Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIa) – cvičení

doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Cvičení z dějin novověku IIa) bude zaměřeno na výměnu názorů a informací k dané problematice. Cílem tedy nebude rozvedení odpřednášených témat, ale tvůrčí práce opřená o konkrétní odbornou či memoárovou literaturu. Absolvent cvičení by tak měl získat představu nejen o klíčových událostech první poloviny 20. století, ale seznámit se také se širším spektrem názorů na jejich příčiny, průběh a důsledky.

Atestace

Zápočet - alespoň 75% účast na cvičeních, plnění uložených povinností v průběhu semestru (především orientace v doporučené literatuře).

Literatura

Povinná

Moravcová, D., Bělina, P., Pečenka, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994.

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998.

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-37, Praha 1966.

Nepovinná

Andrew, Ch., Mitrochin, V., Neznámé špionážní operace KGB. Mitrochinův archiv, Praha 2001.

Aron, R., Historie XX. století, Praha 1999.

Břach, R., Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha, Litomyšl 1996.

Bullock, A., Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Praha 1995.

Durman, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991, Praha 1998.

Churchill, W. S., Druhá světová válka, I. díl, Praha 1992.

Johnson, P., Dějiny 20. století, Praha 1991.

Mann, G., Dějiny Německa 1919-1945, Praha 1993.

Masaryk, T. G., Nová Evropa: stanovisko slovanské, Praha 1920.

Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Roosevelt, E., Jak on to viděl, Praha 1947.

Tucker, R. C., Stalin. Na vrcholu moci 1928-1941, Praha 2000.

Poslední aktualizace: 2007-01-05 0:12

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: