e-mailem! U knih, které momentálně nejsou vypůjčeny, se objednávky generují vždy třikrát denně. Pokud tedy do knihovny dorazíte dříve, než obdržíte e-mail se splněnou rezervací, můžete si sice Vámi rezervovanou knihu vypůjčit, nebudete ji však mít připravenou na rezervačním regálu.

Grantová literatura

Díky grantům a výzkumným záměrům našich pedagogů bylo možno zakoupit řadu titulů nad rámec finančních prostředků knihovny. Na tyto knihy má ovšem přednostní právo řešitel grantu. Grantová literatura se proto půjčuje po dohodě s příslušným řešitelem (zprostředkovává knihovna) k prezenčnímu studiu.

Knihy pořízené z grantů začínají signaturami 400 a výše (400, 500, 600, 700, 800, 900).

Staré tisky (sg. 173) lze studovat pouze ve zvláštním režimu (po dohodě s vedením knihovny).

Poslední aktualizace: 2011-05-28 11:19

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: