Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIb) - cvičení

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Témata cvičení

 1. Úvodní hodina
 2. Počátky studené války (1945-1953)
 3. Formování sovětského bloku v Evropě
 4. Hlavní problémy mezinárodních vztahů v padesátých a šedesátých letech
 5. Sovětský svaz a Východní blok v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech
 6. Evropský integrační proces po druhé světové válce
 7. Dekolonizace po druhé světové válce
 8. Spojené státy americké po druhé světové válce
 9. Velká Británie po druhé světové válce
 10. Francie po druhé světové válce
 11. Spolková republika Německo po druhé světové válce
 12. Sovětský svaz v osmdesátých letech, krize a rozpad Východního bloku
 13. Závěrečné shrnutí

Literatura

DALLEK, R., Nedokončený život. John F. Kennedy 1917-1963, Praha 2006

DURMAN, K., Blízký východ ve světové politice, 1918–1959, Praha 1966

DURMAN, K., Popely ještě žhavé I. Válka a nukleární mír, Praha 2004

DURMAN, K., Popely ještě žhavé II., Konce dobrodružství, Praha 2009

DURMAN, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998

GILBERT, M., Izrael. Dějiny, Praha 2002

HALBERSTAM, D., Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy, Praha 2002

HOBSBAWM, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914-1991, Praha 1998

KOVÁŘ, M., HORČIČKA, V., Dějiny evropské integrace I a II, Praha 2005 a 2006

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír. Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939-1951. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 7, s. 257–271.

KŘEN, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005

LADRECH, R. – WEGS, R., Evropa po roce 1945, Praha 2002

LUŇÁK, P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997

NÁLEVKA, V., Čas soumraku. Dekolonizace třetího světa, Praha 2004

NÁLEVKA, V., Světová politika ve 20. století I a II, Praha 2000

NOVÁK, M., Kancléř Adenauer, Praha 1995

PLECHANOVOVÁ, B., FIDLER, J., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů,1941-1995, Praha 1997

TAUBMAN, W., Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005

TUMIS, Stanislav. Britský sociální stát za vlády konzervativců v letech 1951-1964. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 7, s. 460–471

VYKOUKAL, J., LITERA, B., TEJCHMAN, M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000

Poslední aktualizace: 2010-04-05 16:34

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: