Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Semináře ústavu

Ústav světových dějin se skládá z těchto seminářů:
Seminář nejnovějších dějin | Seminář novověkých dějin | Seminář středověkých dějin | Seminář obecných a komparativních dějin

Seminář nejnovějších dějin

Zajišťuje výuku nejnovějších světových a obecných dějin (20. století) v rámci bakalářského a I. cyklu magisterského studia oboru historie a specializaci Nejnovější dějiny se zaměřením na Evropu II. cyklu magisterského studia.

Seminář vydává od roku 2004 ročenku Dvacáté století – The Twentieth century.

Seminář novověkých dějin

Zajišťuje výuku světových a obecných dějin novověku v rámci bakalářského a I. cyklu magisterského studia oboru historie a specializaci Dějiny novověku se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů a světové politiky II. cyklu magisterského studia.

Seminář vydává od roku 1997 ročenku Prague Papers on the History of International Relations a úzce spolupracuje s časopisem Historický obzor.

Seminář středověkých dějin

Zajišťuje výuku světových a obecných dějin středověku v rámci bakalářského a I. cyklu magisterského studia oboru historie a specializaci Civilizace a kultura středověké Evropy II. cyklu magisterského studia.

Seminář obecných a komparativních dějin

Seminář obecných a komparativních dějin má samostatně spravované stránky.

Poslední aktualizace: 2009-02-22 17:08

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: