Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ib) - cvičení

PhDr. Jaroslav Valkoun

Cvičení z obecných dějin novověku Ib) si klade za cíl poskytnout ucelený přehled o dějinách v letech 1789-1914. Kurz probíhá formou diskuse nad jednotlivými tématy, přičemž důraz je kladen na pochopení historických procesů nejen z oblasti politických, ale i hospodářských a kulturních dějin. Studenti budou mít dostatečný prostor formulovat a prezentovat své vlastní názory na jednotlivé dějinné události.

01) Úvodní hodina, vymezení problematiky

02) Napoleonské války

BALÍK, Stanislav, Politické kluby a společnosti ve Francii za Velké revoluce, in: Historický obzor, roč. 3, č. 3, 1992, s. 87-93.

CASTELOT, A., Napoleon Bonaparte, Praha 1998.

FURET, François, Promýšlet Francouzskou revoluci, Brno 1994.

HIBBERT, CH., Francouzská revoluce, Ostrava 1999.

JŮN, Libor, Napoleonské války, Praha 2005.

POLIŠENSKÝ, Josef, Napoleon a srdce Evropy, Praha 1971.

TINKOVA, Daniela, Francouzská revoluce, Praha 2008.

TINKOVA, Daniela, Revoluční Francie (1787-1799), Praha 2008.

UHLÍŘ, Dušan, Bitva tří císařů: Slavkov, Brno 1995.

WANNER, Michal, V předvečer pádu: Cesta Napoleona I. od bitvy u Lipska k abdikaci, in: Historický obzor, roč. 4, č. 10, 1993, s. 218-222.

03) Vídeňský kongres (1814-1815); systém Svaté aliance a jeho fungování

ELLINGER, Jiří, Duel Castlereagh versus Canning: Dvě tradice britské zahraniční politiky, in: Dějiny a současnost, roč. 29, č. 1, 2007, s. 21-23.

HERRE, Franz, Metternich, Praha 1996.

KISSINGER, Henry, Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812-1822, Praha 2009.

POLIŠENSKÝ, Josef, Opavský kongres a evropská politika 1820 až 1822, Ostrava 1962.

SKŘIVAN, Aleš, Vídeňský kongres 1814-1815, in: Společenské vědy ve škole, 1979/80, s. 102-106.

SLADKOVSKÁ, Eva, Kongresy Svaté aliance, in: Historický obzor, č. 11-12, roč. 9, s. 242-249.

ŠEDIVÝ, J., Metternich kontra Napoleon, Praha 1998.

ŠEDIVÝ, Miroslav, Metternich a idea konference ve Vídni v roce 1839, in: Historický obzor, roč. 17, č. 3/4, 2006, s. 80-87.

TARLE, Jevgenij, Talleyrand, Praha 1952.

04) Revoluční léta 1848-1849 a proměna „meternichovské Evropy“

HERRE, Franz, Václav Radecký z Radče, Brno 1997.

IRMANOVÁ, Eva, Liberálové a revoluce 1848-1849 v Uhrách, in: Slovanský přehled, č. 1, 1998, s. 3-20.

KLÍMA, A., Češi a Němci v revoluci 1848-1849, Kutná Hora 1994.

KOLEJKA, J., Zahraniční politika evropských mocností v revolučních letech 1848-1849, in: Česká matice moravská, roč. 99, 1980, s. 40-51.

KOŘALKA, J., Pozvání do Frankfurtu,in: Slovo k historii, roč. 24, Praha 1990.

URBAN, Otto, Kroměřížský sněm 1848, Praha 1998.

URBAN, Otto, Souvislosti revolučního dění 1848-1851, in: Společenské vědy ve škole 1981-82, s. 184-188.

TARABA, Luboš, Vídeňský kongres, Praha 2002.

05) Východní otázka v letech 1774-1914

GLENNY, M., Balkán 1804-1999: Nacionalismus, válka a velmoci, Praha 2003.

GOMBÁR, Eduard, Muhammad Alí – zakladatel moderního Egypta, in: Historický obzor, roč. 6, č. 11-12, 1995, s. 242-246.

GOMBÁR, Eduard, Napoleon v Egyptě a nástup Muhammada Alího, in: Historický obzor, roč. 6, č. 9-10, 1995, s. 197-203.

GOMBÁR, Eduard, Sultán Abdulhamit II. – despota či reformátor, in: Historický obzor, roč. 8, č. 5/6, 1997, s. 98-104.

MÍŠEK, Roman; ONDRÁŠ, František; ŠEDIVÝ, Miroslav, Egypt v době Muhammada Alího, Praha 2010.

PALMER, Alan, Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996.

PEČENKA, Milan, Bagdádská dráha, in: Historický obzor, roč. 3, č. 1, 1992, s. 19-24.

PELIKÁN, Jan, Formování základů moderního srbského státu: První a druhé srbské povstání, in: Historický obzor, roč. 4, č.7-8, 1993, s. 163-169.

PELIKÁN, Jan, Srbsko v období autonomie (1831-1868), in: Historický obzor, roč. 5, č. 2, 1994, s. 30-36.

ŠEDIVÝ, Miroslav, Bitva u Navarina – 20. říjen 1827, in: Historický obzor, roč. 21, č. 3/4, 2010, s. 50-57.

ŠEDIVÝ, Miroslav, Metternich a Turecko, in: Historický obzor, roč. 15, č. 9/10, 2004, s. 194-206.

ŠEDIVÝ, Miroslav, Mikuláš I. a Osmanská říše (1829-1833), in: Historický obzor, roč. 17, č. 11/12, 2006, s. 252-258.

ŠTĚPÁNEK, Petr, Počátky arménské otázky v Osmanské říši, in: Historický obzor, roč. 5, č. 9, 1994, 199-205.

TARLE, Jevgenij, Krymská válka, 2 sv., Praha 1951.

VALKOUN, Jaroslav, Britská zahraniční politika a Egypt v 80. letech 19. století, in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, roč. 2, č. 2, 2010, s. 103-121.

06) Sjednocení Itálie a Německa

EISNER, David, Bismarck, Rakousko a předběžný mír v Mikulově, in: Historický obzor, roč. 16, č. 3/4, 2005, s. 62-72.

HÁLEK, Jan, Konference německých států v Drážďanech 1850/1851, in: Historický obzor, roč. 16, č. 11/12, 2005, s. 249-257.

HÁLEK, Jan, Německý spolek a Krymská válka, in: Historický obzor, roč. 18, č. 9/10, 2007, s. 210-217.

HÁLEK, Jan, Otázka reformy Německého spolku (1859-1863), in: Historický obzor, roč. 11, č. 7/8, 2000, s. 155-160.

KŘIVSKÝ, Petr, Itálie na cestě k národnímu sjednocení, in: Společenské vědy ve škole, 1986/87, s. 292-297.

MONTANELLI, I.; NOZZA, M., Garibaldi, Praha 1977.

PIRUCHTA, L.; Giuseppe Garibaldi, Praha 1971.

RICHTER, W., Ludvík II.: Král bavorský, Praha 1995.

STELLNER, František, Bavorsko a Prusko: Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871, in: Střední Evropa, roč. 12, 1996, č. 64, s. 113-124.

STELLNER, František, Vilém I.: Osobnost německého císaře, in: Historický obzor, roč. 3, č. 2, 1992, s. 45-50.

URBAN, Otto, Rakouská a italská otázka v 19. století, in: Společenské vědy ve škole, 1984/85, s. 162-166.

URBAN, Otto, Rakousko-pruský dualismus a německá otázka, in: Společenské vědy ve škole 1982/83, s. 290-294.

URBAN, Otto, Vzpomínky na Hradec Králové, Praha 1986.

VOJÁČEK, L., Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1871), in: Historický obzor, roč. 9, č. 5-6, 1998, s. 111-119.

07) Vývoj koloniálních říší evropských mocností v 19. století

BECHYNĚ, Jan, Imperiální zájmy a britská zahraniční politika v 19. století, in: Historický obzor, roč. 8, č. 1-2, 1997, s. 9-14.

BUBEN, Jan, Francesco Crispi a italská zahraniční politika v letech 1887-1896, in: Historický obzor, roč. 13, č. 5-6, 2002, s. 112-122.

BUBEN, Milan, Bílí rádžové ze Saravaku, in: Historický obzor, roč. 7, č. 9/10, 1996, s. 229-230.

FERGUSON, Niall, Britské impérium : cesta k modernímu světu, Praha 2007.

CHURCHILL, Winston Spencer, Mé životní začátky, Praha 1996.

CHURCHILL, Winston Spencer, Příběh malakandského sboru, Brno 1997.

JENKINS, R., Gladstone, Praha 2000.

JUDD, Denis, Impérium: Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999.

KOČVAR, Jan, Boxerské povstání v Číně, 1899-1900, in: Historický obzor, roč. 19, č. 9/10, 2008, s. 194-205.

KOČVAR, Jan, Dračí kosti: Úpadek Číny, 1895-1899, in: Historický obzor, roč. 19, č. 7/8, 2008, s. 163-178.

KOČVAR, Jan, Zápas o Koreu: Čínsko-japonské soupeření 1868-1895, in: Historický obzor, roč. 17, č. 3/4, 2006, s. 61-80.

KOVÁŘ, Martin, Benjamin Disraeli, in: Historický obzor, roč. 2, č. 3-4, 1991, s. 45-51.

KOVÁŘ, Martin, Britská koloniální politika v Africe za druhé Gladstonovy vlády (1880-1885), in: BALÍK, Stanislav; DRŠKA, Václav; STELLNER, František, Pocta Aleši Skřivanovi: Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám, Praha 1994, s. 28-34.

KŘIVSKÝ, Petr, Plány a realizace italského imperialismu v severní Africe (1870-1915), in: Sborník k problematice dějin imperialismu, roč. 4, Praha 1977, s. 5-129.

KŘIVSKÝ, Petr, Počátky italského kolonialismu, in: Historický obzor, roč. 6, č. 3-4, 1995, s. 55-61.

KŘIVSKÝ, Petr, Tuniská „epizoda“ italské politiky v 19. století, in: Historický obzor, roč. 8, č. 3/4, s. 64-71.

LABUS, D., Kanagawaká smlouva: na rozhraní tradiční a moderní japonské diplomacie, in: Dějiny a současnost, roč. 21, č. 1, 1999, s. 16-20.

NÁLEVKA, Vladimír, Evropské mocnosti a hnutí za nezávislost v Latinské Americe, in: Společenské vědy ve škole, 1974/75, s. 133-134.

NÁLEVKA, Vladimír, Jihoamerický osvobozenecký boj na počátku 19. století, in: Dějepis a zeměpis ve škole, roč. 10, 1967/68, s. 289-290.

NERAD, Filip, Búrská válka, Praha 2004.

NERAD, Filip, Lord Kitchener a britsko-búrská válka, in: Historický obzor, roč. 14, č. 3-4, 2003, s. 70-79.

OPATRNÝ, Josef, Desetiletá válka na Kubě 1868-1878, in: AUC, Phil. et Hist., 1973, 3-4, s. 21-34.

OPATRNÝ, Josef, Krize španělského koloniálního systému a počátky imperialismu USA na Kubě, Praha 1975.

PERNES, Jiří, Maxmilián: Císař mexický, Praha 1997.

SATRAPA, Filip, Mezi tradicí, reformou a revolucí: Čína na sklonku císařské éry, in: Historický obzor, roč. 15, č. 11-12, 2004, s. 253-269.

SATRAPA, Filip, Velké povstání tchaj-pchingů, in: Historický obzor, roč. 21, č. 3/4, 2010, s. 58-73.

SKŘIVAN, Aleš, Británie na sklonku viktoriánské éry, in: Historický obzor, roč. 3, č. 7-8, 1992, s. 194-201.

SKŘIVAN, Aleš, Búrská válka 1899-1902, in: Historický obzor, roč. 1, č. 5-6, 1990/91, s. 148-153.

SKŘIVAN, Aleš; KŘIVSKÝ, Petr, Opožděná expanze: Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870-1918, Praha 1977.

SKŘIVAN, Aleš, Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885, Praha 1991.

SKŘIVAN, Aleš, První opiová válka a otevření Číny, in: Historický obzor, roč. 17, č. 11/12, 2006, s. 242-251.

SKŘIVAN, Aleš, Politika velmocí a boxerské povstání v Číně, in: Historický obzor, roč. 4, č. 4, 5, 1993, s. 74-77, 106-111.

SKŘIVAN, Aleš, Prosazování koloniální ideje v Německu v devatenáctém století, in: Střední Evropa, roč. 10, č. 36, 37, 1994, s. 38-50, 32-39

STELLNER, František, „Nový kurs“ a „světová politika“: Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: Historický obzor, roč. 1, č. 7-8, 1990-91, s. 180-185.

VALKOUN, Jaroslav, Britská zahraniční politika a Egypt v 80. letech 19. století, in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, roč. 2, č. 2, 2010, s. 103-121.

VALKOUN, Jaroslav, Britsko-francouzské soupeření v koloniální sféře – Fašodská krize, in: KOHNOVÁ, Jana (ed.), Multikulturalita v dějinách a v dějepise: XXII. letní škola historie : sborník přednášek, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009, s. 78-87,

VALKOUN, Jaroslav, Dobytí Súdánu v letech 1896-1898, in: Historický obzor, roč. 18, č. 11/12, 2007, s. 242-252,

VALKOUN, Jaroslav, Fašodská krize 1898: Vyvrcholení britsko-francouzského soupeření v oblasti horního Nilu, in: Historický obzor, roč. 21, č. 7/8, 2010, s. 146-153.

08) Spojené státy americké od nezávislosti do konce Války Severu proti Jihu

KŘIVSKÝ, Petr, Sever a Jih – od konfliktu k válce, in: Historický obzor, roč. 4, č. 1, 1993, s. 2-8.

OPATRNÝ, Josef, Amerika prezidenta Granta, Praha 1995.

OPATRNÝ, Josef, Stát Osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Praha 2002.

OPATRNÝ, Josef, Válka Severu proti Jihu, Praha 1998.

SWOBODA, G., Gettysburg 1863, Praha 2000.

09) Spojené státy americké v letech 1866-1918

BAĎURA, B., Španělsko-americká válka 1898, Praha 1989.

COLLIER, P.; HOROWITZ, D., Fordové, Praha 1995.

OPATRNÝ, Josef, Indiánské války v USA po roce 1865, in: Historický obzor, roč. 6, č. 7-8, 1995, s. 146-151.

OPATRNÝ, Josef, Konec syna Jitřní hvězdy: Poslední bitva generála Custera u Little Bighornu, Praha 1994.

OPATRNÝ, Josef, Průplav dvou oceánů, Praha 1979.

10) Vnitropolitický a hospodářský vývoj Velké Británie a Francie v 19. století

AUTIN, J., Císařovna Evženie, Praha 1996.

BECHYNĚ, Jan, Vnitropolitický vývoj Británie v 19. století, in: Historický obzor, roč. 6, č. 5/6, 1995, s. 124-127.

BUBEN, Jan, Středomořské dohody 1887, in: Historický obzor, roč. 10 č. 1/2, 3/4, 5/6, 1999, s. 8-16, 56-63, 114-122.

DREYFUS, M., Dreyfusova aféra, jak jsem ji zažil, Praha 1984.

FERRO, Marc, Dějiny Francie, Praha 2006.

JENKINS, R., Gladstone, Praha 2000.

KOVÁŘ, Martin, Benjamin Disraeli, in: Historický obzor, roč. 2, č. 3-4, 1991, s. 45-51.

KŘIVSKÝ, Petr, „Hrozný rok“ (1870-71), in: Historický obzor, roč. 1, č. 4, 1990, s. 98-100.

KŘIVSKÝ, Petr, Dreyfusova aféra – křižovatka francouzských dějin, in: Historický obzor, roč. 1, č. 5-6, 1990-91, s. 130-134.

KŘIVSKÝ, Petr, Francie mezi dvěma revolucemi (1848-1871), in: Společenské vědy ve škole, 1989/90, s. 277-280.

MAUROIS, André, Eduard VII. a jeho doba, Praha 1934.

SKOKAN, Peter, Britská Liberální strana v době Búrské války, roč. 19, č. 11/12, 2008, s. 257-266.

SKŘIVAN, Aleš, Británie na sklonku viktoriánské éry, in: Historický obzor, roč. 3, č. 7-8, 1992, s. 194-201

SKŘIVAN, Aleš; KŘIVSKÝ, Petr, Opožděná expanze: Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870-1918, Praha 1977.

STRACHEY, Lytton, Královna Viktorie, Praha 1993.

ŠEDIVÝ, Miroslav, Francouzská červencová monarchie v kritickém roce 1840, in: Historický obzor, roč. 18, č. 3/4, 2007, s. 50-56.

TULARD, J., Napoleon II., Praha 1994.

11) Základní problémy vývoje mezinárodních vztahů v letech 1871-1914

BUBEN, Jan, Středomořské dohody 1887, in: Historický obzor, roč. 10 č. 1/2, 3/4, 5/6, 1999, s. 8-16, 56-63, 114-122.

HLAVAČKA, Milan; PEČENKA, Milan, Trojspolek, Praha 1999.

KOLEJKA, J., Balkánská otázka v letech 1909-1912, in: Slovanský přehled, roč. 61, č. 4, 1975, s. 265-281.

NÁLEVKA, Vladimír, Koncert velmocí : mezinárodní vztahy v letech 1871-1914, Praha 2006.

SKŘIVAN, Aleš, Cesta ke vzniku francouzsko-ruského spojenectví, in: Historický obzor, roč. 4, č. 12, 1993, s. 275-279.

SKŘIVAN, Aleš, Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914, Praha 1996.

STELLNER, František, „Nový kurs“ a „světová politika“: Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: Historický obzor, roč. 1, č. 7-8, 1990-91, s. 180-185.

STELLNER, František, Capriviho zahraniční politika v letech 1890-1892, in: Historický obzor, roč. 6, č. 9-10, 1995, s. 203-210.

12) První světová válka

FEJTÖ, F., Rekviem za mrtvou říši, Praha 1998.

FUČÍK, J., K posledním bojům a rozpadu rakousko-uherské armády v říjnu 1918, in: Historie a vojenství, č. 1, 1999, s. 27-51.

GALANDAUER, Jan, Karel I.: Poslední český král, Praha/Litomyšl 1998.

HORČIČKA, Václav, Rakousko-Uhersko a mírová jednání se Sovětským Ruskem 1917-1918, in: Historický obzor, roč. 10, č. 1-2, 1999, s. 16-22.

JINDRA, Zdeněk, První světová válka, Praha 1984.

KŘIVSKÝ, Petr, Expanzivní cíle Itálie v I. světové válce, in: Historický obzor, roč. 6, č. 11-12, 1995, s. 246-250.

KVAČEK, Robert, První světová válka a česká otázka, Praha 2003.

MICHEL, B., Smrt dvouhlavého orla: Rakousko-Uhersko 1916-1918, Praha 1994.

NOVOTNÝ, Lukáš, Ekonomické souvislosti vzniku francouzsko-ruského spojenectví (1887-1894), in: Historický obzor, roč. 15, č. 3/4, 2004, s. 71-80.

SKŘIVAN, Aleš, Sarajevo, 28. červen 1914, in: Historický obzor, roč. 5, č. 7-8, 1994, s. 146-150.

SKŘIVAN, Aleš, Zahraniční politika Rakousko-Uherska v předvečer první světové války, in: Historický obzor, roč. 21, č. 7/8, 2010, s. 168-178.

ŠEDIVÝ, Ivan, Velká válka 1914-1918: Pokus o rekapitulaci, in: Český časopis historický, roč. 96, č. 1, 1998, s. 1-25.

13) Závěrečné shrnutí, zápočtový test

Základní literatura

KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí: Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500–2000, Praha 1996.

SKŘIVAN, Aleš, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999.

SKŘIVAN, Aleš, Lexikon světových dějin 1492-1914, Praha 2002.

Poslední aktualizace: 2011-03-01 22:45

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: