Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny středověku b) – přednáška

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

přednáška 2/0 Zk
Přednáška bude věnována evropským dějinám v období vrcholného a pozdního středověku od 11. do 15.století. Posluchači budou seznamováni jednak s důležitými jevy a procesy v dějinách Evropy jako celku i jednotlivých zemí, jednak se základními politickými, hospodářskými a sociálními trendy a obecnými problémy historického vývoje.

Atestace

Zkouška po druhém semestru, podmínkou připuštění ke zkoušce je u posluchačů magisterského studia absolvování dvou cvičení k dějinám středověku, u posluchačů bakalářského studia absolvování testu.

Seznam doporučené literatury

Poslední aktualizace: 2007-02-01 22:33

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: