Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Francie Ludvíka XIV.

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Záměrem specializační přednášky je prezentovat a zhodnotit hlavní faktory, které ovlivňovaly vnitřní vývoj i zahraniční politiku Francie za vlády Ludvíka XIV. Francie na konci třicetileté války, fronda, obecně ekonomická situace, struktura obyvatelstva, demografický vývoj, náboženské poměry, úloha Mazarinova, počátek panovnického absolutismu, jeho povaha a vývoj, dvůr, hospodářská a finanční politika koruny, zahraniční politika, vývoj hegemoniálních snah Ludvíka XIV. a reakcí Evropy – cílem přednášky je zhodnotit tyto a další faktory.

Témata jednotlivých přednášek

1. Obecné podmínky - Francie v polovině 17. století.
2. Mládí Ludvíka – vlivy a zkušenosti.
3. Počátek osobní vlády, budování absolutní monarchie.
4. Styl vlády, dvůr, instituce státu.
5. Reorganizace správy, soudnictví a armády.
6.-7. Hospodářská politika (úloha Colbertova, merkantilismus, daňový systém, finance)
8.-9. Francouzská kultura za vlády Ludvíka XIV.
10. Náboženské problémy, tlak vůči hugenotům, zrušení Nantského ediktu.
11.-13. Zahraniční politika – vývoj v jednotlivých fázích.
14. Francie na sklonku vlády Ludvíka XIV.

Doporučená literatura

André, L., Louis XIV et l’Europe. Paris 1950.

Behrens, C. B. A., The Ancient Régime. London 1967.

Benedict, Ph., The Huguenot Population of France, 1660-1685. London 1991.

Berenger, J., Turenne. Paris 1987.

Benedict, P., The Huguenot Population of France, 1600-1685. London 1991.

Bercé, Y.-M., La naissance dramatique de l’absolutisme, 1598-1661. Paris 1992.

Bluche, F., La vie quotidienne au temps de Louis XIV. Paris 1984.

Bluche, F., Louis XIV. Paris 1986.

Burke, P., The Fabrication of Louis XIV. New Haven, London 1992. (též německy: Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Berlin 1993.)

Cole, C. W., Colbert and a Century of French Mercantilism. 2 vols., 1964.

Corvisier, A., La France de Louis XIV, 1643-1715. Ordre intérieur et place en Europe. Paris 1979.

Corvisier, A., Louvois. Paris 1983.

Desert, D., Argent, pouvoir et société au Grand Siècle. Paris 1984. (k daňovému a finančnímu systému)

Desert, D., Fouquet. Paris 1987.

Gaxotte, P., La France de Louis XIV. Paris 1946. (též německy: Ludwig XIV. Frankreichs Aufstieg in Evuropa, München 1951.)

Goubert, P., Louis XIV et vingt millions de Français. Paris 1966. (též německy: Ludwig XIV und zwanzig Millionen Französen. Berlin 1973.)

Hatton, R. (ed.), Louis XIV. and absolutism. London 1976.

Hatton, R., (ed.), Louis XIV and Europe. London 1976.

Labatut, J.-O-., Louis XIV, roi de gloire. Paris 1984.

Malettke, K., Jean Baptiste Colbert. Aufstieg im Dienste des Königs. München 1977.

Mandrou, R., Louis XIV en son temps 1661-1715. Paris 1973.

Meyer, J., Frankreich im Zeitalter des Absolutismus 1515-1789. In: Geschichte Frankreichs, Bd. 3, Stuttgart 1990.

Weis, E., Frankreich von 1661 bis 1789. In: Wagner, F. (hrsg.), Europa im Zeitalter des Absolutismus und Aufklärung (Handbuch der Europäischen Geschichte, Bd. R, 1968).

Poslední aktualizace: 2006-11-20 21:51

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: