Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIb) - cvičení

PhDr. Jaroslav Valkoun

01) Úvodní hodina, vymezení problematiky

02) Druhá světová válka (1939–1945)

03) Svět po druhé světové válce (1945–1953)

04) „Zlatá a rudá“ 50. léta ve Spojených státech amerických

05) Studená válka a západní svět v letech 1953–1961

06) Svět za železnou oponou (1949–1961)

07) Rozpad koloniálního systému a problematika tzv. třetího světa po druhé světové válce

08) Blízký východ ve světové politice

09) Šedesátá léta ve východním bloku

10) Západní svět v 60. a 70. letech

11) Východ vs. Západ: od 70. let až do rozpadu Sovětského svazu

12) Evropa na cestě k hospodářské, politické a vojenské integraci (1953-1989)

13) Závěrečná diskuse, zápočtový test

Povinná literatura

DURMAN, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 2004.

DURMAN, K., Popely ještě žhavé. I. Konce dobrodružství (1964-1991), Praha 2009.

JOHNSON, Paul, Dějiny dvacátého století, Praha 1991.

NÁLEVKA, Vladimír, Světová politika ve 20. století, sv. II, Praha 2000 a další vydání.

ORT, A., Evropa 20. století, Praha 2004.

VESELÝ, Z., Dějiny mezinárodních vztahů, Plzeň 2007.

Další odborná literatura

ABRHÁM, Vladimír, Operace Anadyr: motivy sovětského rozmístění strategických raket na Kubě, in: Historický obzor, roč. 13, č. 5/6, 2002, s. 123-126.

BÉKÉS, Csaba, Západní velmoci a maďarské povstání 1956, in: Slovanský přehled, roč. 81, č. 3, 1995, s. 269-275.

BOLDT, F., Základy a důsledky německé Ostpolitik, in: Dějiny a současnost, roč. 13, č. 2, 1991, s. 41-46.

CURTOIS, S. a kol., Černá kniha komunismu, 2 sv., Praha 1999.

DALLEK, R., Nedokončený život: John F. Kennedy 1917–1963, Praha 2006.

DUIKER, W. J., Ho Či Min: životopis. Praha 2003.

DURMAN, K., Útěk od praporů: Kreml a krize impéria 1964–1991, Praha 1998.

ELLINGER, Jiří, George Kennan a americká politika v Evropě 1944–49, in: Historický obzor, roč. 12, č. 5/6, 2001, s. 131–136.

FIALA, Jaroslav, Kubánská revoluce a počátek vlády Fidela Castra, in: Historický obzor, roč. 21, č. 5/6, 2010, s. 121–137.

FIALA, Jaroslav, Cesta k vídeňskému summitu: setkání J. F. Kennedyho a N. S. Chruščova ve Vídni 3.-4. června 1961, in: Historický obzor, roč. 20, č. 1/2, 2009, s. 25-36.

FUKUYAMA, F., Konec dějin a poslední člověk, Praha 2002.

GILBERT, M., Izrael: Dějiny, Praha 2002.

GOMBÁR, Eduard, Írán za vlády Rezy šáha Pahlavího, in: Historický obzor, roč. 12, č. 7/8, 2001, s. 183-189.

HAD, M. – URBAN, L., Evropská společenství: první pilíř Evropské unie, Praha 2000.

HALBERSTAM, D., Černobílé desetiletí: padesátá léta a Spojené státy, Praha 2002.

HOBSBAWM, E., Věk extrémů: krátké 20. století, 1914-1991, Praha 1998.

HORČIČKA, Václav, Druhá berlínská krize a politika Spolkové republiky, in: Historický obzor, roč. 11, č. 9/10, 2000, s. 217-225.

HUDEMA, Marek, Sovětská invaze do Afghánistánu, in: Historický obzor, roč. 6, č. 3/4, 1995, s. 61-68.

HUNTINGTON, S. P., Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu, Praha 2001.

JAHODA, Martin, Polská krize 1980-1981 v zrcadle sovětsko-amerických vztahů, in: Historický obzor, roč. 19, č. 5/6, 2008, s. 127-131.

JANOUŠEK, Petr, Pád kancléře Erharda, in: Historický obzor, roč. 20, č. 5/6, 2009, s. 128)

KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí: Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha1996.

KOVÁŘ, Martin – HORČIČKA, Václav, Dějiny evropské integrace, sv. I - II, Praha 2005.

KŘEN, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

LADRECH, R. – WEGS, R., Evropa po roce 1945, Praha 2002.

LUŇÁK, P., Západ: Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

MICHÁLEK, S., Odmítnutí Marshallova plánu: československá politika mezi Východem a Západem, in: Dějiny a současnost, roč. 29, č. 7, 2007, s. 33-36.

NÁLEVKA, Vladimír, Čas soumraku: dekolonizace třetího světa, Praha 2004.

NÁLEVKA, Vladimír, Maďarský podzim roku 1956, in: Historický obzor, roč. 4, č. 11, 1993, s. 248-253.

OSTAP, Pavel, Boj o moc v Kremlu: Malenkov vers. Ždanov, in: Historický obzor, roč. 18, č. 7/8, 2007, č. 158-178.

PELIKÁN, Jan, Sovětsko-jugoslávská roztržka, in: Historický obzor, roč. 2, č. 7/8, 1990-1991, s. 174-180.

PETŘÍK, L., Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana, Brno 2008.

SACHAR, H. M., Dějiny státu Izrael, Praha 1998.

SHORT, P., Mao, Praha 2001.

SHORT, P., Pol Pot: dějiny zlého snu, Praha 2005.

TAUBMAN, W., Chruščov: člověk a jeho doba, Praha 2005.

TEJCHAMN, Miroslav, Nicolae Ceaušescu – vzestup a pád diktátora, in: Historický obzor, roč. 6, č. 11/12, 1995, s. 250-256.

WANNER, Jan, Válka o Kuvajt, in: Historický obzor, roč. 3, č. 1 a 2, 1992, s. 2-7, 39-44.

ZOUPLNA, Jan, Theodor Herzl a stát Židů, in: Historický obzor, roč. 15, č. 1/2, 2004, s. 14-27.

Poslední aktualizace: 2011-03-01 22:59

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: