Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Osobnosti koloniální Severní Ameriky 1600-1770

Mgr. Miroslav Starý

Cílem přednášky je představení některých, řádově 20ti až 30ti, důležitých i méně významných, známých (S. Champlain, Pocahontas, Pontiac, W. Penn, L. Buade de Frontenac, Uncas, L.-J. Montcalm), méně známých (W. Johnson, J. Eliot, R. Williams, E. Brûlé, M. Rowlandsonová) i neznámých (Teganissorens, Kondiaronk, Miantonomo, J. Lamberville, R. Livingston, T. Dongan) osobností Severní Ameriky, které ovlivňovaly její vývoj přibližně v letech 1600-1770. Půjde o pestrý výběr objevitelů, kolonistů, guvernérů, misionářů a v neposlední řadě i domorodců. V menší míře budou zastoupeny i ženy, které hrály mnohdy nenápadnou, ale často klíčovou roli v některých událostech. Důraz bude kladen nejen na „státotvorné“ či „válečné“ činy těchto lidí, ale pokud existuje možnost to zjistit, i na jejich rodinný život či neduhy a slabosti.

Atestace

Přednáška bude zakončena kolokviem, event. jinou atestací na základě dohody. Podmínkou pro atestaci je aktivní účast na přednáškách.

Prameny a literatura

AMERICAN National Biography, 24 sv. Oxford Universtity Press 1999.

ANDERSON Fred: Crucible of War: The Seven Years’ War an the Fate of Empire in British North America 1754-1766, Faber and Faber 2000 (paperback 2001).

DICTIONARY of American Biography, 2. vydání, 10 sv. plus suplementa, New York (50. a 60. léta 20. stol.)

DICTIONARY of Canadian Biography, 14 sv., CD Rom, Université Laval and University of Toronto 2000.

DOWD Gregory E.: War under Heaven: Pontiac, the Indian Nations and the British Empire, Baltimore and London 2002.

ECCLES William J.: Frontenac and the Iroquois, 1672-1682, Canadian Historical Review, March 1955, s. 1-16.

ECCLES William J.: Frontenac’s Military Policies, 1689-1698 A Reassesment, Canadian Historical Review, September 1956, s. 201-224.

GRUMET Robert F. (ed.): Northeastern Indian Lives, 1632-1816, Amherst 1996.

HAMILTON Milton W.: Sir William Johnson: Interpreter of the Iroquois, Ethnohistory, Summer 1963, s. 270-286.

CHAMPLAIN Samuel de: Voayges of Samuel de Champlain 1604-1618, ed. W. L. Grant, New York 1907.

JENNINGS Francis: The Ambiguous Iroquois Empire: The Covenant Chain Confederation of Indian Tribes with English Colonies from its beginnings to the Lancaster Treaty of 1744. New York: 1984.

JESUIT Relations and Allied Documents: Travels and Explorations of Jesuit Missionares in New France 1610-1791, ed. Reuben G. Thwaites, 73 sv., Early Canadiana Online, The Jesuit Relations and Allied Documents.

LEDER Lawrence H.: Robert Livingston (1654-1728), Secretary for Indian Affairs and His Papers, in: The Livingston Indian Records, 1666-1723, New York 1979.

OBERG Michael L.: Uncas: First of the Mohegans, Ithaca and London 2003.

PARKMAN Francis: Count Frontenac and New France under Louis XIV, Boston 1898.

PLANE Anne M.: Colnial Intimacies: Indian Marriage in Early New England, Ithaca 2000.

RICHTER Daniel K.: Cultural Brokers and Intercultural Politics: New York-Iroquois Relations, 1664-1701, Journal of American History, June 1988, s. 40-67.

ROWLANDSON Mary: Narrative of the Captivity of Mrs. Mary Rowlandson, in: Narratives of Indian Wars, 1675-1699, ed. Ch. H. Lincoln, New York 1913, s. 112-167.

STARÝ Miroslav: Roger Williams a Indiáni, soužití kultur v Nové Anglii v 17. století, Dějiny a Současnost, 1/2002, s. 20-25.

VAUGHAN Alden T.: New England Frontier: Puritans and Indians, 1620-1675, Norman and London 1995.

Poslední aktualizace: 16.02.2005

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: