Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny středověku a) – cvičení

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. / PhDr. Václav Drška, Ph.D. / PhDr. et ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D. et Th.D.

cvičení 0/2 T
Procvičování a prohlubování znalostí dějin raného středověku západní i východní Evropy v časovém rozmezí do 12. století formou diskuse, eventuálně referátů.

Atestace

Písemný test prověřující základní orientaci v učivu.

Seznam doporučené literatury

Poslední aktualizace: 2006-10-18 0:25

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: