Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Totalitní režimy

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Specializační dvouhodinová přednáška zakončená kolokviem seznámí s obecnou charakteristikou totalitních režimů tj. sovětského Ruska (SSSR), fašistické Itálie, nacistického Německa, frankistického Španělska, Portugalska v Salazarově éře, austrofašistického Rakouska a zemí východního bloku. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat fenomén komunismu, socialismu, fašismu a nacismu, porovnávat různé politické a ekonomické systémy.

Atestace

Zakončená kolokviem (formou diskuse na poslední přednášce) popř. zkouškou. Na zkoušce prosím o předložení seznamu prostudované literatury a článků.

Témata jednotlivých přednášek

 1. Definice totalitarismu, autoritativních režimů, komunismu a socialismu, současný diskurs
 2. Definice fašismu a nacismu
 3. Vznik sovětské diktatury v roce 1917, ekonomický systém „válečného komunismu“, vznik mezinárodního komunistického hnutí
 4. Stalinská tzv. druhá revoluce, prosazení centrálně plánované ekonomiky, kolektivizace zemědělství a industrializace, GULAG
 5. Budování syndikalisticko-korporativního systému ve fašistické Itálii
 6. Autoritativní režimy – Španělsko, Portugalsko
 7. Vybudování totalitní diktatury v Německu („národní revoluce“ a „glajchšaltování“)
 8. Role vůdců (Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Mao)
 9. Kultura v totalitních režimech
 10. Holocaust
 11. Německá otázka po roce 1945
 12. Vývoj sovětského satelitního systému, příčiny jeho zániku
 13. kolokvium

Výběrová bibliografie

Povinná

BALÍK, Stanislav, KUBÁT, Michal, Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha 2004

PAXTON, Robert O., Anatomie fašismu, Praha 2007

SERVICE, Robert, Soudruzi! Světové dějiny komunismu, Praha 2009

Doporučená

ALY, Götz, „Konečné řešení“. Přesun národů a vyhlazení evropských Židů, Praha 2006

APPLEBAUM, Anne, GULAG. Dějiny, Praha, Plzeň 2004, s. 105-123

ARENDTOVÁ, Hannah, Původ totalitarismu, I.-III., Praha 1996

ARON, Raymond, Opium intelektuálů, Praha 2001

BACHOUDOVÁ, Andréé, Franco, Praha 2000

BESANÇON, Alain, Nemoc století. Komunismus, nacismus a holocaust, Praha 2000

BRADLEY, John F. N., Dějiny třetí říše, Praha 1995

BULLOCK, Allan, Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Plzeň 1995

CANETTI, Elias, Masa a moc, Praha 2007

COLLIER, Richard, Mussolini, Praha 1995

COURTOIS, Stéphane a kol., Černá kniha komunismu. Zločiny, teror, represe, I.-II., Praha 1999

DAHRENDORF, Ralf, Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v časech zkoušek, Praha 2008

FEST, Joachim, Hitler - kompletní životopis, Praha 2008

FOLLAIN, John, Mussoliniho ostrov, Praha 2007

FURET, Francois, BESANCON, Alain a další, Komunismus a fašismus, usp. Miroslav Novák, Praha 2002

HELAN, Pavel, Duce a kacíř. Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha Jan Hus, muž pravdy, Brno 2006

HRBEK, Jaroslav, Jenom krása nevyhrává. Itálie a druhá světová válka, in: DAS 25, 2003, č. 6, s. 1-4

CHALUPA, Jiří, Diktátor a prosperita. Francisco Franco a španělský „hospodářský zázrak“, in: HO 20, 2009, č. 1-2, s. 14-25

CHALUPA, Jiří, Jak umírá diktatura. Pád Frankova režimu ve Španělsku, Olomouc 1997

JAKOVLEV, Alexandr, Rusko plné křížů. Od vpádu do pádu bolševismu, Praha 2008

KERSHAW, Ian, Hitler. 1836-1945. Nemesis, Praha 2004

KERSHAW, Ian, Hitler. 1889-1936. Hybris, Praha 2004

KLEMPERER, Victor, Jazyk Třetí říše - LTI : poznámky filologovy, Jinočany 2003

KNOPP, Guido, Hitlerova mládež, 2003

MALIA, Martin, Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004

NOLTE, Ernst, Fašismus ve své době, Praha 1998

PIJOAN, José, Dějiny umění, XI., Praha 2000 (Umění a totalitární systémy)

POOL, James, Kdo financoval nástup Hitlera k moci 1919-1933, Praha 1998

REICHEL, Peter, Svůdný klam Třetí říše. Fascinující a násilná tvář fašismu, Praha 2004

REIMAN, Michal, O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí, Praha 2000

REINIŠ, Stanislav, Největší omyl dějin, Praha 2001

RIDLEY, Jasper, Mussolini, Praha 2002

RIPPON, Anton, Hitlerova olympiáda. Historie nacistických her roku 1936, Praha 2008

SHIRER, William L., Vznik a pád Třetí říše. Dějiny hitlerovského Německa, Praha 2006

TARABA, Luboš, Duce. Anatomie jedné kariéry, Praha 1992

TUCKER, Robert C., Stalin. Na vrcholu moci. Revoluce shora 1928-1941, Praha 2000

VINEN, Richard, Evropa dvacátého století, Praha 2007

WALTERS, Guy, Berlínské hry. Olympijský sen ukradený Hitlerem, Praha 2007

WOLTON, Thierry, Rudohnědá nemoc 20. století, Praha 2003

 

CIANO, Fabrizio, Můj dědeček Mussolini, Praha 1994

ČERNYŠEVSKIJ, Nikolaj G., Co dělat? Z příběhů o nových lidech. Román, Praha 1954

GOEBBELS, Joseph, Deníky 1924-1929. Svazek 1, Deníky 1930-1934, Svazek 2, Praha 2009; Deníky 1935-1939, Svazek 3, Praha 2009

HITLER, Adolf, Monology ve Vůdcově hlavním stanu 1941-1944, ed. Jaroslav Hrbek, Praha 1995

HITLER, Adolf, Můj boj, Praha 2000

MARX, Karel, ENGELS, Bedřich, Komunistický manifest, ed. Ivan Hrůza, Praha 1970

SPEER, Albert, V srdci Třetí říše, Brno 1996

Poslední aktualizace: 2010-03-08 3:30

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: