Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

1/1 Z, Z, Zk
Studenti magisterského studia dějin středověku naváží v tomto studijním předmětu na znalosti získané v prvním cyklu a budou je rozšiřovat a prohlubovat především vzhledem k problémovému výkladu látky a možnosti využívání pramenů. Hlavní důraz bude kladen na ruské, eventuálně byzantské dějiny.

Atestace

Zkouška po druhém semestru, podmínkou připuštění ke zkoušce je získání dvou zápočtů, které budou udělovány za aktivní účast na dvousemestrální výuce.

Doporučená literatura

Niederle, N., Slovanské starožitnosti I., II., IV., Praha 1902, 1906, 1924

Beranová, M., Slované, Praha 1988

Váňa Z., Svět dávných Slovanů, Praha 1983

Havlík, L.E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987

Picková, D., Počátky slovanských dějin I., II., III., in: Historický obzor 8 (1997) a (1998)

Havlík, L.E., Přehledné dějiny Byzance, Brno 1971

Dějiny Byzance, kolektiv autorů, Praha 1992

Dějiny Řecka, Praha 1998

Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998

Dějiny Bulharska, Praha 2000

Dějiny Makedonie, Praha 2003

R.Pražák a kol., Dějiny Maďarska, Brno 1993

Dostálová, R., Byzantská vzdělanost, Praha 1990

Herrinová, J., Ženy v purpuru, Praha 2005

Karamzin, N.M., Obrazy z dějin říše Ruské I., II., Praha 1984

Ključevskij, V., Ruské dějiny I., Praha 1927

Miljukov, P.N., Obrazy z dějin ruské vzdělanosti, I., II., Praha 1902 - 1903

Dějiny Ruska 1., kolektiv autorů, Praha 1967

Ruské dějiny, kolektiv autorů, Praha 1995

Pipes, R., Rusko za starého režimu, Praha 2004

Knobloch, E., Nomádi a Rusové. Asijské vlivy v ruských dějinách, Praha 2008

Dějiny Bulharska, kolektiv autorů, Praha 2000

Dějiny jihoslovanských zemí, kolektiv autorů, Praha 1998

Picková, D., O svébytnosti Ruska, in: Historický obzor 3 (1992)

Picková, D., O počátcích státu Rusů, in: Historický obzor 18 (2007)

Poslední aktualizace: 2008-12-25 23:58

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: