Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny středověku a) – přednáška

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

přednáška 2/0 Zk
Přednáška bude věnována dějinám Evropy raného středověku, to znamená období od krize a rozdělení římského impéria a stěhování národů do konce 11. století. Posluchači budou seznámeni jednak s vytvářením etnické a geopolitické struktury středověké Evropy a s důležitými jevy a procesy v dějinách jednotlivých zemí, jednak se základními politickými, hospodářskými a sociálními trendy a obecnými problémy historického vývoje.

Atestace

Zkouška po druhém semestru, podmínkou připuštění ke zkoušce je u posluchačů magisterského studia absolvování dvou cvičení k dějinám středověku, u posluchačů bakalářského studia absolvování testu.

Seznam doporučené literatury

Poslední aktualizace: 25.10.2004

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: