Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Historická statistika

PhDr. Karel Kubiš, CSc.

specializační přednáška - SOKD
základní kurz - ARCH dvouobor., ARCH jednoobor., ARCH jednoobor. navazující

Cílem kurzu je seznámit se s historickou statistikou jakožto metodou historikovy práce. Jednotlivá témata se proto věnují problematice kvantitativních metod v historickém výzkumu, základním statistickým pojmům, etapám a technikám historicko-statistické práce, popisu jednorozměrných statistických souborů, problematice středních hodnot (včetně používání chronologického průměru), dále mírám variace, indexům, časovým řadám a způsobům jejich vyrovnávání a rovněž i základním informacím o práci s vícerozměrnými statistickými soubory (včetně základů korelačního počtu). Součástí kurzu jsou i informace o pramenné základně historické statistiky a nástin vývoje statistického bádání.

Pro studenty archivnictví je kurz veden pod názvem Statistika a archivní prameny hromadné povahy.
Další podrobnosti (včetně nové literatury) budou sděleny úvodem kurzu.

Povinná literatura

Stuchlý Jaroslav, Statistika I., Praha 1999.

Kvantitativní metody a historická statistika. In: M. Hroch a kolektiv, Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Doporučená literatura

Stuchlý Jaroslav, Statistika II., Praha 1999.

Kába Bohumil, Svatošová Libuše, Statistika. Praha 1999.

Cyhelský Lubomír, Novák Ilja, Statistika I., Praha 1967.

Prášilová Marie, Svatošová Libuše, Cvičení ze statistiky. Praha 1999.

Prášilová Marie, Zeifelt Rudolf, Cvičení ze statistiky II., Praha 1999.

Cyhelský Lubomír, Kahounová Jana, Hindls Richard, Elementární statistická analýza. Praha 1999.

Moravová Jiřina, Základy sociální statistiky. Praha 1998.

Jindra Zdeněk, Svátek František, Štaif Jiří, Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Praha 1997.

Havránek Jan,, Petráň, Josef, Základy statistické metody pro historiky. Skriptum UK. Praha 1963.

Bělina Pavel, K počátkům statistiky v českých zemích. Československý časopis historický XXV (1977), č. 1, str. 63-86.

Podzimek Jaroslav, Vývoj československé statistiky do vzniku Státního úřadu statistického. Praha 1974.

Swoboda Helmut, Moderní statistika. Praha 1977.

Jarusch Konrad H., Hardy Kenneth A., Quantitative Methods for Historians. A Guide to Research, Data, and Statistics. 5.vydání. Chapel Hill a Londýn 1995.

Atestace

Forma

Kv, Z, (případně Zk) - v závislosti na požadavcích příslušných oborových studijních plánů.

Požadavky

Kv - Průběžné zvládání odpřednášené (a procvičované) látky a absolvování závěrečného kolokvia.

Z - Průběžné zvládání odpřednášené (a procvičované) látky, její zpracovávání na statistickém souboru zvoleném po dohodě s vyučujícím a absolvování závěrečného kolokvia nad daným souborem.

Zk - Průběžné zvládání odpřednášené (a procvičované) látky, její písemné zpracovávání a použití na konkrétním archívním materiálu v rámci dohodnutého tématu (např. jako součásti bakalářské či seminární práce) a absolvování závěrečné zkoušky nad výslednou prací.

Poslední aktualizace: 2007-01-22 21:16

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: