Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí Jyxo



FFakt

Meziamerické vztahy po I. světové válce

PhDr. Jan Koura

Kurz je zaměřen na vývoj vztahů mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými zeměmi střední a jižní Ameriky od konce 19. století do současnosti. Cílem kurzu je interpretace vybraných témat daného období, přičemž přednášky budou doplněni diskusí nad sledovanými problémy - především debatami nad vybranými texty a dobovými dokumenty. Kurz není určen pouze studentům druhého cyklu semináře nejnovějších dějin, ale formou specializační přednášky je otevřen všem studentům. K úspěšnému absolvování kurzu je zapotřebí znalost anglického jazyka. Pro studenty druhého cyklu je kurz zakončen ústní zkouškou, ostatní atestace budou uděleny za aktivní účast na hodinách a vypracování krátké eseje na zadané téma.

Témata

 1. Úvodní hodina – vymezení tématu a uvedení do problematiky meziamerických vztahů
 2. Počátky meziamerických vztahů a politika Spojených států vůči Latinské Americe do poloviny 19. století
 3. Vznik velmoci: válka se Španělskem a „politika velkého klacku“
 4. Meziamerické vztahy po první světové válce a Rooseveltova politika „dobrého sousedství“
 5. Vliv druhé světové války a vznikající studené války na meziamerické vztahy
 6. Pakt z Rio de Janeira a ustanovení Organizace amerických států
 7. Kubánská revoluce, její průběh a důsledky pro americký kontinent a Spojené státy americké
 8. Karibská krize
 9. Od Kennedyho „spojenectví pro pokrok“ k Chilské krizi
 10. Spojené státy a Latinská Amerika v 70. a 80. letech 20. století
 11. Meziamerické vztahy na filmovém plátně
 12. Nová výzva? Spojené státy a Latinská Amerika na konci 20. a počátku 21. století

Doporučená literatura

Bulmer-Thomas, Victor – Dunkerley, James: The United States and Latin America: The New Agenda. Cambridge 1999

Farber, Samuel: The Origins of the Cuban Revolution. Reconsidered. Chapel Hill 2006

Fukuyama, Francis (ed): Falling Behind. Explaining the Development Gap Between Latin America and the United States. Oxford 2008

Graham, Allison: Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. New York 1971

Guevara, Ernesto Che: Bolivijský deník. Praha 1970

Holden, Robert – Zolov Eric (eds): Latin America and the United States. A Documentary History. Oxford 2000

Connell-Smith, Gordon: The United States and Latin America. An Historical Analysis of Inter-American Relations. London 1974

Crandall, Russell: The United States and Latin America after the Cold War. Cambridge 2008

Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Praha 1999

Jungbauer, Radomír: Organizace amerických států. Praha 1988

Kašpar, Oldřich: Dějiny Mexika. Praha 2009

Kašpar, Oldřich: Dějiny Karibské oblasti. Praha 2002

Kennedy, Robert: Třináct dní. Vzpomínky na kubánskou raketovou krizi. Praha 1999

Klíma, Jan: Dějiny Brazílie. Praha 1998

May, Ernest – Zelikow, Philip (eds): The Kennedy Tapes: Inside the White House during the Cuban Missile Crisis. Cambridge 2000

McPherson, Alan: Intimate Ties, Bitter Struggles. The United States and Latin America Since 1945. Washington 2006

McPherson, Alan: Yankee No! Anti-Americanism in U.S. – Latin American Relations. Cambridge 2003

Nálevka, Vladimír: Karibská krize. Praha 2001

Nálevka, Vladimír: Fidel Castro. Podzim diktátora. Praha 1997

Opatrný, Josef: Průplav dvou oceánů. Praha 1979

Opatrný, Josef: Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka. Praha 2002

Paterson, Thomas G.: Contesting Castro: The United States and Triumph of the Cuban Revolution. New York 1994

Perkins, Dexter: A History of the Monroe Doctrine. Boston 1963

Schoultz, Lars: Beneath the United States. A History of U.S. Policy toward Latin America. Cambridge 1998

Schoultz, Lars: That Internal Little Cuban Republic: the United States and the Cuban Revolution. Chapel Hill 2009

Skidmore, Thomas E. – Smith, Peter H.: Modern Latin America. New York 1984

Tindall, George B. – Shi, David E.: Dějiny Spojených států amerických. Praha 2008

Poslední aktualizace: 2011-03-01 23:46

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: