Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 jsou první z cyklu přednášek Semináře novověkých dějin. Jednotlivé přednášky jsou zacíleny na vybrané problémy a aspekty vývoje mezinárodních vztahů evropských mocností ve sledovaném období. Nemají charakter typických přenášek, ale jsou formovány spíše jako diskuse nad určitým sledovaným problémem. Pozornost je věnována i patřičnému zařazení sledovaných otázek do dobových a mezinárodně politických souvislostí a orientaci v problému. Přednáška není určena výlučně pro studenty druhého cyklu, ale je otevřena všem zájemcům. Je zakončena kolokviem, pro studenty druhého cyklu Semináře novověkých dějin je povinná zkouška.

Tematické okruhy

Seznam doporučené literatury zájemci získají na přednáškách.

Poslední aktualizace: 2007-02-01 13:38

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: