Aktuálně

Program doktorského semináře

 • Fotogalerie z workshopu


   Strategie identity: dědictví a diverzita
       
         
   CHIPPC
  Cultural Heritage - Identification - Public Places - City research group
       
  Zpráva z workshopu, jenž se konal v rámci Týdne diverzity, ve středu 12.4.2017, 14:00 – 20:00, Hybernská 3, Praha, místnost 303
       

       
   Zprávu z workshopu a fotogalerii naleznete zde.
       
       
 • Zpráva o workshopu

  Heritage, Identifications and Public Places in Cities
       
           CHIPPC
  Cultural Heritage - Identification - Public Places - City research group
       
  Zpráva o workshopu, jenž se konal v pátek 2. prosince 2016,
  10:00 – 16:00, Hybernská 3, Praha 1, místnost 303

       

   
  Zprávu o workshopu a fotogalerii naleznete zde

   
 • TEMA Intensive Week

  Již šestý ročník mezinárodního magisterského programu Erasmus+ TEMA odstartoval tradičně workshopem, během kterého studenti a studentky prezentovali dosavadní výsledky svých diplomových projektů po prvním roce studia. V letošním roce se tzv. Intensive Week konal v Praze na FF UK, dne 27.-29. září 2016.
   
  Stephen White (UK) prezentuje svůj projekt o vztahu britské a evropské identity v kontextu mezinárodní spolupráce na technologickém projektu, konkrétně produkce vojenského letounu Eurofighter Typhoon.
   
  ...přičemž prezentace přítomné publikum upřímně pobavila. Stephen strávil předchozí rok v Praze, nyní jej čeká semestr v Budapešti na ELTE. Svou práci dokončí opět v Praze, pod vedením dr. Janáče.
   
   
 • 5th-20th April: Lectures of Darina Martykánová
           
   
       
  ÚSTAV SVĚTOVÝCH DĚJIN – SEMINÁŘ OBECNÝCH A KOMPARATIVNÍCH DĚJIN
       

  Darina Martykánová
  (Historian and Assistant Professor
  Universidad Autónoma de Madrid, Spain)

   

  5th April: 15:50 – 17:20, 302a
  Orientalization of Spain  

   
  12th April 15:50 – 17:20, 302a

  Masculinity, Nation and Civilization in Spain
  (1830 – 1930)

   
  20th April:14:10 – 15:40, 201

  Global Engineers: the Birth of a Transnational Professional Culture between Paris and Constantinople
   
     

  Darina Martykánová received a degree in Turkish Studies - History and Culture of Islamic Countries at the Universitas Carolina Pragensis and a Ph.D. in Modern History at the Universidad Autónoma de Madrid. She has also worked at the Universi-tät Potsdam, Germany, at the EHESS, France and at the Istanbul University. Her work focuses on transnational production and circula-tion of knowledge, particularly in the Euro-Mediterranean area. Another line of her research is examining the redefinition of masculinities in relation with the discourse of progress and civilisation.

   

  Selected publications:

  • with Juan Luis Simal: “Ferdinand and the Sultan. The Metaphor of the Turk and the Crisis of the Spanish Monarchy in the Early Nineteenth Century”, Contributions to the History of Concepts, 10 (1), 2015, 1-26.
  • “Shaping a New Man: The Schools for the State Engineers in Nineteenth-Century Spain (1830s–1900)”, Engineering Studies, vol. 6, 2 (2014), pp. 87-10
  • Reconstructing Ottoman Engineers. Archaeology of a Profession (1789-1914), Pisa, Edizioni Plus, 2010.
  • “Expert Knowledge and the State in Spain and in the Ottoman Empire. An Exercise in Comparative and Global History”, in Daniel Brauer, Günther Lottes, Iwan Michelangelo D’Aprile y Concha Roldán (coords.): New Perspectives in Global History, Hannover, 2013.
   

  Venue of the lectures:

  Faculty of Arts, Jana Palacha 2, 2nd floor, room  201; 3rd floor 302a

       
   
 • 7th and 14th April 2016
       
       

  Peter Clark
  (Prof. emeritus, University of Helsinki)
  Professor of Urban History, TEMA visiting scholar

   

  7th April:
  A Global Perspective on the European City 

   

  14th April:
  Urban Wasteland from the Middle Ages to the Present Time
   
     

  Author of European cities and towns: 400-2000 (2009); The Cambridge urban history of Britain (2000); and editor of Small towns in early modern Europe (2002); The European City and Green Space: London, Stockholm, Helsinki and St. Petersburg, 1850-2000 (2006); Oxford Handbook of Cities in World History (2013).

   

  Venue of the lectures:

  Faculty of Arts, Jana Palacha 2, 2. floor, room  200, 14:10–15:45.

       
   Na přednášky jste srdečně zváni  

   

   

 • 16. března 2016


       
       

  Výzkum městských čtvrtí v mezioborové perspektivě

  (Celodenní workshop v CEFRES)

       
     

  Workshop je součástí přednáškového cyklu Forum Visegrad, pořádaného CEFRES, UK Praha a ELTE Budapest
   

  Březnovým hostem cyklu a diskutantem workshopu bude

  Prof. Lydia Coudroy de Lille 
  (Université Lumiere Lyon 2)

   
  Program a další informace nadete zde: http://www.cefres.cz/cs/2962
       
       

   


 • Erasmus Mundus
  TEMA lectures

         
       
  The American Myth and Americanization of Poland and Czechoslovakia after the WWI
       

  Prof. Dr. hab.
  Halina Parafianowicz

  The University of Bialystok,
  Poland                                  

              
       
  Wednesday 25. 11., 15:50–17:20, Faculty of Arts, room 301
   

  Halina Parafianowicz is a full professor of history at the Bialystok University. Her research interest is into the 20th century political and social history of Central Europe, as well as United States.  She is author of Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych w latach prezydentury Herberta C. Hoovera, 1929-1933; Zapomniany prezydent. Biografia polityczna Herberta C. Hoovera, 1874-1964; Czechosławacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918-1933; Eleanor Anna Roosevelt (1884-1962) W cieniu wielkiego męża, of over 130 articles in her research area, and is the main organizer of American Forum, yearly Americanist conferences in Poland. Prof. Parafianowicz is also the Editor in chief of scientific review "Białostockie Teki Historyczne".


 • 4. a 11. listopadu 2015

  Erasmus Mundus
  TEMA  lectures

    
       
  Two-day course on Historical GIS
       

  Prof. Scott Madry, PhD  

  The University of North Carolina
  at Chapel Hill   

  International Space University
  in Strasbourgh                                        

          
       
  Introduction to Historical GIS and Historical Cartography
  Wednesday, 4th November, room 201, 14:10-15:40 + r. 104, 17:30-19:00
   
  HGIS research in Europe
  Wednesday, 11th November, r. 201, 14:10-15:40 + r. 104 , 17:30-19:00
   

  Following each lecture (4th, 11th, 14:10 – 15:40, room 201) Dr Madry will  lead a hands-on workshop (17:30-19:00 room 104) which will introduce the students to Open Source GIS. The students will learn the basic user interface of QGIS, including loading of vector and raster data, and basic GIS functions using various European datasets. The lectures and workshop take place  in the main Faculty of Arts building at Jana Palacha square 2, Praha 1.

  This workshop requires registration: jira.janac@gmail.com • Promoce TEMA

   

  Absolventi TEMA si převzali v Karolinu své diplomy
   

  Dvě absolventky a jeden ab-solvent magisterského progra-mu Erasmus+ TEMA se dne 14. října zúčastnili slavnostní pro-moce v pražském Karolinu, aby převzali diplomy z Univerzity Karlovy. 
   

  Na slavnostním aktu nechyběli také zástupci vyučujících a ve-doucích diplomových prací.
  (více zde)

        
   
   

   


 • Pátý ročník studentů magisterského programu Erasmus+ TEMA
   
    V novém akademickém roce startuje také další běh magisterského programu Erasmus+ TEMA, jejž zajišťuje Univerzita Karlova společně s pařížskou EHESS, univerzitou v Catanii a ELTE Budapešť.
  Většina z celkem dvaceti studentů nového ročníku, nazvaného Aquincum, zavítala koncem září do Budapešti, kde se spolu se studenty druhého ročníku a zástupci vyučujících z partnerských univerzit zúčastnili intenzívního workshopu. V jeho průběhu pokročilí studenti představili průběžné výsledky svých diplomových projektů. Zbytek programu byl věnován společenským aktivitám a seznámení se s podunajskou metropolí.
  Z druhého ročníku, nazvaného Vltava, stráví zimní semestr v Praze tři studenti, v létě zde dokončí své studium několik dalších studentů, kteří stráví zimní semestr na partnerských univerzitách.  
  Z nového ročníku začne v Praze sedm studentů a studentek, pocházejících z Francie, Maďarska, České republiky, Velké Británie, Kazachstánu a Ruska. Předběžná témata diplomních projektů vycházejí z klíčových pilířů TEMA programu a zahrnují např. migraci, vnímání cizího prostředí, utváření národní a evropské identity, a také formování městského prostoru.
       
     
       
   

   

Erasmus

Pozvánky