Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Úvod do studia dějin středověku

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. / PhDr. Václav Drška, Ph.D.

1/1 Z
Seznámení se specifickým charakterem medievalistiky, základními pramennými edicemi a historickou geografií v období středověku.

Základní doporučená literatura

Kudrna, J., Úvod do problematiky pramenů raného feudalismu v západní Evropě, Brno 1979

Počátky dějepisectví východní a jihovýchodní Evropy, kolektiv autorů, Praha 1990

Macůrek, J., Počátky dějepisectví východní a jihovýchodní Evropy, Praha 1946

Evropa v proměnách staletí, kolektiv autorů, 2.vydání, Praha 1997

Soubor statí k historické geografii světa, Praha 1982

Poslední aktualizace: 14.10.2004

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: