Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rakousko-Uhersko v koncertu velmocí 1878-1918

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Přednáška poskytne přehled vývoje zahraniční politiky habsburské monarchie v údobí od Berlínského kongresu do první světové války. Cílem je zhodnotit nejzávažnější faktory, které tuto politiku ovlivňovaly a představit osobnosti, jež ji utvářely. Postavení Rakousko-Uherska v koncertu velmocí, rakouská politika na Balkáně a vývoj vztahu k Rusku, spolupráce s partnery z Trojspolku, vztah Vídně k Británii a Francii, komplikace ve vztahu s italským spojencem, vliv působení vnitropolitických a ekonomických problémů na zahraniční politiku monarchie, profily nejdůležitějších aktérů, možnosti výzkumu v prezentované oblasti – zhodnocení těchto a dalších dílčích problémů je hlavním cílem přednášky.

Doporučená literatura

Afflerbach, Der Dreibund. H., Europäische Grossmacht- und Allianzpolitik vor dem Ersten Weltkrieg. Wien 2002.

Albertini, L., The Origins of the War 1914, 3 sv., London, New York, Toronto 1952, 1957

Bridge, F. R., From Sadowa to Srajevo. The Foreign Policy of Austria-Hungary 1866-1914. London 1972.

Fellner, F., Der Dreibund. Europäische Diplomatie vor dem Ersten Weltkrieg. Wien 1960.

Friedjung, H., Das Zeitalter des Imperialismus 1884–1914. 3 sv., Berlin 1919–1922.

Granfeldt, H., Der Dreibund nach dem Sturze Bismarcks, 2 sv., Lund 1961, 1964.

Hermann, D. G., The Arming of Europe and the First World War. Princeton 1996.

Hlavačka, M. – Pečenka, M., Trojspolek, Praha 2000.

Langer, W. L., European Alliances and Alignments 1871–1890. New York 1964.

Langer, W. L., The Diplomacy of Imperialism. 2 sv., New York 1935.

Skřivan, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914. Praha 1996.

Šusta, J., Světová politika, 6 sv., Praha 1924-1931.

Poslední aktualizace: 2008-10-19 18:14

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: