Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Hranice a identity v modernizující se Evropě

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

Charakteristika obsahu kurzu

Velmi široké tématické zaměření semináře umožňuje formulovat individuálně témata seminárních prací. V souladu s celkovým zaměřením Semináře obecných a komparativních dějin umožňuje se a podporuje napojení prací na projekt Semináře obecných a komparativních dějin: „hranice a identity“ – zejm. vytváření „evropských identit“, vnímání a representace hranic (teritoriálních, kulturních, etc.), konstrukce kolektivní identity, přenos kulturních hodnot, problémy periferních (agrárních a jinak zaostávajících) regionů.

Atestace

Forma

Z, PP

Požadavky

Aktivní účast na semináři, vypracování seminární (diplomové) práce.

Podmínky k zápisu do kurzu

Zk z prosemináře. Zapisuje se jako bakalářský seminář a jako výběrový historický seminář pro studenty historie prvního cyklu; specializační/diplomový seminář pro studenty specializace obecné a komparativní dějiny.

Povinná literatura

Individuálně k tématu práce.

Doporučená literatura

Podle zaměření seminární prací bude sestaven výběr doporučené odborné literatury.

Bauman Zygmunt: Úvahy o postmoderní době, Praha 2002

Bogdan, Robert – Taylor, Steven J.: Introduction to Qualitative Research Methods, New York 1975

Disman Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha 2000

Giddens Anthony, Důsledky modernity, Praha 1988

Giddens Anthony, Unikající svět. Jak globalizace mění náš život, Praha 2000

Hroch Miroslav: V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí v komparativní perspektivě, Praha 1996

Hroch Miroslav:Pohledy na národ a nacionalismus, Slon 2003

Kocka Jürgen: Comparison and Beyond, History and Theory, 42, February 2003.

Loewenstein Bedřich, Projekt moderny, Praha 1995

Weber Max: Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998

Lévi-Strauss Claude: Rasa a dějiny, Brno 2000

Niemi Marjaana - Vuolante Ville eds: Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience, Helsinki 2003

Musil Jiří: Co je urbanizace in: Horská P.– Maur E.– Musil J.: Zrod Velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha/Litomyšl 2002, s.7–46.

Szacki Jerzy, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991

Todorov Tzvetan: Dobytí Ameriky: Problém druhého. Praha 1996.

Úvahy nad 20. Stoletím. Antologie francouzských společenských věd, Cefres, 19/2000

Weber Max, Metodologie, sociologie a politika. Praha 1998.

Weber Max, Sociologie náboženství. Praha 1998.

Poslední aktualizace: 2006-12-14 19:43

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: