Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ib) - přednáška

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

V cyklu je přehledně a komplexně prezentován vývoj od Velké francouzské revoluce do první světové války. Jednotlivé přednášky budou věnovány základním tematickým okruhům z tohoto období.

Témata jednotlivých přednášek

 1. Velká francouzská revoluce.
 2. Vzestup a pád režimu Napoleona I.
 3. Vídeňský kongres 1814-1815.
 4. Latinská Amerika - vývoj na cestě k nezávislosti.
 5. Revoluce 20. a 30. let 19. století.
 6. Vnitropolitický vývoj ve Francii a Británii po napoleonských válkách.
 7. Revoluce 1848/1849. Předpoklady, průběh, důsledky.
 8. Vybrané problémy mimoevropského vývoje - opiové války a tchaj-pchingské povstání v Číně. Velké povstání v Indii.
 9. Krymská válka - peripetie ve vývoji Východní otázky.
 10. Sjednocení Itálie - předpoklady, souvislosti, důsledky.
 11. Vývoj v Německém spolku a cesta ke sjednocení Německa.
 12. Vývoj Spojených států od nezávislosti do občanské války. Příčiny, průběh a důsledky občanské války.
 13. Restaurace a reformy Meidži v Japonsku.
 14. Základní problémy vývoje mezinárodních vztahů v letech 1871-1914 (včetně koloniální politiky velmocí).

Doporučená literatura

Craig, G., Europe since 1815. New York 1965.

Fairbank, J. K., Dějiny Číny. Praha 1998.

HANDBUCH DER EUROPÄISCHEN GESCHICHTE, Bd. 6. Europa im Zeitlater der Nationalstaaten und europäische Weltpolitik bis zum Ersten Weltkrieg. Hg. von Theodor Schieder. Stuttgart 1968.

Judd, D., Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost. Praha 1999.

Maurois, A., Dějiny Francie, Praha 1994.

Müller, H., Dějiny Německa. Praha 1995.

PROPYLÄEN WELTGESCHICHTE, hg. von Golo Mann, Bd. 8, Berlin-Frankfurt a. M. 1991.

Nevins, A., Commager, H. S., Dějiny Spojených států, Klatovy 1994

Reischauer, E. O., Craig, A. M., Dějiny Japonska, Praha 2000.

Skřivan, A, Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice let 1906-1914. Praha 1996

Skřivan, A., Evropská politika 1648-1914. Praha 1999

Stellner, F., Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II. Praha 1992.

Šusta, J., Dějiny Evropy v letech 1812-1870, 2 sv., Praha 1923

Šusta, J. Světová politika, 6 sv., Praha 1024-1931.

Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., Moulis, V., Dějiny Ruska. Praha 1995

Taylor, A. J. P., Poslední století habsburské monarchie. Praha 2002.

Woodward, L., Prelude to Modern Europe 1815-1914. London 1972.

Poslední aktualizace: 2008-10-19 17:57

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: