Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Typ výuky

seminář určený studentům historie (specializace Dějiny 20. století), studentům I. cyklu historie, kteří absolvovali proseminář, a studentům slavistických oborů (srbština, chorvatština, bulharština, slovinština aj.)

Hodinová dotace

-/2

Klasifikace

v zimním semestru zápočet na základě odevzdání práce, příp. tezí diplomové (bakalářské) práce

Obsah semináře

V rámci semináře vznikají diplomové a seminární práce. Základní náplní výuky je prezentace jednotlivých témat, diskuse o nich, posuzování textů odevzdaných frekventanty kursu. Diskuse nad nově vydanou literaturou k dějinám jihovýchodní Evropy.

Příklady modelových témat diplomových, resp. seminárních prací

  1. Československo a Rumunsko v druhé polovině 30. let
  2. Český tisk a události v albánském národním prostoru v první polovině 20. století
  3. Ohlas jihoslovanské krize 90. let minulého století v české společnosti
  4. Srbská pravoslavná církev v 19. století
  5. Komunistická strana Bulharska v období mezi dvěma světovými válkami
  6. Srovnání vývoje struktury pozemkového vlastnictví v Srbsku, Bulharsku a Bosně a Hercegovině v 19. a 20. století
  7. Katolická církev a Nezávislý stát Chorvatsko
  8. Reflexe druhé světové války na Balkáně v chorvatské a srbské beletrii

Poslední aktualizace: 2006-10-18 23:58

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: