Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIb) - cvičení

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Typ výuky

Cvičení určené studentům historie prvního cyklu magisterského studia a studentům historie (bakalářské studium). Navazuje na přednášku obecné dějiny novověku II.

Hodinová dotace

-/2

Klasifikace

zkouška + event. kolokvium

Témata cvičení

 1. Počátky studené války
 2. Formování sovětského bloku v Evropě
 3. Německá otázka po druhé světové válce
 4. Izraelská a palestinská otázka
 5. Korejská válka
 6. Krize východního bloku v roce 1956
 7. Rakouská otázka
 8. Vnitropolitický vývoj Velké Británie po druhé světové válce
 9. Vnitropolitický vývoj SSSR po druhé světové válce
 10. Vnitropolitický vývoj Francie po druhé světové válce
 11. Vnitropolitický vývoj USA po druhé světové válce
 12. Karibská krize
 13. Krize a rozpad sovětského bloku (70.-80. léta)

Základní literatura

Z. Brzezinski : Bez kontroly. Praha, 1993

R. Crockatt : The Fifty Years War. The United States and the Soviet Union in World Politics, 1941 - 1991. London - New York, 1995

K. Durman : Útěk od praporů. Praha, 1998

E. Hobsbawm : Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 - 1991. Praha, 1998

S. Hýbnerová : Mezinárodní vztahy po roce 1945. Praha, 1997

B. Plechanovová, J. Fidler : Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů,1941 -1995. Praha,1997

V. Nálevka : Kapitoly z dějin studené války. I. Praha, 1997

V. Nálevka : Světová politika ve 20. století. I.II., Praha, 2000

P. Luňák : Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, 1997

J. Fidler, P. Mareš : Dějiny NATO. Praha, 1997

H. Kissinger: Umění diplomacie. Praha, 1996

M. Kort : The Columbia Guide to the Cold War. New York, 1998

A. Ort : Evropa 20. století. Praha, 2000

M. Reiman - P. Luňák. : Studená válka 1954 - 1964. Brno, 2000

J. Wanner : Brežněv a východní Evropa. Praha, 1995

J. Vykoukal, B. Litera, M. Tejchman : Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989. Praha, 2000

dále příslušné pasáže z jednotlivých titulů edice Dějiny států (Nakladatelství Lidové noviny)

Poslední aktualizace: 2005-12-28 0:03

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: