Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny mezinárodního práva

doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

přednáška
Předmět je určen jako povinný pro studenty magisterského stupně (II. cyklus) Semináře dějin novověku. Jeho cílem je seznámit posluchače s hlavními vývojovými směry a teoretickými koncepcemi mezinárodního práva od H. Grotia do současnosti. Hlavní pozornost je soustředena především na praktickou aplikaci prezentovaných koncepcí v praxi a uplatnění principů mezinárodního práva v novověké diplomacii.

Atestace

Zápočet (alespoň 75% aktivní účast na výuce) a ústní zkouška (orientace v problematice dějin mezinárodního práva do roku 1914, ovládnutí odpřednášeného učiva).

Literatura

Povinná

Evropské dějiny práva, ed. H. Hattenhauer, Praha 1998.

Malenovský, J., Úvod do systematického pojetí mezinárodního práva, Brno 1990.

Nepovinná

Berber, F., Lehrbuch des Völkerrechts, I-III, München 1969-1977.

Cassirer, E., Natur- und Völkerrecht im Lichte der Geschichte und systematischen Philosophie, Berlin 1919.

Grewe, W., G., Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden 1984.

Redslob, R., Das Problem des Völkerrechts, Eine Studie über der Fortschritt der Nationen zu einem universallen Staatensystem…, Leipzig 1917.

Stadtmüller, G., Geschichte des Völkerrechts, Hannover 1951.

Wegner, A., Geschichte des Völkerrechts, Stuttgart 1936.

Poslední aktualizace: 2007-01-05 0:04

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: