Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rakouská a rakousko-uherská společnost - stát, lidé a politika v 19. a 20. století

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

výběrový a diplomní seminář 2/0 Z, Zk
Výběrový a diplomní seminář je zaměřen na osudy střední Evropy, zejména Habsburské monarchie v období let 1600-1918, v tomto případě se zvláštní pozorností na období na dějiny Rakouska a Rakouska-Uherska v letech 1848-1918. Témata jednotlivých prací nejsou zadána, ale budou formulována až po dohodě na základě zájmu studenta, dostupnosti materiálů a obtížnosti práce. Předmětem studia v semináři mohou být vybrané problémy z oblasti dějin politických a kulturních i výzkum každodenního života sledovaného období. Protože témata jednotlivých prací nejsou předepsána, následující body jsou pouze ilustrační:

V případě zájmu o jiné téma je možné zadání upravit podle vědeckého zaměření studentů na vybrané problémy z novověkých dějin střední Evropy.

Poslední aktualizace: 14.10.2004

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: