Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Převraty a spiknutí v ruských dějinách 18. století

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Jednosemestrální specializační přednáška zakončená kolokviem se bude věnovat fenoménu spiknutí, „palácových revolucí“, „státních převratů“, samozvanství, nástupnické otázky v ruských dějinách pozdního středověku a raného novověku. Pokusí se definovat a komparovat dané problémy, seznámí studenty s průběhem a hlavními aktéry jednotlivých spiknutí a převratů. Přednášky odliší od sebe akce politických špiček, jednotlivců, důstojníků, vojáků od akcí revolučních organizací a stran. Vedle „okupovatelnosti“ ruského trůnu v 18. století (fenomén „velkých převratů“) zdůrazní fakt, že téměř žádný odchod významného velmože neproběhl „klidnou“ cestou (fenomén „malých převratů“). Až v 19. století za Mikuláše I. nebylo odvolání ministrů doprovázeno tajnými přípravami, účastí gardy, uvězněním a vyhnanstvím. „Velké“ a „malé“ převraty navíc doprovázely „guberniální“ převraty, zatýkání a mučení dosavadních opor svržených velmožů. Přednášky povedou k prohloubení znalostí politických, sociálních i kulturních dějin Ruska. Důraz bude kladen též na zapojení studentů do diskuse k daným problémům.

Přednášky jsou doplněny počítačovou prezentací, krátkými videoukázkami z dokumentárních pořadů k dějinám Ruska.

Atestace

Kolokvium bude uděleno za diskusi.

Obsah jednotlivých přednášek

 1. Úvod do problematiky
 2. Ivan IV. a Lžidimitrijové
 3. Střelci a konec „starého“ Ruska v 17. století (regentství Žofie a převzetí moci Petra I.)
 4. „Spiknutí“ v carské rodině? Osud careviče Alexeje.
 5. Nastolení Kateřiny I. a Petra II., svržení knížete Menšikova (1725-1727)
 6. První konstituční hnutí v Rusku - rok 1730 a snaha o omezení samoděržaví při nástupu Anny Ivanovny
 7. Význam „bironovštiny“ pro ruské dějiny, nástup Ivana VI. a svržení regenta Birona (1730-1740)
 8. Odstranění maršála Münnicha za regentky Anny Leopoldovny, její svržení a nástup Alžběty Petrovny (1740-1741)
 9. Tzv. Bottova aféra a sesazení kancléře Bestužev-Rjumina za vlády Alžběty Petrovny
 10. „Dámská revoluce“ roku 1762 - svržení Petra III. a nástup Kateřiny II.
 11. Spiknutí proti Pavlu I. (1797-1798 a 1801)
 12. Srovnání klíčových převratů a spiknutí
 13. Kolokvium - závěrečná diskuse

Seznam doporučené odborné a populárně vědní literatury

KATEŘINA II., Paměti carevny Kateřiny II., Praha 1993

RADIŠČEV, Alexandr Nikolajevič, Cesta z Petrohradu do Moskvy, Praha 1954

 

EJDELMAN, Natan, Smrt tyrana, Praha 1986

ERICKSON, Carolly, Kateřina Veliká, Ostrava 1997

FUSSENEGGEROVÁ, Gertrud, Vladařky. Ženy, které tvořily dějiny, Praha 1999

JEŘÁBKOVÁ, Petra, ŠVANKMAJER, Milan, Kníže Potěmkin, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 6, s. 30-33

KAUSOVÁ, Gina, Kateřina Veliká, Praha 1998

KLJUČEVSKIJ, Vasilij Osipovič, Obvyklé názory na reformu Petra Velikého, in: Čítanka k dějinám dějepisectví, IV., Alena Závadová, Praha 1990, s. 46-58

MADARIAGA, Isabela de, Kateřina Veliká, Olomouc 1997

PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004

PŘÍHODA, Marek, ŠVANKMAJER, Milan, Lžidimitrij, in: Dějiny a současnost 1996, č. 1, s. 7-10

SERCZYK, Władysław, Ivan IV. Hrozný. Car vší Rusi a stvořitel samoděržaví, Praha 2004

STELLNER, František, První ruská vladařka Žofie Alexejevna, in: Historický obzor 14, 2003, č. 5-6, s. 98-106

STELLNER, František, „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., AUC, Philosophica et Historica 2, Studia Historica IL, 1998, s. 51-56

STELLNER, František, Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439

STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

STELLNER, František, Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 2003, Studia Historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 409-422

STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

STELLNER, František, Svržený manžel. Kateřina Veliká a Petr III., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha 1999, s. 92-103

STELLNER, František, Založení Petrohradu. „Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: Historický obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8

ŠVANKMAJER, Milan a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995

ŠVANKMAJER, Milan, Bezejmenný vězeň, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 2, s. 21-24

ŠVANKMAJER, Milan, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001

ŠVANKMAJER, Milan, Petr I. Zrození impéria, Praha 1999

TROYAT, Henri, Hrozné carevny, Praha 2000

UHLÍŘ, Dušan, Peter Vel´ký a cárovič Alexej, in: Historická revue 7, 1996, č. 4, s. 9-10

VAIGENDOVÁ, Dana, Boris Godunov a situace v ruském státě na přelomu 16. a 17. století, in: Společenské vědy ve škole 40, 1983-84, č. 5, s. 143-148

ViFaOst (mnichovský Osteuropa Institut, rešerše web. stránek, časopisů, konferencí, nové knihy apod.)

Seznam doporučené odborné a populárně vědní literatury v ruštině

ANISIMOV, J. V., Jelizaveta Petrovna, Moskva 2000

ANISIMOV, J. V., Rossija v seredine XVIII. veka. Borba za nasledie Petra, Moskva 1986

AZAROV, M. E., Tajny Petra Velikogo, Moskva 2001

BOGOSLOVSKIJ, M. M., Konstitucionnoe dviženie 1730 goda, Moskva 1906

BUGANOV, V. I., Jekaterina I, in: Voprosy istorii, 1994, No. 11, s. 39-49

ČERNUCHA, Valentina Grigorjevna, Aleksandr II, Petrohrad 1995

DANILOV, N. N., Vasilij Vasilevič Golicyn (1682-1714), in: JGO 2, 1937, s. 539-596

EJDELMAN, N. J., Iz potajonnoj istorii Rossii XVIII-XIX vekov, Moskva 1993

FIRSOV, N. N., Petr III i Jekaterina II. Pervyje gody eja carstvovanija, Petrograd, Moskva 1915

LURE, S.S., Iz istorii dvorcovych zagovorov v Rossii XVIII veka, in: Voprosy istorii 1965, No. 7, s. 214-218

MYLNIKOV, A. S., Petr III. Povestvovanie v dokumentach i versijach, Moskva 2002

NAUMOV, V. P., Jelizaveta Petrovna, in: Voprosy istorii 5, 1993, No. 5, S. 51-72

PLOTNIKOV, A. B., Organičenije samoderžavija v Rossii v 1730 g.: idei i formy, in: Voprosy istorii, 2001, No. 1, s. 60-69

POLEŽAEV, P. V., Lupuchinskoe delo. Istoričeskaja povest vremen Jelizavety Petrovny, Moskva 1992

SOLOVJOV, S. M., Istorija Rossii s drevnějšich vremen v pjatnadcati knigach, Moskva 1960-1966

TROICKIJ, S. M., Istoriografija „dvorcovych perevorotov“ v Rossii XVIII v., in: Voprosy istorii 1966, No. 2, s. 38-53

TROICKIJ, S. M., Samozvanci v Rossii 17-18. v., in: Voprosy istorii, 1969, No. 3, s. 134-146

Poslední aktualizace: 2006-02-19 0:20

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: