Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Středověká křesťanská církev

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. / PhDr. et ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D. et Th.D.

2x 2/0 Kv, Z, Zk
Přednáška pro II. cyklus (lze též navštěvovat jako specializační přednášku) zahrnuje výklad dějin křesťanské církve a duchovního vývoje od počátku křesťanství do nástupu reformace, a to jak v okruhu západní, tak východní ortodoxie. Její součástí je úvod do církevního práva a organizace středověké křesťanské církve.

Atestace

II.cyklus, jednooborové studium - zkouška po druhém semestru, podmínkou připuštění ke zkoušce je získání dvou zápočtů, které budou udělovány za účast na dvousemestrální výuce.
II.cyklus, dvouoborové studium - zápočet po druhém semestru bude udělován za účast na dvousemestrální výuce a pohovor o probraném tématu a přečtené literatuře.
Specializační přednáška - kolokvium (společná diskuse o probraném tématu a přečtené literatuře).

Doporučená literatura

2000 let křesťanství, Praha 1999

Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995

Kadlec, J., Dějiny katolické církve 2. Církevní středověk, Olomouc 1993

Říčan, R. - Molnár, A., Dvanáct století církevních dějin, Praha 1990

Machovec, M., Ježíš pro moderního člověka, Praha 1990

Picková, D., Zrození křesťanství I., II., III., in: Historický obzor 3 (1992) a 4 (1993)

Nekvinda, L., Myšlenkové zdroje raného křesťanství, in: Historický obzor 4 (1993)

Tretera, I., Nástin dějin evropského myšlení. Od Thaléta k Rousseauovi, Praha 1999

Lášek, J.B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997

Dvorník, F., Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970

Lawrence, H., Dějiny středověkého mnišství, Praha 2001

Molnár, A., Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru, Praha 1985

Rapp, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996

Gelmi, J., Papežové, Praha 1994

Spunar, P. a kol., Kultura středověku, Praha 1995

Poslední aktualizace: 2007-02-01 23:09

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: