Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na letní semestr 2005/2006

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Výběrové a diplomní semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Úvod do studia historie Bobkováčtvrtek11:40-13:15201
Klusákováúterý10:00-11:35209
Kvaček / Čechurováúterý11:40-13:15201
Maurstředa10:00-11:35201
Pullmannpátek8:20-9:55209
Štaifpondělí10:00-11:35201
Kubůpondělí11:40-13:15Celetná 117
Historický proseminář Jakubecúterý13:20-14:55201
Jančíkpondělí11:40-13:15201
Nálevkapondělí15:00-16:35301
Zilynskáúterý15:00-16:35211
Dějiny starověku – přednáška Marekstředa10:00-11:35200
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Bláhová / Pickováčtvrtek11:40-13:15209
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Klusáková / Pokornástředa10:00-11:35209
Dějiny dějepisectví Beneščtvrtek10:00-11:35200
Didaktika dějepisu Benešúterý16:40-18:15209
Dějiny státu a práva Malýstředa12:30-14:05215
Dějiny umění viz rozvrh Ústavu pro dějiny umění v Celetné ul.
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Dějiny správy viz rozvrh Katedry PVH a archivního studia
České dějiny pro nehistoriky Velekčtvrtek8:20-9:55208
Obecné dějiny středověku b) – přednáška Pickovápondělí10:00-11:35301
Obecné dějiny středověku b) – cvičení Drškaúterý8:20-9:55209
Drškačtvrtek10:00-11:35301
Drškačtvrtek13:20-14:55301
Pickovápondělí15:00-16:35209
Suchánekčtvrtek15:00-16:35209
Suchánekčtvrtek16:40-18:15301
Obecné dějiny novověku Ib) – přednáška Skřivanúterý13:20-14:55301
Obecné dějiny novověku Ib) – cvičení Stellnerúterý15:00-16:35209
Županičstředa13:20-14:55209
Skřivanstředa15:00-16:35301
Županiččtvrtek10:00-11:35209
Vojtěchovskýčtvrtek16:40-18:15209
Obecné dějiny novověku IIb) – přednáška Nálevkapondělí11:40-13:15301
Obecné dějiny novověku IIb) – cvičení Cuhrapondělí8:20-9:55209
Vojtěchovskýúterý8:20-9:55301
Pelikánpondělí13:20-14:55301
Kovářstředa10:00-11:35301
Horčičkastředa13:20-14:55301
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Evropská integrace Horčičkastředa8:20-9:55301
Západní Evropa mezi světovými válkami Kovářstředa11:40-13:15209
Kapitoly z dějin světové politiky Nálevkapátek11:40-13:15301
Seminář novověkých dějin
Historická geografie Kovářúterý10:00-11:35204
Dějiny mezinárodního práva Horčičkastředa10:00-11:35306
Dějiny mezinárodních vztahů 1918-1991 Horčičkačtvrtek13:20-14:55306
Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1789 Skřivanúterý11:40-13:15301
Novověká paleografie Županiččtvrtek8:20-9:55306
Seminář středověkých dějin
Stát, společnost a kultura středověku Drškaúterý10:00-11:35306
Středověká civilizace latinského Západu Drškaúterý10:00-11:35306
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickováčtvrtek10:00-11:35306
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v evropských dějinách Klusákováčtvrtek10:00-11:35302b
Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusákováúterý15:00-16:35301
Doktorandský seminář Klusákovástředa15:00-16:35201
Ekonomie a politika Klusáková, Kubiš, Cotstředa, pátek (bude upřesněno)302b
Moderní státy - srovnávací politické systémy Klusákovádle dohody302b
Komparativní dějiny Klusákovádle dohody302b
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Krize komunistických režimů (1953-1989) Cuhrapondělí16:40-18:15301
Západní Evropa mezi světovými válkami Kovářstředa11:40-13:15209
Dějiny Titovy Jugoslávie Pelikánúterý10:00-11:35301
Španělská občanská válka Nálevkapátek10:00-11:35301
Seminář novověkých dějin
Dějiny Ruska po roce 1801 Stellnerúterý11:40-13:15209
Převraty a spiknutí v ruských dějinách 18. století Stellnerúterý13:20-14:55209
Evropská integrace Horčičkastředa8:20-9:55301
Rakousko-Uhersko v koncertu velmocí 1878-1914 Skřivanstředa11:40-13:15301
Nová šlechta v Rakousko-Uhersku Županičstředa15:00-16:35209
Novověká paleografie pro historiky Županiččtvrtek8:20-9:55306
Německo-sovětské vztahy (1918-1933) Horčičkačtvrtek11:40-13:15301
Seminář středověkých dějin
O „politické kultuře“ středověku Drškapondělí10:00-11:35209
Stát, společnost a kultura staré Rusi II. Pickovápondělí13:20-14:55209
Otonsko-sálské císařství Suchánekčtvrtek8:20-9:55301
Seminář obecných a komparativních dějin
Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusákováúterý15:00-16:35301
Výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Střední Evropa a komunismus Cuhrapondělí10:00-11:35302a
Dějiny Velké Británie a jejího impéria v 19. a 20. století
Dějiny Spojených států amerických ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Kovářstředa13:20-14:55204
Dějiny 20. století Nálevkapondělí13:20-14:55302a
Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí15:00-16:35302a
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991 Horčičkastředa15:00-16:35306
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-19. století Kovářstředa13:20-14:55204
Politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa13:20-14:55306
Dějiny střední a východní Evropy v 18.-20. století Stellnerúterý16:40-18:15204
Střední a východní Evropa v 17.-20. století Županičstředa11:40-13:15306
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškaúterý10:00-11:35306
Střední a východní Evropa ve středověku Pickovádle dohody306
Seminář obecných a komparativních dějin
Modernizace evropské společnosti II: sociálně kulturní aspekty
Modernity and backwardness in European peripheries
Klusákovádle dohody

Poslední aktualizace: 2006-02-25 23:30

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: