Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIb) - cvičení

PhDr. Ondřej Houska, Ph.D.

 1. Příčiny a počátky studené války
 2. Poválečná situace v USA a západní Evropě do konce 50. let
 3. SSSR a sovětský blok do počátku 60. let
 4. Izraelská a palestinská otázka a dekolonizace
 5. Evropská integrace do Maastrichtské smlouvy
 6. 60. léta v USA a západní Evropě
 7. SSSR a sovětský blok od pádu Chruščova do konce 70. let
 8. „krizová“ 70. léta v USA, détente
 9. 80. léta v USA a západní Evropě
 10. krize SSSR a východního bloku v 80. letech
 11. rozpad východního bloku a SSSR
 12. závěrečné zhodnocení

Základní literatura

Dallek, R., Nedokončený život. John F. Kennedy 1917-1963, Praha 2006.

Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 2004.

Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Konce dobrodružství (1964-1991), Praha 2009.

Durman, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998.

Gaddis, J. L., Studená válka, Praha 2006.

Gilbert, M., Izrael. Dějiny, Praha 2002.

Had, M. – Urban, L., Evropská společenství – První pilíř Evropské unie, Praha 2000.

Halberstam, D., Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy, Praha 2002.

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914-1991, Praha 1998.

Johnson, P., Dějiny dvacátého století, Praha 1991.

Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.

Kissinger, H., Umění diplomacie, Praha, 1996.

Kovář, M. – Horčička, V., Dějiny evropské integrace I, II, Praha 2005-2006.

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

Ladrech, R. – Wegs, R., Evropa po roce 1945, Praha 2002.

Luňák, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

Nálevka, V., Čas soumraku. Dekolonizace třetího světa, Praha 2004.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I a II, Praha 2000.

Reimann, M. – Luňák, P., Studená válka 1954-1964, Brno, 2000.

Short, P., Mao, Praha 2001.

Taubman, W., Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005.

Wanner, J, Brežněv a východní Evropa, Praha, 1995.

Vykoukal, B. – Litera, B. – Teichman, M, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha, 2000.

Podrobnější literatura k jednotlivým hodinám viz též sylabus doc. M. Kováře

Poslední aktualizace: 2011-03-01 23:56

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: