Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Jugoslávie za druhé světové války

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Typ výuky

specializační přednáška (určena především studentům historie, dále studentům slavistických oborů, politologie, etnologie)

Hodinová dotace

2/-

Klasifikace

kolokvium na základě diskuse o přednášené problematice, eventuálně zkouška

Obsah přednášky

Přednášky budou věnovány hospodářskému, politickému, společenskému, kulturnímu a duchovnímu vývoji jugoslávskému areálu po roce 1941.

Základní literatura

Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998

Dějiny Srbska, Praha 2005

D. Bataković, Nova istorija srpskog naroda, Beograd 2000

L. Dimić, Istorija srpske državnosti. Srbija u Jugoslaviji, Novi Sad 2001

B. Petranović, Istorija Jugoslavije, Beograd 1988

B. Petranović, Srbija u drogom svetskom ratu, Beograd 1992

J. Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, Praha 2000

I. Goldstein, Hrvatska povijest, Zagreb 2002

D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999

Poslední aktualizace: 2005-12-27 14:08

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: