Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na zimní semestr 2005/2006

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Výběrové a diplomní semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Úvod do studia historie Bobkováčtvrtek11:40-13:15201
Klusákováúterý10:00-11:35209
Kvaček / Čechurováúterý11:40-13:15201
Maurstředa10:00-11:35201
Pullmannpátek8:20-9:55209
Štaifpondělí10:00-11:35201
Kubůpondělí11:40-13:15Celetná / 117
Historický proseminář Jakubecúterý13:20-14:55201
Jančíkpondělí11:40-13:15201
Nálevkapondělí15:00-16:35301
Zilynskáúterý15:00-16:35201
Dějiny pravěku  středa10:00-11:35200
Dějiny starověku – přednáška Součekpondělí9:10-9:55301
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Bobková / Drškačtvrtek16:40-18:15209
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Klusáková / Pokornástředa10:00-11:35209
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Dějiny správy Bláhová / Hojdačtvrtek15:00-16:35209
Pomocné vědy historické - přednáška Šoušastředa9:10-9:55200
Pomocné vědy historické – cvičení
(budou zahájena 10. 10. 2005)
Kučerovápondělí8:20-9:05209
Kučerovápondělí9:10-9:55209
 středa8:20-9:05200
 středa16:40-17:25209
 středa17:30-18:15209
Jeránkováčtvrtek13:20-14:05201
Jeránkováčtvrtek14:10-14:55201
Obecné dějiny středověku a) – přednáška Pickovápondělí10:00-11:35301
Obecné dějiny středověku a) – cvičení Drškaúterý8:20-9:55209
Drškačtvrtek10:00-11:35301
Drškačtvrtek13:20-14:55301
Pickovápondělí15:00-16:35209
Suchánekčtvrtek15:00-16:35301
Suchánekčtvrtek16:40-18:15301
Obecné dějiny novověku Ia) – přednáška Skřivanúterý13:20-14:55301
Obecné dějiny novověku Ia) – cvičení Skřivanstředa15:00-16:35301
Stellnerúterý15:00-16:35209
Županičstředa13:20-14:55209
Županiččtvrtek8:20-9:55306
Županiččtvrtek11:40-13:15209
Obecné dějiny novověku IIa) – přednáška Nálevkapondělí11:40-13:15301
Obecné dějiny novověku IIa) – cvičení Cuhrapondělí8:20-9:55302a
Kovářstředa10:00-11:35301
Kovářstředa13:20-14:55301
Pelikánpondělí13:20-14:55301
Pelikánúterý8:20-9:55301
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Evropská integrace Kovářstředa11:40-13:15209
Kapitoly z dějin světové politiky Nálevkapátek11:40-13:15301
Úvod do studia nejnovějších dějin Nálevkapátek13:20-14:55301
Seminář novověkých dějin
Úvod do teorie a praxe diplomacie Skřivanúterý11:40-13:15301
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerúterý13:20-14:55209
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 Županiččtvrtek10:00-11:35209
Seminář středověkých dějin
Úvod do studia dějin středověku Drška / Pickováčtvrtek11:40-13:15306
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v evropském novověku Klusákováčtvrtek10:00-11:35302b
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Středoevropské komunistické systémy a jejich oponenti Cuhrapondělí16:40-18:15301
Světové dějiny 19. a 20. století na stránkách krásné a memoárové literatury II. Kovářčtvrtek11:40-13:15301
Třicetiletá válka v Indočíně Nálevkapátek10:00-11:35301
Jugoslávie za druhé světové války Pelikánúterý10:00-11:35301
Seminář novověkých dějin
Zahraniční politika habsburské monarchie 1815-1867 Skřivanstředa11:40-13:15301
Dějiny Ruska Stellnerúterý11:40-13:15209
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerúterý13:20-14:55209
Realita nebo fikce? Světové dějiny ve filmu Županičstředa15:00-16:35209
Kapitoly z dějin Německého spolku 1848-1866 Hálekpondělí18:20-19:55301
Seminář středověkých dějin
Vybrané problémy středověkých dějin latinské Evropy Drškapondělí10:00-11:35301
Stát, společnost a kultura staré Rusi Pickovápondělí13:20-14:55209
Vybrané kapitoly z církevních dějin Suchánekčtvrtek8:20-9:55209
Seminář obecných a komparativních dějin
Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusákováúterý15:00-16:35301
Výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Střední Evropa a komunismus Cuhrapondělí10:00-11:35302a
Dějiny Velké Británie a jejího impéria v 19. a 20. století
Dějiny Spojených států amerických ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Kovářčtvrtek10:00-11:35204
Dějiny 20. století Nálevkapondělí13:20-14:55302a
Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí15:00-16:35302a
Seminář novověkých dějin
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-19. století Kovářčtvrtek10:00-11:35204
Politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa13:20-14:55301
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerpondělí16:40-18:15204
Střední a východní Evropa v 17.-20. století Županičstředa11:40-13:15306
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškaúterý10:00-11:35306
Střední a východní Evropa ve středověku Pickovádle dohody306
Seminář obecných a komparativních dějin
Modernizace evropské společnosti: sociálně kulturní aspekty II. (hranice a identity) Klusákovástředa15:00-16:35201

Poslední aktualizace: 2005-09-29 14:45

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: