Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny Ruska I (do 1801)

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

První část dvousemestrální přednášky se bude věnovat středověkým a novověkým ruským dějinám do roku 1801. Poskytne základní přehled o politickém, hospodářském a kulturním vývoji a seznámí s výsledky současného výzkumu daného fenoménu.

Atestace

Pro studenty ruštiny je zakončená kolokviem a po absolvování druhé části (navazuje v letním semestru) zkouškou, pro ostatní studenty kolokviem (diskuse). Na zkoušce prosím o předložení seznamu prostudované literatury a článků.

Přehled hlavních témat

 1. Bibliografie, encyklopedie, biografické slovníky, syntézy a historické časopisy k ruským dějinám, středověká Rus (s důrazem na problematiku vzniku státu, střetu ruské a tatarské kultury, příčiny vzestupu Moskvy)
 2. Rus v době Ivana Hrozného a tzv. smuty
 3. První Romanovci (16.-17. století)
 4. Reformy Petra Velikého
 5. Ruská expanze za Petra Velikého
 6. Rusko v době palácových převratů (tzv. bironovština)
 7. „Národní“ vláda Alžběty Petrovny
 8. Změna zahraničně politické orientace za Petra III.
 9. Kateřina II. a reformy
 10. Velmocenský rozkvět Ruska za Kateřiny II.
 11. Vláda Pavla I.
 12. Ruská kultura v 18. století
 13. Závěrečná diskuse, provedení atestace

Povinná literatura

ŠVANKMAJER, Milan a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995

Doporučená literatura

BAHENSKÝ, František, První vědecká výprava na Sibiř, in: Historický obzor 10, 1999, č. 9-10, s. 194-198

BOČEK, Pavel, Stát a církev v Rusku na přelomu 15. a 16. století, Brno 1995

BOČEK, Pavel, Stát a církev v Rusku v polovině XIV. století, in: Sborník prací FF BU, 39, 1992, s. 31-42

ČÍTANKA k dějinám dějepisectví, IV., připr. Alena Závadová, Praha 1990

EJDELMAN, Natan, Smrt tyrana, Praha 1986

ERICKSON, Carolly, Kateřina Veliká, Ostrava 1997

FUSSENEGGEROVÁ, Gertrud, Vladařky. Ženy, které tvořily dějiny, Praha 1999

HANDBUCH der Geschichte Russlands, hrsg. von Manfred Hellmann, Gottfried Schramm und Klaus Zernack, I. (bis 1613), II. (1613-1856), III. (1856–1945), Stuttgart 1981-1993

HORČIČKA, Václav, Rusko a Prusko v období slezských válek, in: Historický obzor 8, 1997, č. 7-8, s. 146-153

JEŘÁBKOVÁ, Petra, ŠVANKMAJER, Milan, Kníže Potěmkin, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 6, s. 30-33

KATEŘINA II., Paměti carevny Kateřiny II., Praha 1993

KAUSOVÁ, Gina, Kateřina Veliká, Praha 1998

KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

KLJUČEVSKIJ, Vasilij Osipovič, Obvyklé názory na reformu Petra Velikého, in: Čítanka k dějinám dějepisectví, IV., Alena Závadová, Praha 1990, s. 46-58

KLJUČEVSKIJ, Vasilij Osipovič, Ruské dějiny, Praha 1927–1929

LEXIKON der Geschichte Russlands, hrsg. von Hans-Joachim Torke, München 1985

LUŇÁK, Petr, PEČENKA, Marek, Středověké kořeny ruské expanze, in: Dějiny a současnost 1996, č. 1, s. 2-6

MADARIAGA, Isabela de, Kateřina Veliká, Olomouc 1997

MASARYK, Tomáš Garrigue, Rusko a Evropa, I.-III., Praha 1995

PICKOVÁ, Dana, Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století, Praha 2002

PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004

POSELSTVÍ carských a císařských kurýrů. Řezno – Praha – Vídeň – Moskva 15. – 17. století, usp. Světla Mathauserová, Praha 2000

POSPÍŠIL, Ivo a kol., Panoráma ruské literatury, Boskovice 1995

PROFANTOVÁ, Naďa, PROFANT, Martin, Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Praha 2000

PŘÍHODA, Marek, ŠVANKMAJER, Milan, Lžidimitrij, in: Dějiny a současnost 1996, č. 1, s. 7-10

ROHAN, Jan, Vztahy Petra Velikého k Habsburkům, in: Slovanský přehled 66, 1980, č. 3, s. 261-265

ŘEZNÍČEK, Ladislav, Cesta velkého mořského hada. Počátky expanze ruského impéria, Praha 1992

SOLOVJOV, Sergej Michailovič, Istorija Rossii s drevnějšich vremen v pjatnadcati knigach, Moskva 1960-1966

SOLOVJOV, Sergej Michailovič, Veřejné přednášky o Petru Velikém. Přednáška první, in: ČÍTANKA k dějinám dějepisectví, IV., Alena Závadová, Praha 1990, s. 24-33

STELLNER, František, „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., AUC, Philosophica et Historica 2, Studia Historica IL, 1998, s. 51-56

STELLNER, František, Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439

STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

STELLNER, František, První ruská vladařka Žofie Alexejevna, in: Historický obzor 14, 2003, č. 5-6, s. 98-106

STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

STELLNER, František, Svržený manžel. Kateřina Veliká a Petr III., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha 1999, s. 92-103

STELLNER, František, Založení Petrohradu. „Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: Historický obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8

ŠVANKMAJER, Milan, Bezejmenný vězeň, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 2, s. 21-24

ŠVANKMAJER, Milan, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001

ŠVANKMAJER, Milan, Petr I. Zrození impéria, Praha 1999

ŠVANKMAJER, Milan, Rusko a Evropa, Evropa a Rusko, in: Slovanský přehled 82, 1996, č. 3-4, s. 349-356

ŠVEC, Luboš, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996

TROYAT, Henri, Hrozné carevny, Praha 2000

UHLÍŘ, Dušan, Peter Veľký a cárovič Alexej, in: Historická revue 7, 1996, č. 4, s. 9-10

VAIGENDOVÁ, Dana, Kulikovská bitva, in: Společenské vědy ve škole 36, 1979-80, č. 7, s. 198-202

VAIGENDOVÁ, Dana, Boris Godunov a situace v ruském státě na přelomu 16. a 17. století, in: Společenské vědy ve škole 40, 1983-84, č. 5, s. 143-148

ViFaOst (mnichovský Osteuropa Institut, rešerše web. stránek, časopisů, konferencí, nové knihy apod.)

Poslední aktualizace: 09.11.2004

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: