Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIa) - cvičení

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Typ výuky

cvičení určené studentům prvního cyklu magisterského studia historie a bakalářského studia historie

Hodinová dotace

-/2

Klasifikace

kolokvium se uděluje na základě aktivní účasti na cvičení, popř. na základě eseje v rozsahu cca 20 stránek a diskuse nad probíranou problematikou

Témata cvičení

 1. Mezinárodní vztahy v západní a střední Evropě v letech 1919-1923
 2. Mezinárodní vztahy ve východní a jihovýchodní Evropě v letech 1919-1923
 3. Vnitřní vývoj Německa a Rakouska v meziválečném období
 4. Vnitřní vývoj Itálie a Španělska v meziválečném období
 5. Vznik a vývoj sovětského režimu v Rusku
 6. Jihovýchodní Evropa v meziválečném období
 7. Vnitřní vývoj Polska a pobaltských států v meziválečném období
 8. Dálný východ ve 20. a 30. letech
 9. Velká Británie a USA v meziválečném období
 10. Zrod palestinského problému
 11. Mezinárodní vztahy v Evropě v letech 1923-1932
 12. Mezinárodní vztahy v Evropě v letech 1932-1938
 13. Evropa v první fázi druhé světové války (1939-1941)

Výběr ze základní literatury

R. Břach, Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha-Litomyšl 1997

L. Deák, Zápas o strednú Európu 1933-1938. Politicko-diplomatické vzťahy, Bratislava 1986

E. Hobsbawm, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998

P. Johnson, Dějiny 20. století, Praha 1991

A. Klimek - E. Kubů, Československá zahraniční politika 1918-1938. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha 1995

R. Kvaček, Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-1937, Praha 1966

I. Lukeš, Československo mezi Stalinem a Hitlerem. Benešova cesta k Mnichovu, Praha 1999

E. Nolte, Fašismus ve své epoše, Praha 1999

R. Pipes, Dějiny ruské revoluce, Praha 1998

L. Švec, Československo a pobaltské státy 1918-1939, Praha 2001

R. C. Tucker, Stalin. Na vrcholu moci 1928-1941, Praha 2000

dále příslušné pasáže z jednotlivých titulů edice Dějiny států (Nakladatelství Lidové noviny)

Poslední aktualizace: 2005-12-27 13:13

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: