Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Habsburkové - osudy dynastie v 19. a 20. století

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

přednáška 2/0 Kv (Zk)
Tématem semestrální přednášky jsou osudy habsburské dynastie v 19. století s důrazem na období vlády Františka Josefa I. Pozornost bude věnována jak vývoji samotného panovnického domu, tak každodennímu životu na vídeňském dvoře, struktuře panovnických úřadů, mocenskému postavení císaře v rámci monarchie a rodiny i dalšími souvisejícími okruhy. Dalšími tématy budou osudy jednotlivých příslušníků panovnické dynastie, jak osob, které se dodnes těší pozornosti historiků, tak osob, jež obvykle stojí mimo jejich pozornost. Zde je zvláštní pozornost věnována „černým ovcím habsburského rodu“, tedy osobám, které za byly nuceny vystoupit nebo byly panovníkem vyloučeny z rodu. Přednáška se nezaměřuje pouze na politické události, ale pokouší se postihnout také každodenní život první společnosti rakousko-uherské monarchie ve druhé polovině 19. a počátku 20. století.

Jednotlivá témata zahrnují:

- Habsburský dům v 19. století
- Vídeňský dvůr za vlády Františka Josefa
- Maxmilián Mexický
- arcivévoda Jindřich (hrabě Waidek)
- arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
- causa Mayerling
- arcivévoda Leopold Salvátor (Leopold Wölfling)
- arcivévodkyně Louisa (hraběnka Montignoso)
- arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
- František Josef a ženy

Doporučená literatura

ČORNEJOVÁ, I. – RAK, J. – VLNAS, V., Ve stínu tvých křídel. Habsburkové v českých dějinách, Praha 1995.

GALANDAUER, J. – HONZÍK, M., Osud trůnu habsburského, Praha 1983

GALANDAUER, J., František Ferdinand d´Este, Praha 1999

GALANDAUER, J., Karel I. Poslední český král, Praha 1998

GRIESSER-PEČAROVÁ, T., Zita. Poslední císařovna, Praha 1994

HAMANNOVÁ, B., Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 1996

HAMANNOVÁ, B., Rudolf. Korunní princ a rebel, Praha 1993

HAMANNOVÁ, B., Alžběta. Císařovna proti své vůli, Praha 1997

KETTERL, E., Paměti komorníka císaře Františka Josefa I. Císař v nedbalkách, Praha 1993

PERNES, J., Habsburkové bez trůnu, Praha 1995

PERNES, J., Život plný nepřátel. Život a smrt Františka Ferdinanda d´Este, Praha 1995

SAATHEN, F., Anna Nahowská a císař František Josef. Zápisky, Praha 1994

SKED, A., Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995

SKŘIVAN, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914, Praha 1996

URBAN, O., Česká společnost 1848-1918, Praha 1982

URBAN, O., František Josef I., Praha 1991

VACHOVÁ, B. (vyd.), Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu, Praha 1993.

Poslední aktualizace: 05.10.2004

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: