Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny středověku b) – cvičení

PhDr. Václav Drška, Ph.D.

V návaznosti na přednášku má cvičení prohloubit znalosti posluchačů a blíže je seznámit s problematikou vybraných základních témat vrcholného a pozdního středověku. V potřebné míře jsou reflektovány i hlavní názorové proudy soudobé evropské medievalistiky.

Hlavní tematické okruhy

  1. Stát a společnost východní Evropy ve 13.-15. století
  2. Církevní organizace její vývoj, reformy ve vrcholném a pozdním středověku
  3. Sociální a ekonomický vývoj evropského Západu ve 13.-15. století
  4. Středověké město: jeho vývoj, správa, charakteristika sociálního a ekonomického prostředí
  5. Obchod ve středověku: formy a techniky obchodní výměny, hlavní komodity, trasy
  6. Hlavní proudy středověkého myšlení a jejich představitelé
  7. Středověká vzdělanost a kultura
  8. Politický vývoj latinské Evropy ve 13.-15. století

Atestace

HIS magisterské studium: „splněno“
HIS bakalářské studium: zápočet

Seznam doporučené literatury

Poslední aktualizace: 2007-02-01 21:00

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: