Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny Ruska 20. století
(Základní etapy historického vývoje východní Evropy ve 20. století)

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Semestrální přednášku pro bakalářské studium Semináře východoevropská studia Ústavu slavistických a východoevropských studií součást předmětu „Základní etapy historického vývoje východní Evropy ve 20. století“ lze též absolvovat jako samostatnou specializační přednášku.

Věnuje se ruským (sovětským) politickým dějinám v 20. století. Poskytne základní přehled o politickém, hospodářském a kulturním vývoji a seznámí s výsledky současného výzkumu daného fenoménu.

Ústní přednáška bude doplněna dílčími diskusemi, power-pointovými prezentacemi, ukázkami z dokumentárních filmů, webových stránek apod.). Studenti budou seznámeni s historickými encyklopediemi, časopisy a vybranými odbornými publikacemi.

Atestace

Zakončená kolokviem (formou diskuse na poslední přednášce z odpřednášených témat a povinné literatury) popř. zkouškou. Na zkoušce prosím o předložení seznamu prostudované literatury a článků.

Témata jednotlivých přednášek

 1. Základní problémy ruského vývoje na přelomu 19. a 20. století
 2. Kolaps monarchie za první světové války
 3. Vznik politických stran, únorová revoluce
 4. Dvojvládí, Říjnová revoluce
 5. Vznik Sovětského Ruska, Leninova éra
 6. Přelom dvacátých a třicátých, kolektivizace a industrializace, Stalinova éra do 1941
 7. Velká vlastenecká válka
 8. Konec stalinismu, vznik východního bloku
 9. Chruščovovy reformy
 10. Brežněvova éra
 11. Přestavba a krize východního bloku
 12. Zánik SSSR a postsovětská východní Evropa
 13. Kolokvium

Výběrová bibliografie

Povinná

DURMAN, Karel, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998

FIGES, Orlando, Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha, Plzeň 2000

FITZPATRICK, Sheila, Signals from Below: Soviet Letters of Denunciation of the 1930s, in: The Journal of Modern History, Dec., 1996, vol. 68, no. 4, p. 831-866 (JSTOR)

MALIA, Martin, Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004

VYKOUKAL Jiří, LITERA Bohuslav, TEJCHMAN Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000

Doporučená

ADAMEC, Jan, Poválečné zemědělství Sovětského svazu: Permanentní krize, http://www.coldwar.cz/sovzem.htm [cit. 2005-08-07].

APPLEBAUM, Anne, GULAG. Dějiny, Praha, Plzeň 2004

BABEROWSKI, Jörg, Rudý teror. Dějiny stalinismu, Praha 2004

BABKA, Lukáš, Solovecký koncentrační tábor - unikát sovětského Gulagu, in: HO 13, 2002, č. 1-2, s. 24-32

BEZDĚKOVÁ, Milada, Hospodářská politika Sovětského svazu v podmínkách středoevropského regionu, Praha 1991

BOJKO, Olexander D., GONĚC, Vladimír, Nejnovější dějiny Ukrajiny, Brno 1997

BYSTROV, Vladimír, Průvodce říší zla, Praha 2007

CIVÍN, Jan, Tání československého komunistického režimu v letech 1985-1989, in: Totalitarismus 2. Zkušenost Střední a Východní Evropy, ed. Ivo T. Budil a Tereza Zíková, Plzeň 2006, s. 35-42

COLVIN, John, Žukov. Od Stalingradu do Berlína, Praha 2006

CONNAUGHTON, Richard, Vycházející slunce a skolený medvěd. Rusko-japonská válka 1904-1905, Praha 2004

COURTOIS, Stéphane a kol., Černá kniha komunismu. Zločiny, teror, represe, I.-II., Praha 1999

CROZIER, Brian, Vzestup a pád sovětské říše, Praha 2004

CUHRA, Jaroslav, „Kádrovník nikdy nemůže být se svou prací hotov“. Kádrování a komunistické vládnutí, in: DAS 31, 2009, č. 11, s. 30-33

CZUBIŃSKI, Antoni, Rusko-polská válka v letech 1918-1921, Brno 1996

DAVIES, Norman, Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003

DAVIES, Robert William, The Industrialisation of Soviet Russia, vol. 1-4, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London 1980-1996

DOUBRAVA, Jiří, Boris Jelcin. Car ruských změn, Praha 1997

DURMAN, Karel, Popely ještě žhavé. II. Konce dobrodružství 1964-1991, Praha 2009

DURMAN, Karel, Popely ještě žhavé. Velká politika 1938-1991, I. Světová válka a nukleární mír 1938-1964, Praha 2004

DYKE, Carl Van, Zimní válka. Sovětská invaze do Finska 1939 až 1940, Praha 2007

FARNHAM, Barbara, Reagan and the Gorbachev Revolution: Perceiving the End of Threat, in: Political Science Quarterly 116, 2001, No. 2, s. 225-252 (JSTOR)

FELDBRUGGE, Ferdinand Joseph Maria, Government and shadow economy in the Soviet Union, in: Soviet Studies Studies, Vol. 36, No. 4, (Oct., 1984), s. 528-543 (JSTOR)

FIGES, Orlando, Šeptem. Soukromý život ve Stalinově Rusku, Praha 2009

GELLATELY, Robert, Lenin, Stalin, and Hitler: the Age of Social Catastrophe, New York 2007

GLANTZ, David M., Obléhání Leningradu 1941-1944. 900 dnů hrůzy, Praha 2007

GOLUBEV, Alexandr Vladimirovič, Totalitní režim v SSSR, in: Slovanský přehled 86, 2000, č. 4, s. 491-504

GROSSMAN, Vasilij, Spisovatel ve válce. Vasilij Grosman s Rudou armádou 1941-1945, sest. Antony Beevor, Luba Vinogradova, Praha 2007

HARRISON, Mark, Resource mobilization for World War II. The U.S.A., U.S.S.R., and Germany, 1938-1945, in: Economic history review 41, 1988, No. 2, s. 171-192 (JSTOR)

HERESCHOVÁ, Elisabeth, Mikuláš II. poslední ruský car, Praha 1996

HILDEMEIER, Manfred, Die Sowjetunion 1917-1991, München 2007 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte)

HOLLOWAY, David, Stalin a bomba. Sovětský svaz a jaderná energie 1939-1956, Praha 2007

HORČIČKA, Václav, Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918, Praha 2005

CHRUŠČOV, N. S., Vzpomínky Nikity Sergejeviče Chruščova. Magnetofonové nahrávky z období glasnosti, Brno 2000

IRMANOVÁ, Eva, Maďarsko v éře sovětizace: mezinárodní a politické aspekty, Ústí nad Labem 2008

JAHODA, Martin, Polská krize 1980-1981 v zrcadle sovětsko-amerických vztahů, in: HO 19, 2008, č. 5/6, s. 127-131

JAKOVLEV, Alexandr, Rusko plné křížů. Od vpádu do pádu bolševismu, Praha 2008.

JEMELJANOV, Jurij Vasiljevič, Trockij. Mify i ličnost, Moskva 2003

KAHAN, Arkadius, Russian Economic History. The Nineteenth Century, ed. by Roger Weiss, Chicago, London 1989

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard, Impérium, Praha 1995

KATZ, Barbara, Purges and Production: Soviet Economic Growth, 1928-1940, in: Journal of Economic History 25, Sept. 1975, s. 567-590 (JSTOR)

KEEP, John L. H., Last of the Empires. A History of the Soviet Union: 1945-1991, Oxford 1995

KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

LITERA, Bohuslav a kol., Formování stalinského mocenského systému. K problému tzv. sebedestrukce bolševiků 1928-1939, Praha 2003

LITERA, Bohuslav, Vývoj sovětské armády v letech 1923-1941, in: HO 11, 2000, č. 11-12, s. 258-266, HO 12, 2001, č. 1-2, s. 24-29

LITERA, Bohuslav, Vývoj Sovětského svazu v letech 1923-1932, in: HO 9, 1998, č. 7-8, s. 156-168

LUKS (Ljuks), Leonid, Istorija Rossii i Sovetskogo Sojuza. Ot Lenina do Jelcina, Moskva 2009

LUŇÁK, Petr, Gorbačov a sjednocení Německa, in: HO 6, 1995, č. 3-4, s. 69-73

MARQUIT, Erwin, Political and Economic Consequences of the Attempted Socialization of Agriculture in the Soviet Union, in: Nature, Society, and Thought 19, 2006, No. 4, s. 389-416 (JSTOR)

MASER, Werner, Porušení slova. Stalin, Hitler a druhá světová válka - dokument z válečného období let 1939-1941, Ostrava 1996

MEDVEDĚV, Žores, Stalin a židovský problém, Praha 2006

MEDVEDĚVOVI, Žores a Roj, Neznámý Stalin, Praha 2003

MLYNÁŘ, Zdeněk, Mráz přichází z Kremlu, Praha 1990

MOULIS, Vladislav, Běsové ruské revoluce, Praha 2002

MURRAY, Donald, Demokracie despotů, Praha 1997

NÁLEVKA, Vladimír, Stalinova hra o Zemi jitřní svěžesti. Korejská válka 1950-1953, Praha 2009

NEP: ekonomičeskije, političeskije i sociokulturnyje aspekty, red. Aleksandr Spartakovič Senjavskij, Moskva 2006

NEUTATZ, Dietmar, Zrození moskevského metra, in: DAS 19, 1997, č. 3, s. 28-31

OSTAP, Pavel, Orgány sovětského mocenského mechanismu, in: HO 17, 2006, č. 5/6, s. 116-127

OSTAP, Pavel, Boj o moc v Kremlu. Malenkov vers. Ždanov, in: HO 18, 2007, č. 7/8, s. 158-178

PACNER, Karel, Družice, kosmonauti, špioni. Tajný raketokosmický souboj SSSR-USA, in: DAS 32, 2010, č. 4, s. 32-35

PELIKÁN, Jan, Jugoslávie a východní blok 1953-1958, Praha 2001

PICHOJA, Rudolf Germanovič, Istorija sovremennoj Rossii. Krizis kommunističeskoj vlasti v SSSR i roždenije novoj Rossii: konec 1970-ch - 1991 gg., Moskva 2008

PIPES, Richard, Dějiny ruské revoluce, Praha 1998

PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004

PIRJEVEC, Jože, Jugoslávie 1918-1992, Praha 2000

PITLÍKOVÁ, Jana, Zahraniční obchod Sovětského svazu na přelomu 20. a 30. let, in: Hospodářské dějiny. Economic History 22, 1999, s. 163-190

PLŠKOVÁ, Jaroslava, Východní politika Brandtovy vlády v letech 1969-1974, Praha 1999

RAYFIELD, Donald, Stalin a jeho mistři popravčí. Portrét tyrana a těch, kdo mu sloužili, Praha 2006

REIMAN, Michal, O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí, Praha 2000

SAHANOVIČ, Hienadź, ŠYBIEKA, Zachar, Dějiny Běloruska, Praha 2006

SERVICE, Robert, Lenin, Praha 2002

SERVICE, Robert, Rusko od roku 1991 do současnosti. Experiment s jedním národem, Praha 2006

SERVICE, Robert, Soudruzi! Světové dějiny komunismu, Praha 2009

SMETANA, Vít, Vítězství geopolitiky nad ideologií: sovětsko-německý pakt 1939, in: DAS 21, 1999, č. 4, s. 22-27

SOLŽENICYN, Alexandr, Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916, Praha 2004

SOYFER, Valery, Rudá biologie. Pseudověda v SSSR, Praha 2006

SPAHR, William J., Žukov. Vzestup a pád velkého generála, Praha 1997

STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha 2006

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ekonomické příčiny vítězství SSSR a porážky Německa ve druhé světové válce, in: Šedesát let od konce druhé světové války. Sborník textů, ed. Marek Loužek, Praha 2005, s. 61-70

STELLNER, František, Vznik centrálně řízeného hospodářství. The Emergence of Centrally Managed Economy, in: Otisky komunismu. Imprints of Communism, ed. Tomáš Bojar, Praha 2008, s. 124-135

STRÖBINGER, Rudolf, Stalin stíná hlavy. Případ maršála Tuchačevského, Olomouc 1997

ŠVANKMAJER, Milan a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995

ŠVEC, Luboš, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996

TAUBMAN, William, Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005

TEJCHMAN, Miroslav a kol., Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944-1948, Praha 1995

TEJCHMAN, Miroslav, Nicolae Ceauşescu. Život a smrt jednoho diktátora, Praha 2003

TEJCHMAN, Miroslav, Socialistické země jihovýchodní Evropy v osmdesátých letech (cesta do krize), in: SP 93, 2007, s. 429-447

TEJCHMAN, Miroslav, LITERA, Bohuslav, Moskva a socialistické země na Balkáně 1964-1989. Vnější a vnitřní aspekty vývoje a rozpadu sovětského bloku na Balkáně, Praha 2009

The CAMBRIDGE HISTORY of Russia. Vol. 2, Imperial Russia, 1689-1917, ed. by Dominic Lieven, Vol. 3, The twentieth century, ed. by Ronald Grigor Suny, Cambridge 2006

TOUFAR, Pavel, Vzestup a pád Jurije Gagarina, Praha 2001

TUCKER, Robert C., Stalin jako revolucionář. Studie dějin a osobnosti 1879-1929, Praha 2003

TUCKER, Robert C., Stalin. Na vrcholu moci. Revoluce shora 1928-1941, Praha 2000

TZOULIADIS, Tim, Opuštění. Z velké krize do gulagu: naděje a zrada ve Stalinově Rusku, Praha 2010

VLČEK, Radomír, Nacionalismus, panslavismus a neoslavismus - pokusy o řešení krize ruského impéria na přelomu 19. a 20. století, in: SP 80, 1994, č. 1, s. 1-17

VLČEK, Radomír, S. Ju. Vitte a jeho pokusy o překonání krize ruského impéria, in: SP 81, 1995, č. 4, s. 289-304

VOLKOGONOV, Dmitrij, Lenin - počátek teroru, Liberec 1996

WANNER, Jan, Brežněv a východní Evropa, Praha 1995

WANNER, Jan, Proměny pracovních sil a problém stability tzv. středních kádrů v průběhu stalinské industrializace, in: SP 88, 2002, č. 3, s. 371-386

WERTH, Nicolas, Opilec a květinářka. Historie jedné masové vraždy 1937–1938, Praha 2009

ZEMAN, Zbyněk, Vzestup a pád komunistické Evropy, Praha 1998

 

DAS = Dějiny a současnost

HO = Historický obzor

SP = Slovanský přehled

Poslední aktualizace: 2010-08-21 10:12

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: