Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Novověká paleografie pro historiky

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Cílem semestrální přednášky kombinované se cvičením je poskytnout studentům základní znalosti z oboru novověké paleografie. Důraz bude kladen na psané dokumenty v českém a německém jazyce cca z období let 1550-1900. Během 12 dvouhodin bude mít zájemce nejen možnost seznámit s materiály z jednotlivých časových úseků, ale také získá základní informace o chodu panovnických, městských a šlechtických kanceláří a o různých druzích korespondence. Důraz bude kladen na aktivní využívání získaných znalostí, tj. zejména na čtení a rozbor dokumentů psaných především tzv. kurentem. Z praktických důvodů také studenti získají základní znalosti v oblasti aktivního používání tohoto písma. Studentům bude na cvičeních poskytnut dostatečný prostor k prezentaci jejich poznatků i k diskusi o jednotlivých problémech.

Atestace

Atestace bude udělena na základě aktivní práce, docházky a testu.

Doporučená literatura

Literatura bude doporučena na první přednášce, materiály využívané ve cvičeních studenti získají na jednotlivých hodinách.

Poslední aktualizace: 2008-02-16 21:36

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: